Hopp til innhold

Kirkelig fellesråd

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner. Kirkelig fellesråd så dagens lys i 1997 ved at den kommunale forvaltningen av kirken lokalt innenfor personal, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning ble flyttet fra kommunen til dette nyopprettede forvaltningsorganet. Kirkelig fellesråd er ikke en del av kommunens organisasjon ved at det etter utskillelsen er to separate rettssubjekter og har hver sine folkevalgte organer.

Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen samt en prest utpekt av biskopen. I tillegg kan kirkelig fellesråd ha en representant fra kommunen.

Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte, samt å fremme og koordinere samarbeid mellom menighetsrådene.. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen.

Rådet er arbeidsgiver for alle ansatte i lokalkirken utenom de prestene som er ansatt sentralt: Diakoner, kateketer, undomsarbeidere, organist, kirketjener, graver, klokker, lokalt ansatte prester, menighetsforvalter, menighetssekretær, kontormedarbeidere.

Om lag 2/3 av kostnadene for Den norske kirke bæres av kommunene og forvaltes av kirkelig fellesråd.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]