Hopp til innhold

Vedaene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et utdrag av Rigveda gjengitt på sanskrit med Devanagari-skrift i et manuskript fra 1800-tallet

Vedaene er en av de eldste indiske tekstene vi kjenner. De utgjør en vesentlig del av grunnlaget for hinduismen, og gjenspeiler tro og fortellinger fra vedisk mytologi. På Sanskrit betyr ordet Veda «viten» eller «kunnskap», og ordet er beslektet med ordet visdom.

Selv om lite av dagens levende hinduisme finnes uttrykt i vedaene, og få av de gudene som nevnes i nyere hinduisme er nevnt der, regnes helligholdelse av vedaene som et kjennetegn på sann hinduisme.

Vedaene fant antakelig sin nåværende form i det siste årtusen før vår tid, men de bygger på langt eldre tradisjoner. De er ført videre i muntlig form, og ble nedtegnet rundt vår tidsregnings begynnelse.

De vediske skriftene

[rediger | rediger kilde]

Vedaene består av fire tekstsamlinger; i kronologisk orden RigvedaYajurveda, Samaveda og Atharvaveda. Rigveda er den eldste og mest omfattende av disse.

De opprinnelige tekstene beskriver offerhandlingene og deres religiøse begrunnelser i det prehistoriske samfunnet i Nord-India. En sentral del av dette er påkallelse og lovprisning av en rekke guder, som Agni, Indra og Varuna og den kultiske planten soma. Det er vanlig å anta at tekstene er forfattet av presteskapet i den ariske nomadekulturen som dukket opp i Nord-India rundt år 1500 før vår tid, og som erstattet den tidligere Indus-kulturen. Den seinere hinduismen har tatt opp i seg elementer fra begge disse kulturene, og flere andre gamle kulturer som vi kjenner mindre til.

Til hver av de fire gruppene av vediske hymner er det knyttet ulike samlinger av kommentarer og utlegninger som (i historisk rekkefølge) kalles henholdsvis brahmanaer, aranyakaer og upanishader. De yngste tekstene, upanishadene, er de lettest tilgjengelige, og finnes i mange utgaver på de fleste språk.

I 2003 ble et utvalg av tekster fra denne tradisjonen utgitt i norsk oversettelse av Bokklubben. Utgivelsen har tittelen Vediske skrifter.

Litteratur

[rediger | rediger kilde]