De fire edle sannheter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

De fire edle sannheter i buddhismen er Buddhas fire læresetninger om årsakene til lidelsen i tilværelsen og hvordan denne lidelsen kan fjernes. Det fysiske liv ses på som en lidelse, hvor man er bundet i livshjulet – Samsara inntil man når fullstendig oppvåkning.

  1. Sannheten om utilfredsheten: er en konstatering av at, «Det fins lidelse/smerte». Her definerer Buddha hva lidelsen er. Livet er den lidelse som er i fødsel, alderdom, sykdom, død, å være forenet med hva som er ukjærlig og å være skilt fra hva man har kjært.
  2. Sannheten om utilfredshetens opphav: er sannheten om lidelsens opprinnelse eller årsak. Lidelsen har en årsak som bunner i årsakskjeden. De tre rot-årsakene som fører til lidelse/smerte er uvitenhet, hat og begjær.
  3. Sannheten om utilfredshetens opphør: er sannheten om lidelsens opphør. Buddha påviser at selv lidelse/smerte kun er midlertidig.
  4. Sannheten om den åttedelte vei: er sannheten om veien som fører til lidelsens opphør. For å komme ut av lidelsen krever det at mennesket fullstendig oppgir, undertrykker og tilintetgjør de 12 ledd i årsakskjeden. Dette oppnås ved å følge den edle åtteleddede vei og denne fører deg til fullkommen erkjennelse og nirvana, som er den opplyste tilstand i sinnet. Det er altså den edle åttedelte veien som kan føre mennesket ut av livshjulet og lidelsen.

Med andre ord så handler de to første om hvordan buddhismen oppfatter virkeligheten og de to andre om hvordan frelsen forstås.

Sammendrag[rediger | rediger kilde]

  1. At smerte faktisk eksisterer.
  2. At det er årsaker til at det vonde finnes.
  3. At det eksisterer en tilstand der det vonde ikke finnes.
  4. At det eksisterer en vei til den tilstanden der det vonde ikke finnes.