Moksha

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Moksha er friheten innen hinduismen. Det betyr det samme som frelse innenfor kristendommen. Syndsbegrepet i hinduismen (samt buddhismen og jainismen) er forbundet med samsara (fabrikasjonene som utgjør illusjonene i samsara) og karma. Før en er frigjort fra forurensningene og forvirringen fortsetter en å gjøre ting som binder en til illusjonenes verden og handlingenes kjedereaksjoner. Dette skjer fordi en ikke erkjenner årsakssammenhengene. Derfor blir en gjenfødt i en av de seks eksistensene. Den verste av disse er Helvetene. I hinduismen omfatter læren om moksha også dem som har havnet i Helvetene. Moksha er frigjøringen fra synd som fører til at en ikke lenger blir bundet til illusjonene som klenger seg til ens oppfattelsesapparat. Det er alle hinduers mål å komme seg ut av samsara / inkarnasjonssyklusen / reinkarnasjonen og oppnå moksha. Dog lærer også hinduer om boddhisattva-prinsippet, som innebærer at de som har oppnådd frelsen, blir igjen etter opplysningen eller lar seg gjenføde for å hjelpe andre i full kjærlighet. Moksha kan oppnås ved å dø i den hellige byen Varanasi eller ved yogisk tilbedelse av, eller meditasjon på en Deva /Devi (guddom / engel). Yoga betyr forening. God karma er det samme som frigjøring fra karma. Karma betyr gjerninger, og skapes av tankehandlinger, språkhandlinger eller kroppslige handlinger, men innebærer også konsekvensene av alle disse gjerningene. Frigjøring fra karma skaper et varmt og godt lys rundt et menneske. Den betydningen går igjen i vårt begrep om sjarm. Ved å gjøre gode gjerninger, kan menneskets sjel – atman – bli ett med brahman (Gud – én teori går ut på at Brahman tilsvarer Brage i norrøn mytologi). Krishna regnes som den store frelseren også i hinduismen, den ypperste personlighet som vil sørge for at alle til syvende og sist blir frelst, og som lærer alle mennesker – Pancas Khrishtaya – at alt er godt i Gud.