Diskusjon:Politiets sikkerhetstjeneste

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Det er ikke anledning til å legge ut navn på personer som jobber i PST, eller beskrivelse av organisasjonen. — Jeblad 13. jan 2006 kl.09:22 (UTC)

For å fjerne historikk sletter man artikkelen og gjenoppretter deretter artikkelen ved å velge ut de delene av historikken man vil ha. Nå ble jo hele historikken slettet, mens det kun var noe av den som skulle bort. --Duffman 13. jan 2006 kl.09:24 (UTC)
Det er en god del feil og jeg så ingen grunn til å gå gjennom historikken for å fjerne alle enkeltinnlegg som skulle bort.
For info om Politiets sikkerhetstjeneste og spørsmål om hva som kan publiseres, bruk info <at> pst.politiet.no
Jeblad 13. jan 2006 kl.09:27 (UTC)

Skal PST diktere sin egen artikkel?[rediger kilde]

Hvorfor skal PST få diktere innholdet i artikler om seg selv når ingen andre får det? Bryter ikke dette med Wikipedias prinsipper? Slik det tidligere lå med hvilke avdelinger de hadde og ledere for disse, kan det vel heller neppe være skadelig for PST? Kan Agtfjott henvise til kilder som bekrefter at "Det er ikke anledning til å legge ut navn på personer som jobber i PST, eller beskrivelse av organisasjonen.", og som Wikipedia må forholde seg til? Jeg syns ikke det holder å henvise til en epostadresse.Tormod 13. jan 2006 kl.13:55 (UTC)
Spørsmålet er om dette i utgangspunktet er offentlig tilgjengelig informasjon eller ikke/--Tor Stein 13. jan 2006 kl.14:04 (UTC).
Det ligger f.eks. en "beskrivelse av organisasjonen" på PSTs hjemmesider som så vidt jeg kan huske ikke er så ulikt det som ble slettet i dag [1]. Tormod 13. jan 2006 kl.14:08 (UTC)
- så da er vel det greit å gjengi (ikke kopiere). Noen navn (med ett untak) fant jeg ikke der? /--Tor Stein 13. jan 2006 kl.14:12 (UTC)
Det er ikke offentlig i Norge. Jeg mener imidlertid at informasjonen har sirkulert i diverse internasjonale fora. I og med at intern organisering og ansatte i ytterst liten grad omtales så ser jeg ingen grunn til å ha slik info. — Jeblad 13. jan 2006 kl.14:20 (UTC)
Denne diskusjonen verserte på Tinget tidligere. Jeg vet ikke hvorvidt denne typen informasjon er hentet fra offentlige, kontrollerbare kilder eller ikke. Om det kan dokumenteres, så kan det publiseres, er min mening. At PST skal få anledning til diktere innholdet i en artikkel er direkte usmakelig og bryter med Wikipedias grunnprinsipper. Jeg kan ikke se at det etter norsk lov er mulig å begrense hvilken informasjon som publiseres om en statlig myndighet, uansett om den relevante myndigheten søker å holde dette hemmelig eller ei. John Erling Blad kan gjerne mene at denne informasjonen "skader PST". Vel, Høyre-leder Erna Solberg mener sikkert at lekkasjer i Høyre "skader Høyre", men det er ikke et argument for å ikke referere eller publisere. Jeg regner med at navnet på disse lederne i PST sirkulerer i mange andre miljøer enn det PST selv ønsker. Jeg kan bare vise til at VG sommeren 2003 (?) kjørte en lang serie om interne stridigheter i PST. Der ble, så vidt jeg husker, det referert til navn på slike avdelingsledere. Folk med tilgang til Atekst burde kanskje sjekke opp dette. Etter det jeg kan se er det bare JEB som ønsker å holde denne informasjonen tilbake. Såframt det kan dokumenteres, stemmer jeg for tilbakerulling. --Pixta
To åpne spørsmål: Hvorfor vil du ha denne informasjonen på wp, og på hvilken måte mener du det bringer prosjektet videre? /--Tor Stein 13. jan 2006 kl.22:37 (UTC)
Beklager at jeg ikke er registrert, skal gjøre det veldig snart. Så: Det er selvsagt noe en kan tenke over, og som det kan stilles spørsmål ved. Imidlertid vil jeg hevde at informasjon om hvem som er ledere i statlige forvaltningsvirksomheter, inkludert politiet, har en klar offentlig interesse og er relevant for wikipedia fordi det kan være vanskelig å finne ellers. Jeg mener at det hadde vært en god idè at alle statlige myndigheter som blir presentert på WP, har en egen seksjon/avsnitt om sjefsbyråkratene i den etaten, akkurat som det var tilfelle her (så vidt jeg kunne se), før artikkelen ble slettet. Når det gjelder etterprøvbarheten, så regner jeg med at opplysningene som er publisert tidligere er fremkommet ved hjelp av åpne kilder. Hvis ikke har vi (1) ikke noe grunnlag for en WP-artikkel og (2) å gjøre med en lekkasje fra noe eller noen. Pixta

I tillegg: Burde vi maile PST og spørre dem om det agfjott hevder, er korrekt? Eventuelt kan en også be dem om å kommentere om framstillingen er korrekt, dvs om opplysningene stemmer. Pixta

Opplysningene som er der nå er «korrekte» og innenfor hva PST oppfatter som gjeldende regelverk. Om andre ønsker å redigere artikkelen så er de full anledning til det på lik linje med alle andre artikler på Wikipedia, den er ikke beskyttet på noen måte og har ingen særstilling. Hva som er skadelig for PST er bidragsyternes egne påstander. — Jeblad 14. jan 2006 kl.01:57 (UTC)
Takk for svar, Pixta! Jeg er åpen mhp i hvilken grad det er det er relevant å ha med en liste over ansatte i PST. Det kan komme an på sammenhengen og artikkelens utforming. Det det imidlertid er grunn til å anta er at dersom PST anser listen over ansatte som begrenset eller gradert i noen form, vil vedkommende som legger den ut og wp risikere straffeansvar. Det bringer isåfall ikke prosjektet fremover./--Tor Stein 14. jan 2006 kl.09:06 (UTC)
Kjære agtjott: Det er umulig å diskutere med det så lenge du ikke viser til dokumentasjon. Hvilken regelverk, og hvordan kan du vite at PST mener dette? Slik du nå opptrer, virker det som om du er ansatt i PST, selv om jeg forstår at du ikke er det. Igjen hvilket regelverk. Pixta.
Hvor jeg har jobbet og hva jeg har jobbet med er ikke tema her. For ordens skyld er jeg selvstendig næringsdrivende i IT-bransjen og har vært det i 10 år. Dette er det link til på min brukerside. Hvis du ønsker informasjon om PST så vil jeg tro at det enkleste er å sjekke sidene til PST og sidene til aktuelle departementer. Hvis du ønsker å skrive en artikkel om PST vil jeg tro de er behjelpelige med informasjon om du kontakter dem. — Jeblad 14. jan 2006 kl.17:40 (UTC)
Hei Agtfjott! Det jeg reagerer på her, er at det først er en diskusjon som handler litt om samme tema på Tinget [2] ift. detaljer om forsvaret, hvor jeg ikke oppfattet at man var kommet til enighet, men at det faktisk var mange som var uenig i ditt standpunkt. Og så går du inn her og sletter historikken i denne saken uten noen diskusjon først. Sånn sett mener jeg at du her bedriver sensur av artikkelen uten å ha dekning for det.
Og til Tor Stein; at noen risikerer straffeansvar for å ha lagt ut info om PST tror jeg man IKKE skal bekymre seg for. Med mindre noen her har skaffet informasjon til artikkelen på ulovlig vis, og det er vel lite sannsynlig. Tormod 15. jan 2006 kl.17:58 (UTC)
Var en del som var uenige men jeg tror ikke det er intressant i den her sammenhengen. Hvis du mener artikkelen skal reverteres så ta det opp på tinget. — Jeblad 15. jan 2006 kl.22:21 (UTC)


Avdelingssjefene i PST har omtrent like mye relevans i en leksikonartikkel som om vi skulle ha listet opp alle avdelingssjefene i en artikkel om Sør-Trøndelag politidistrikt. Har vi alle avdelingssjefene i Sør-Trøndelag politidistrikt oppført? Selv om de går åpent ut i media med fragmentert informasjon om viktige personer er det uklokt å sammenfatte denne informasjonen. Dette er synonymt med etteretning. Dette usignerte innlegget ble skrevet av 84.202.106.219 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Oppdatert[rediger kilde]

Jeg har nå oppdatert artikkelen.

Som JEB trolig nå ser, så er det PST selv som har bidratt til at denne informasjonen er spredd. Vi kan ikke ta noe ansvar for hvilken informasjon PST velger å publisere eller ei. Når den faktisk finnes så lett tilgjengelig på internett, så er det (eventuelt) PSTs, og ikke vårt problem. Jeg tror heller ikke at PST ser på dette som noe problem, eller som noe de ønsker å forfølge. Tidligere har man forsøkt å straffe dem som har sammenstillet informasjon fra åpne kilder. Etter ikkevold-dommen i 1987 er dette fullt lovlig, og absolutt ikke straffbart i Norge. Det er ikke Wikipedias oppgave å begrense viten om "de hemmelige tjenestene" i Norge. - ToFjær

Spørsmålet er hvilken encyklopedisk interesse en liste over ansatte har. Har f.eks. andre leksika slike oversikter over mer eller mindre obskure ansatte?
Det som kan være relevant er en oversikt over organisasjonens ledere. I artikkelen om tysk etterretningstjeneste [3] har man begrenset seg til en liste over BNDs presidenter. Wolfram 16. jan 2006 kl.20:26 (UTC)
Enig i at det ikke er Wikipedias oppgave å begrense viten om de hemmelige tjenestene i Norge. Wikipedias oppgave er å lage et størst mulig leksikon. Å legge inn andre ansatte en sjef for en etat virker slik sett uten mening, særlig når det er en god del å gjøre på artikkelen, blant annet lage en artikkel om Lund kommisjonen. Når det er sagt så virker denne diskusjonen merkelig, da det heller ikke er vår oppgave å sensurere andre eller å gjøre PSTs jobb mht å beskytte ansattes identitet, det klarer de utmerket uten noen hjelp fra oss som skriver på Wikipedia. Ulf Larsen 20. jan 2006 kl.19:38 (UTC)


Objektivitet[rediger kilde]

I aktuell versjon fremkommer påstand om at samer skal ha vært overvåket. Hvor foreligger dokumentasjon? At samer er overvåket er nok rett, men da på annet grunnlag enn sin etnisitet. At samer som samer var interessante savnes det dokumentasjon for.

I likhet med andre etnisiteter kunne en same gjøre seg interessant for POT dersom han bedrev aktivitet som var forenlig med overvåking i en eller annen form.Hk

Setningsdelen: som blant annet drev overvåking av kommunister, sosialister, samer og andre som var eller kunne tenkes å tilhøre den radikale venstresiden i norsk politikk. - er ikke god. For det første gir den det inntrykket at overvåkningen var begrenset til den "radikale venstresiden", mens blant annet forskjellige høyreekstreme grupper, innvandrergrupper og flere ble/er overvåket. Det andre er at den kobler overvåkning av samer med overvåkning av venstresiden. Eller det vil si at det er etablert at samiske aktivister ol, særlig i forbindelse med Altasaken ble overvåket [4], men det er vel ikke nødvendigvis fordi de tilhørte venstresiden? Justisminister Dørum svarte i 2002 på spørsmålet om overvåkning av samer på etninsk grunnlag [5], uten at man nødvendigvis blir noe klokere av det.
Mit forslag er at overnevnte setningsdel taes ut og objektivitetsmerket fjernes, og så får eventuellt noen ta tak og lage noe mer gjennomarbeidet om sikkerhetstjenestens oppgaver.
--Svart 21. des 2006 kl. 10:32 (CET)

Foto[rediger kilde]

Lastet opp nytt foto til http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pst-20060610.jpg Penneknekt 11. aug 2006 kl. 14:35 (UTC)

Relevant lenke?[rediger kilde]

Kan ikke se at en tilfeldig politisk organisasjon på venstresiden har noe å gjøre under eksterne lenker på denne artikkelen, har derfor fjernet den. Artikkelen er om PST, og eksterne lenker bør være relevant i forhold til det. Ulf Larsen 8. mar 2008 kl. 17:12 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Politiets sikkerhetstjeneste. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. aug. 2017 kl. 06:23 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Politiets sikkerhetstjeneste. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 16. des. 2017 kl. 17:26 (CET)