Samsara

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Saṃsāra (sanskrit; også kalt «livshjulet») betyr å flyte eller strømme, men oversettes med gjenfødelse. Saṃsāra er innenfor hinduisme, buddhisme og jainisme den gjenfødelsessyklus som man gjennomgår. En som gjennomgår samsara, kalles samsari.

Uttrykket beskriver sjelens vandring som begynner ved fødselen, endres til lidelse og død og deretter gjenfødsel. Denne sirkulære tenkningen adskiller seg fra den lineære tenkningen med fødsel/død og skapelse/dommedag i de tre store monoteistiske religionene kristendom, jødedom og islam.

I hinduismen og buddhismen er frelsesmålet å unngå gjenfødelse (hinduismen: moksha, buddhismen nirvana). Som universet ellers har denne sirkelen av gjenfødsler ingen begynnelse eller slutt. Hinduene tror at etter døden vandrer sjelen (atman) inn i nye skapninger. Atman dør ikke. Denne sirkelen av tusener av gjenfødelser kaller hinduene samsara.