Aktiv Kapital

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Aktiv Kapital er norsk leverandør innenfor inkasso og kjøp av forfalte fordringsmasser. Aktiv Kapital er lokalisert i Kristiansand, Ålesund og Rørvik. Hovedkontoret ligger i Oslo. Aktiv Kapital ble etablert i Norge i 1991, og har i dag forretningsområder og kontorer i 11 land på verdensbasis. John Fredriksen kontrollerer rett under 40 % av Aktiv Kapital.

Intrum Justitia meldte 16. desember 2010 at de kjøper inkassovirksomheten til Aktiv Kapital i Norge, Sverige og Finland for 375 millioner kroner.