Kontraterrorisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Antiterrorstyrke

Kontraterror er tiltak, fremgangsmåter og strategier som styresmakter, militære styrker og andre grupper tar i bruk for å bekjempe det de mener er terrorisme.

Begrepene kontraterrorisme og antiterrorisme brukes ofte om hverandre. I prinsippet er det imidlertid en forskjell:

  • Kontraterror er ulike forebyggende tiltak for å forhindre terror, for eksempel gjennom etterretning og ulike tiltak med å stoppe handlinger, for eksempel gjennom etterforskning og rettsforfølgning. I Norge er ansvaret for kontraterror tillagt Politiets sikkerhetstjeneste.
  • Antiterror er offensive tiltak med maktanvendelse for å forhindre terroranslag. I Norge er ansvaret for dette tillagt politiet. Innen politiet er det en egen nasjonal antiterrorstyrke under Oslo politidistrikt benevnt som Beredskapstroppen som har et særlig ansvar. I hvert politidistrikt er det også egne utrykningsenheter (UEH) som kan disponeres til antiterrortjeneste. Forsvaret kan bistå politiet med særskilte ressurser, for eksempel gjennom Forsvarets spesialkommando.