Liste over militære forkortelser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den. Husk referanser.


Liste over militære forkortelser brukt i Forsvaret.

0–9[rediger | rediger kilde]

 • 1.linje – Angir hva slags bekledning og utstyr man skal ha. 1 = Kun uniform.
 • 2.Bn2. bataljon
 • 2.Linje – Angir hva slags bekledning og utstyr man skal ha. 2 = 1.linje + stridsvest og våpen.
 • 3.Linje – Angir hva slags bekledning og utstyr man skal ha. 3 = 2.linje + stridssekk med relevant utstyr for 24 timer (mat, teltduk, ekstra bekledning etc.)
 • 4.Linje – Angir hva slags bekledning og utstyr man skal ha. 4 = 3.linje + Utstyr relevant for lengre oppdrag (1 uke) Mer mat, utstyr og bekledning. Pakkes i storsekk.
 • 5.Linje – Alt utstyr som hver enkelt soldat har fått utdelt.
 • 12,7 – Uttales "tolvsju" og kan være 12,7 mm mitraljøse eller rifle.

A[rediger | rediger kilde]

 • ABCABC-våpen, atom-, biologiske- eller kjemiske våpen (erstattet av ARBC og CBRN).
 • ADSAM – Adskillelse og Sammensetting av våpen
 • ADM – Admiral i Sjøforsvaret
 • AF/ALF – Avløsningsfører
 • AFS – Aktiv feltsikkerhet
 • AGAG3, automatgevær (nr. 3)
 • AK – Adgangskontroll (også forkortelse for AK-47, Akershus kommandantskap og Akershus festning)
 • AKP – Adgangskontrollpunkt
 • AMM – Ammunisjon
 • AN/PRC-77Mest brukte VHF sambandet i hæren.
 • AO – Ansvarsområde
 • APFSDS-T – Armour piercing fin stabilized discarding sabot - tracer (pilammunisjon)
 • ARBC – Atom-, radiologiske-, biologiske- eller kjemiske våpen (erstattet ABC, erstattet av CBRN)
 • ArtArtilleri
 • ASAP – As soon as possible (så raskt som mulig)
 • ASAP ZULU – Så raskt som mulig, helst for en time siden (Zulu Time Zone er militærtid for UTC)
 • Ass – Assistent
 • AT – Anti Tank
 • ATV – Avdelingstillitsvalgt
 • ARTOT – Avstand, retning, terreng, oppfang, tid
 • AVA - Attraktive gjenstander, Våpen og Amunisjon - Materiell som krever spesiell kontroll og oppbevaring

B[rediger | rediger kilde]

 • BattOffBatterioffiser
 • BBBergen Båtforening (også kjent som Haakonsvern Orlogsstasjon)
 • BttBatteri
 • BC – Bæsj & Carry (mobilt toalett)
 • BF – Forkortelse for klengenavnet på forsvarets "lue, felt, vinter" (Bjørnefitte, uttales ofte Bjønnfette)
 • BKBombekaster
 • BNCBataljon
 • BL – Bodin leir/Bravo Lima (luftvernleir i Bodø)
 • BRAVO ZULUGodt jobbet
 • BRIGBrigade
 • BS – Befalsskole
 • BTV – Base/Bataljonstillitsvalgt
 • BV – Beltevogn, brukes oftest om Bv206
 • BUS – Befal uten stilling

C[rediger | rediger kilde]

 • CBRN – Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (overtatt etter ARBC, tidligere ABC)
 • CC – Cold Challenge (NATO-øvelse)
 • CM – "Continue Mission" Fortsett oppdrag
 • CPKontrollpost (Check Point)
 • CRCold Response (NATO-øvelse)
 • CRC – Control and Reporting Centre
 • CIMIC – "Civil - Military Co-operation" Sivilt militært samarbeide

D[rediger | rediger kilde]

E[rediger | rediger kilde]

 • EET(j) – Etter Endt Tjeneste
 • ESKEskadron
 • ENO – Etter Nærmere Ordre
 • ETA – "Estimated time of arrival" Antatt tid for ankomst
 • ENDEX – "End of Exercise" Endt øvelse
 • EbnEtterretningsbataljonen

F[rediger | rediger kilde]

G[rediger | rediger kilde]

H[rediger | rediger kilde]

I[rediger | rediger kilde]

 • IB – Inspiserende befal
 • IntOps – Internasjonale operasjoner
 • INGBN – Ingeniørbataljonen
 • I-Off – Idrettsoffiser
 • IED – Improvised explosive device
 • IE3D – Improvised explosive devise detection dog
 • IT – Inspiserende Tillitsvalgt
 • IÅM – Intet å melde

J[rediger | rediger kilde]

K[rediger | rediger kilde]

 • KADM – Kontreadmiral
 • Kapt – Kaptein
 • KL – Kapteinløytnant
 • KBE – Kropp, Bevegelse Energi
 • KOKoordineringspunkt
 • KO – Kommandoplass
 • KDO – Kommando(plass)
 • KORP – Korporal
 • KJKKystjegerkommandoen
 • KK – Klassekommandør
 • KK – Kommandørkaptein
 • KOM – Kommandør
 • KON – Konstabel
 • KP – Kompani
 • KSKrigsskolen
 • KTK – Krigstjenestekort
 • KTK – kjøretøykontroll
 • KTS – Klar til strid
 • KVM – Kvartermester

L[rediger | rediger kilde]

M[rediger | rediger kilde]

 • MAKIE – Motivere, Aktivere, Konkretisere, Individualisere, Evaluere
 • MB – Mercedes Benz/Militær bil
 • MBK – Matriellberedskapskontroll
 • MDKMinedykkerkommandoen
 • MedEvac – Medical evacuation
 • MFaBn – Middelstung FeltartilleriBataljon
 • MGMaskingevær, MG3
 • MHLP – Mobil hjelpeplass
 • Mitr – Mitraljøse. MG, tolvsju på 3-fot eller stativ
 • MLRS"Multiple Launch Rocket System" (rakettbasert artillerisystem)
 • MM – Mission Manager (rådgiver/kontrollør)
 • MJ – Minejakt (Fartøystype i Sjøforsvaret)
 • MJKMarinejegerkommandoen
 • MJVMarines Jegervåpen
 • MK – Mannskapskaserne
 • MPMP5, maskinpistol (nr. 5)
 • MPMilitærpoliti
 • MPBMissilpatruljebåt (Missile Patrol Boat)
 • MR – Minerydder (Fartøystype i Sjøforsvaret)
 • MS – Minesveiper (Fartøystype i SJøforsvaret)
 • MTBMissiltorpedobåt
 • MRR – Multi Rolle Radio
 • MSR – "Main Supply Route" Hovedfartsåre, Brukes om de største og mest brukte veier i utenlandstjenste og øvelser.
 • MUD – Midlertidig udyktig dimittert
 • MVTS – Minevåpenets treningssenter
 • MØRMateriellødeleggelsesrifle

N[rediger | rediger kilde]

 • NASAMSNorwegian Advanced Surface-to-Air Missile System
 • NCC – National Contingent Command (Nasjonal koningentstab)
 • NF – Nærforsvar
 • NK – Nestkommanderende
 • NKTR – Nestkommanderende tropp
 • NLF – Nestlagfører
 • NSE – National Support Element (Nasjonalt støtteelement)
 • NIS – Nasjonal innsatsstyrke

O[rediger | rediger kilde]

P[rediger | rediger kilde]

 • PbnPanserbataljonen
 • PBP - Plan- og beslutningsprosess i forsvaret
 • PBU – Personlig bekledning og utrustning
 • PCP – People Check Point
 • PF – Patruljefører
 • PID – Positiv identifikasjon
 • PIKSIB – Planlegge, Iverksette, Kontrollere, Støtte, Informere og Bedømme
 • PING – Pansret ingeniør
 • PKK – Periodisk kjøretøyskontroll
 • POB – Person Opplysnings Blankett
 • POC – Kontaktperson (Point Of Contact)
 • POKER – Planlegge, Organisere, Kontrollere, Evaluere, Revidere.
 • PPKPansret personellkjøretøy
 • PRT – Provincial Reconstruction Team
 • PSO – Peace support operations
 • PSYOPS – Psykologisk Krigføring
 • PUP – Pick-up point
 • PVPanservern
 • PØP – Panserødeleggelsepatrulje

R[rediger | rediger kilde]

S[rediger | rediger kilde]

 • SitRap – Situasjonsrapport
 • Sjt – Sersjant
 • SKSKSkarpskytter
 • SKSKSjøkrigsskolen
 • SLOSluttet orden
 • SNAFU – uoffisiell for «Situation Normal: All Fucked Up», (om stridshandlinger i forhold til stabsplaner)
 • SOStående ordre el. SituasjonsOversikt
 • SOGStående ordreGarnison(Garden)
 • SSO – Stasjonens stående ordre
 • SOF – Special Operation Force
 • SOI – Sambandsoperasjonsinstruks
 • SOP – Standard operasjonsprosedyrer
 • SOLOAPEFE – Huskeregel for vaktpostinstruks; Situasjon, Område, Lende (omkring posten), Opptreden (på post), Avløsning, Poststedet, Egne (avdelinger og naboposter), Feltrop (Skrives aldri ned), Egne (patruljer)
 • SP – Speider
 • SPVStormpanservogn
 • SRO – Sjøforsvarets radiooperatør
 • SSDS – Huskeregel for ildstillinger; Skuddfelt (for å kunne virke med våpenet mot FI), Skjul (i lendet), Dekning (fra fiendtlig ild), Støtte (for våpenet)
 • StingStormingeniør
 • STRBN - Stridstrenbataljonen
 • StrvStridsvogn

T[rediger | rediger kilde]

 • TA – TroppsAssistent.
 • TADKOMTAktisk Digital KOMmunikasjon
 • TAKSUS – Huskeregel for kjenning: Tårn, Antenner, Kanon, Skrog, Understell og Spesielle kjennetegn
 • TASS – Transport Av Sårede og Syke
 • TACEVAC – Tactical Evacutaion Care
 • TBSTaktisk Båtskvadron
 • TIC – Troops in contact
 • TBF – Trebokstavs Forkortelse
 • TH – Teknisk Håndbok. Etterfølges av et siffer som angir nivå (TH12 = 1. og 2. linje)
 • TIM – Trening i maktanvendelse
 • TK – Troppskommandør
 • TMBNTelemark bataljon
 • TP – ToiletPaper "nyhetsoppslag" på kasernens toalett, ofte med morsomme sitater hørt på oppstillingsplass etc.
 • TPL – Treningsplanlegging
 • TRSJ – Troppssjef
 • TRTropp
 • TRASS – Troppsassistent
 • TF – Task Force
 • TS – Taps/skademelding
 • TT – Tungtransport
 • TTT – Tenk, trykk, tal. Huskeregel for opptreden på samband. Kan også bety "ting tar tid".
 • TV – Tillitsvalgt
 • TØUT– Taktisk Øvelse Uten Tropper

U[rediger | rediger kilde]

 • UAVDrone (Unmanned Aerial Vehicle)
 • UB – Utskrevet befal
 • UH/UKH – Ukehavende
 • UKHB – Ukehavende hornblåser
 • US – Utleveringsseddel
 • USK – Utskrevet befalskurs (erstattet av UB)
 • UTS – Utvikling til strid
 • UVBUndervannsbåt
 • UM – Utskrevet menig
 • ULM – Utskrevet ledende Menig
 • U-VK – Utskrevet Visekonstabel

V[rediger | rediger kilde]

 • VAB – Vernepliktig Akademisk Befal
 • VADM – Viseadmiral
 • VCP – Vehicle Check Point
 • VF – Vognfører
 • VFP – Vær Forberedt På
 • VHB – Vakthavende Befal
 • VHO – Vakthavende Offiser
 • VK – Vaktkommandør/Vognkommandør
 • VK – Visekonstabel
 • V-VK – Vervet Visekonstabel
 • VKP – Veikontrollpost
 • VO – Varslingsordre
 • VPVVernepliktsverket

Ø[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]