Sikkerhetstjeneste

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sikkerhetstjeneste på vegne av en stat er en særskilt tjeneste som har ansvaret for nasjonens indre sikkerhet. Sikkerhetstjenestene bruker etterretning som viktig metode og utarbeider ulike trusselvurderinger og analyser. De vil ofte kunne iverksette tiltak for å avverge sikkerhetstruende hendelser.

Sikkerhetstjenester som har politimyndighet kalles gjerne sikkerhetspoliti.

Norge[rediger | rediger kilde]

Sikkerhetstjenesten i Norge kan deles i to deler. Den aktive og den forebyggende sikkerhetstjenesten. Mens den aktive sikkerhetstjenesten gjerne har et offensivt tilsnitt med metoder som eksempelvis inkluderer spaning, kommunikasjonskontroll og kildeføring, er den forebyggende sikkerhetstjenesten i sin natur av defensiv karakter. Eksempler på forebyggende sikkerhetstjeneste er informasjonssikkerhet, cybersikkerhet, personellsikkerhet og objektsikkerhet.

I Norge er ansvaret for nasjonal sikkerhet, kontraetterretning og kontraterror tillagt Politiets sikkerhetstjeneste (PST), jamfør politiloven §§ 17 b flg. PST er tillagt etterforskningsmyndighet og påtalemyndighet som sikkerhetstjeneste.

Forebyggende sikkerhetstjeneste tilknyttet sikkerhetsloven følger sektorprinsippet, slik at hvert departement i utgangspunktet har ansvar for forebyggende sikkerhetsarbeid innen sin sektor.

Overordnet har Justis- og beredskapsdepartementet ansvaret for den nasjonale forebyggende sikkerhetstjenesten i Norge. I praksis er dette ansvaret delegert til direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet som koordinerer den forebyggende sikkerhetstjenesten og er fag- og tilsynsmyndighet etter sikkerhetsloven på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Andre sentrale aktører innen den forebyggende sikkerhetstjenesten i Norge er Forsvarets sikkerhetsavdeling og Sivil klareringsmyndighet.

Sverige[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Säkerhetspolisen

En Säpo-ansatt med en skjorte med påskriften «Vi skyddar Sverige och demokratin» (Vi beskytter Sverige og demokratiet)

Den svenske sikkerhetstjenesten er Säkerhetspolisen, organisert i 1914 som et samarbeid mellom Detektiva Polisen og Generalstaben.

Frankrike[rediger | rediger kilde]

Den franske sikkerhetstjenesten, Direction générale de la sécurité intérieure, er direkte underlagt innenriksministeriet og har 3 300 ansatte. Den har ansvar for kontraetterretning, kontraterrorisme, kontraekstremisme og beskyttelse mot økonomisk spionasje og cyberangrep.