Hopp til innhold

Masseødeleggelsesvåpen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tidlig i 2019 ble mer enn 90 % av verdens 13 865 atomvåpen kontrollert av Russland og USA.[1]

Masseødeleggelsesvåpen er ikke-konvensjonelle våpen som har evnen til å medføre store, ukontrollerbare tap[2]. Begrepet ble formentlig brukt første gang i 1937 med referanse til masseødeleggelsen av Guernica i Spania ved luftbombing. Deretter ble det brukt om bombingen av Hiroshima og Nagasaki. Under den kalde krigen endret begrepet betydning og ble kun brukt om såkalte ikke-konvensjonelle våpen. Under opptakten til invasjonen av Irak i 2003 fikk begrepet stor utbredelse og ble flittig anvendt i pressen.

Betegnelsen masseødeleggelsesvåpen anvendes vanligvis primært blant sivilister. I militær terminologi anvendes i stedet begrepet CBRN-våpen. CBRN er en engelsk forkortelse for chemical, biological, radiological, nuclear (norsk: kjemiske, biologiske, radioaktive og nukleære). CBRN er således en militær betegnelse for alle typer masseødeleggelsesvåpen eller kampstoffer som anvender ett eller flere av de fire elementene. CBRN er en nyere betegnelse, som delvis har avløst norsk og NATOs eldre betegnelser ABC (atomic, biological, chemical) og den senere NBC (nuclear, biological, chemical).

Forkortelsen NBC-våpen (på norsk: nukleære, biologiske og kjemiske våpen) ble introdusert etter oppfinnelsen av hydrogenbomben, som ikke er en atombombe, men et nukleært våpen, da det anvender isotoper av hydrogen som fusjonsmateriale. CBRN inkluderer, til forskjell fra de eldre betegnelsene, radiologiske våpen, som er våpen som er konstruert til å spre radioaktivt materiale uten en egentlig fisjon. En såkalt skitten bombe er nettopp en sådan type radiologisk våpen, hvor det radioaktive stoffet spres ved hjelp av konvensjonelt sprengstoff – det er altså ikke tale om en egentlig atombombe i alminnelig forstand.

Det tales i blant også om CBRN-hendelser. Dette omfatter både egentlige kamphandlinger, men også hendelser som har karakter av, og kan ha samme følgeskader som, egentlige kamphandlinger begått med våpen innenfor ovenstående kategorier, men som er å betrakte som uhell. Begrepet kalles også ROTA (releases other than attack).

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]