Sikkerhetstjeneste

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Sikkerhetstjeneste på vegne av en stat er en særskilt tjeneste som har ansvaret for nasjonens indre sikkerhet. Sikkerhetstjenestene bruker etterretning som viktig metode og utarbeider ulike trusselvurderinger og analyser. De vil ofte kunne iverksette tiltak for å avverge sikkerhetstruende hendelser.

Sikkerhetstjenester som har politimyndighet kalles gjerne sikkerhetspoliti.

Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Norsk etterretning

Sikkerhetstjenesten kan deles i to deler. Den operative sikkerhetstjenesten, og den forebyggende sikkerhetstjenesten. Mens den operative sikkerhetstjenesten har et offensivt og operativt tilsnitt er den forebyggende sikkerhetstjenesten i sin natur av defensiv karakter.

I Norge er ansvaret for operativ sikkerhetstjeneste tillagt Politiets sikkerhetstjeneste (PST), jamfør politiloven §§ 17 b flg. PST er også tillagt etterforskningsmyndighet og påtalemyndighet som sikkerhetstjeneste.

Forebyggende sikkerhetstjeneste skjer etter sikkerhetsloven, og en rekke statlige organ eller etater kan ha sin egen forebyggende sikkerhetstjeneste. Eksempelvis Forsvarets sikkerhetstjeneste.

Forebyggende sikkerhetstjeneste tilknyttet sikkerhetsloven følger sektorprinsippet, slik at hvert departement i utgangspunktet har ansvar for sikkerhetsarbeidet innen sin sektor.

Overordnet har Justis- og beredskapsdepartementet ansvaret for den nasjonale forebyggende sikkerhetstjenesten i Norge. I praksis er dette ansvaret delegert til Nasjonal sikkerhetsmyndighet som koordinerer den forebyggende sikkerhetstjenesten nasjonalt. Andre viktige aktører innen forebyggende sikkerhetstjeneste i Norge er Forsvarets sikkerhetsavdeling, som koordinerer forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvaret. En annen aktør er Sivil klareringsmyndighet som er sentral sikkerhetsklareringsmyndighet for alle sektorer utenom forsvarssektoren.

Sverige[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Säkerhetspolisen

En Säpo-ansatt med en skjorte med påskriften «Vi skyddar Sverige och demokratin» (Vi beskytter Sverige og demokratiet)

Den svenske sikkerhetstjenesten er Säkerhetspolisen, organisert i 1914 som et samarbeid mellom Detektiva Polisen og Generalstaben.

Frankrike[rediger | rediger kilde]

Den franske sikkerhetstjenesten, Direction générale de la sécurité intérieure, er direkte underlagt innenriksministeriet og har 3 300 ansatte. Den har ansvar for kontraetterretning, kontraterrorisme, kontraekstremisme og beskyttelse mot økonomisk spionasje og cyberangrep.