Politiets sikkerhetstjeneste

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Politiets sikkerhetstjeneste
PST
Politiets sikkerhetstjeneste
TypeSikkerhetstjeneste
VirkeområdeNorge
Etablert1937
Org.nummer974 769 484
SjefHans Sverre Sjøvold
HovedkontorNydalen
Lokale ledd26 lokale kontorer
UnderlagtJustis- og beredskapsdepartementet
Ansatte460 (2012)[1]
Nettsidepst.no

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sikkerhetstjeneste og en del av den norske politi- og lensmannsetaten. PST er direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og sidestilt med Politidirektoratet. PST har ansvar for å ivareta rikets sikkerhet og bekjempe terrorisme, sabotasje, spredning av masseødeleggelsesvåpen og industrispionasje, samt drive kontraetterretning.

Hovedkontoret i Oslo hadde i 2010 et budsjett på 407,7 millioner kroner etter revidert nasjonalbudsjett. I tillegg kommer budsjettet til de ansatte i politidistriktene. Tjenesten hadde i 2012 totalt 460 ansatte, de fleste i Oslo.[1] Tjenesten har røtter tilbake til 1936/1937. I 2002 ble navnet på tjenesten endret fra Politiets overvåkningstjeneste (POT) til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Ansvarsområde[rediger | rediger kilde]

PST har ansvar for den nasjonale sikkerheten i Norge, som blant annet omfatter kontraetterretning, kontraterrorisme, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen, kontraekstremisme, forebygge og etterforske trusler og vold mot medlemmer av statsledelsen som regnes som myndighetsperson, livvakttjeneste, trusselvurderinger og sikkerhetsrådgivning. I motsetning til Etterretningstjenesten har PST anledning til å overvåke norske borgere på norsk territorium.[2][3]

Historie[rediger | rediger kilde]

I 1937 bestemte Justis- og politidepartementet, ledet av justisminister Trygve Lie (Ap), at det skulle opprettes en egen etterretningstjeneste med landsomfattende koordineringsansvar som administrativt var underlagt politimesteren i Oslo. Tjenesten fikk navnet Overvåkningssentralen og ble ledet av Oslos politimester Kristian Welhaven. Ved utbruddet av andre verdenskrig i Norge beordret Welhaven 9. april 1940 tjenestens arkiv tilintetgjort og tjenesten ble oppløst.

I 1947 ble Overvåkningssentralen etablert på nytt etter den opprinnelige modellen fra 1937, med Asbjørn Bryhn som leder. Som i 1930-årene var tjenesten formelt underlagt politimesteren i Oslo, som fortsatt var Welhaven, og som var sentral i reorganiseringen. I 1955 ble Bryhn utnevnt til overvåkingssjef og var dermed ikke lenger underlagt Oslos politimester. Administrativt var Overvåkningssentralen likevel knyttet til Oslo politikammer frem til 1980, da overvåkningstjenesten ble skilt ut som en egen sentral politiorganisasjon under navnet Politiets overvåkingstjeneste (POT). I forbindelse med Politireform 2000, som trådte i kraft i 2002, endret Politiets overvåkingstjeneste navn til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og de tidligere regionale leddene ble nedlagt. PST består i dag av en sentral enhet i Oslo og enkeltstående tjenestemenn med et regionalt ansvar. Samtlige av landets politidistrikter har i dag en (eller flere) PST-tjenestemenn, med unntak av Oslo politidistrikt, der Den sentrale enhet i PST sitter med ansvaret.[4]

PSTs hovedkontor i Nydalen i Oslo

Under den kalde krigen hadde POT størst fokus på kontraetterretningsarbeid for å motvirke sovjetisk etterretning mot norske interesser, særlig virksomheten til de sovjetiske etterretningstjenestene KGB (med forløpere) og GRU. POT drev også overvåking av personer i Norge som ble antatt å sympatisere med Sovjetunionen.[5][6] Overvåkingen førte bl.a. til arrestasjonen og domfellelsen av Arne Treholt.

Etter den kalde krigen har POT og senere PST også fokusert i økende grad på andre typer trusler og ekstremistgrupper, spesielt terrortrusler fra ikke-statlige aktører. Kontraetterretningsarbeid mot andre staters etterretning er fortsatt en kjerneoppgave, og i den åpne trusselvurderingen fra 2015 ble det pekt på at russisk etterretning fortsatt har det største skadepotensialet.[7]

På 1990-tallet ble tjenestens virksomhet under den kalde krigen gjenstand for en undersøkelse som resulterte i den såkalte Lund-rapporten.[6] Det ble gitt en begrenset mulighet til å søke Innsynsutvalget om innsyn i opplysninger om en selv i overvåkingspolitiets register. Fristen for å søke om innsyn gikk ut 31. desember 2002.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Kristian Welhaven var sentral både i etableringen av tjenesten i 1937 og i gjenoppbyggelsen av den etter andre verdenskrig, og var tjenestens første leder

Den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST/DSE) har et overordnet ansvar for tjenestens oppgaver i hele landet, og ivaretar i Oslo de oppgaver som i øvrige deler av landet hører inn under politidistriktets ansvarsområde.

Ute i landet er det politidistriktene som formelt opererer sikkerhetstjenesten under PST-sjefen, og tjenesteinndelingen følger derfor normalt politidistriktsgrensene.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

PST består av følgende avdelinger:

 • Teknologiavdelingen
 • Etterretningsavdelingen
 • Sikkerhets- og beredskapsavdelingen
 • HR- og administrasjonsavdelingen
 • Innhentingsavdelingen
 • Felles kontraterrorsenter.[8][9]

Ledere[rediger | rediger kilde]

I mediebildet[rediger | rediger kilde]

På 2000-tallet har PST vært omtalt i mediene blant annet i sammenheng med mulla Krekar-saken og PSTs overvåking av ekstremister, blant annet den nynazistiske Vigrid-gruppen. I 2008 måtte daværende leder for PST, Jørn Holme, forklare seg for Stortinget i forbindelse med rådene som ble gitt i forkant av terrorangrepet mot Kabul Serena Hotell.

Islamske miljøer[rediger | rediger kilde]

I en åpen trusselvurdering i 2010 fremholdt PST at de fant grunn til bekymring over voldelige lederskikkelser i islamistiske miljøer.[11]

PST mente det pågikk en radikalisering i enkelte ekstreme islamistiske miljøer i Norge. Radikalisering ble definert av PST som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å oppnå politiske mål. I disse radikaliserte islamistiske miljøene mente PST i 2010 at det fantes noen få karismatiske lederskikkelser, og at disse personene legitimerte og forherliget bruk av vold som et politisk virkemiddel. PST mente også at disse personene oppfordret andre til å støtte ekstreme islamistiske organisasjoner i utlandet. Ettersom det dreide seg om personer som hadde inntatt en lederrolle der de opptrådte som veiledere for andre, ble det ansett at de kunne være sentrale i en radikalisering av miljøene som sådan. Spesielt yngre og identitetssøkende personer som hadde vanskeligheter med å finne religiøs veiledning andre steder, kunne bli utsatt for påvirkning og radikalisering fra disse lederne.[12]

I PSTs åpne trusselvurdering i 2019 het det blant annet at «(d)en mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet. Samtidig vil antall nye personer som radikaliseres til disse gruppene fortsatt være lavt.».[13]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «PST avslører antall overvåkingsansatte», VG 11. desember 2012
 2. ^ «Lov om Etterretningstjenesten.», fra lovdata.no
 3. ^ «Oppgaver», fra nettsidene til PST
 4. ^ «Politiets sikkerhetstjeneste - Endringshistorie - Forvaltningsdatabasen - NSD». www.nsd.uib.no. Besøkt 26. mars 2019. 
 5. ^ Justis- og politidepartementet (2. mars 1998). «NOU 1998: 4 Politiets overvåkingstjeneste». 012005-020022 (norsk). Besøkt 26. mars 2019. 
 6. ^ a b «Dokument nr. 15 (1995-1996) : Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble oppnevnt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere («Lund-rapporten»)». Stortinget (norsk). Besøkt 26. mars 2019. 
 7. ^ Døvik, Olav (4. februar 2015). «PST mener russisk etteretning i Norge er en alvorlig trussel». NRK. Besøkt 26. mars 2019. 
 8. ^ Gerhard Flaaten, Eystein Røssum (24. juli 2014). «Nyopprettet antiterrorgruppe avdekket terrortrusselen». Aftenposten. Besøkt 26. mars 2019. 
 9. ^ «Ledelsen». www.pst.no (norsk). Besøkt 17. oktober 2020. 
 10. ^ «Sjøvold blir ny PST-sjef». forsvaretsforum.no (norsk). 29. mars 2019. Besøkt 17. oktober 2020. 
 11. ^ «PST: – Karikaturer motiverer islamister til terror». TV 2 (norsk). 18. februar 2010. Besøkt 26. mars 2019. 
 12. ^ Politiets sikkerhetstjeneste: Åpen trusselvurdering 2010 Arkivert 7. mars 2010 hos Wayback Machine.
 13. ^ «Trusselvurdering 2019». www.pst.no (norsk). Besøkt 26. mars 2019. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Koordinater: 59°56′50,25″N 10°46′3,2″Ø