Samsara

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Buddhisme

Dharma Wheel.svg

Dharma og begreper

De fire edle sannheter
Skandha
Impermanence
Dukkha · Anatman
Pratītyasamutpāda
Den gyldne middelvei
Tomhet
Karma · Reinkarnasjon
Samsara · Kosmologi

Trefoldig trening

De tre juveler
Den åttefoldige vei
Moral · Perfeksjon
Meditasjon ·
Oppmerksomt nærvær
Visdom · Medlidenhet
Bodhipakkhiyādhammā
Monasticism · Laity

Nirvāṇa
Fire trinn
Sotapanna · Anagami
Arhat· Sakadagami

Buddha · Bodhisattva

Lære · Tekster
Theravāda · Pali
Mahāyāna · Kinesisk
Vajrayāna · Tibetansk

Saṃsāra (sanskrit) er innen hinduisme, buddhisme og jainisme den gjenfødelsessyklus som man gjennomgår. En som gjennomgår samsara kalles samsari.

'Saṃsāra' (også kalt «Livshjulet») betyr å flyte eller strømme, men oversettes med gjenfødelse. Uttrykket beskriver sjelens vandring gjennom ulike tilblivelsesprosess som begynner ved fødselen, endres til lidelse og død for deretter å bli gjenfødt på nytt. Denne sirkulære tenkningen adskiller seg fra den lineære tenkningen med fødsel/død og skapelse/dommedag i de tre store monoteistiske religionene kristendom, jødedom og islam.

I indiske religioner er det å unngå denne vandringen i gjenfødelser frelsesmålet (hinduismen: moksha, buddhismen nirvana). Som universet ellers har denne sirkelen av gjenfødsler ingen begynnelse eller slutt. Hinduene tror at når man dør vandrer sjelen (atman) inn i nye vesener som fødes. Atman dør ikke. Denne sirkelen av tusener av gjenfødelser kaller hinduene samsara.