Sersjant

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Distinksjon for sersjant i Hæren.

Sersjant (sjt.) er rang som brukes i mange land innen militærvesen og/eller politi. Ordet kommer fra latin serviens («den som tjener») via fransk sergent og engelsk sergeant.

I Norge er sersjant et befal som normalt har gjennomgått en ettårig befalsutdanning, eller et utskrevet befalskurs (UB-kurs) med 6 måneders utdanning og 6 måneders praksis. Sersjanter er som oftest lagførere på troppsnivå i Hæren, men disse kan også være menige eller vervede som har blitt gitt en midlertidig grad på grunn av stillingen de besitter. Sersjant er den laveste av befalsgradene, og sersjantgrad symboliseres i de fleste land med tre vinkler

Militærordningen fra 1. januar 2016[rediger | rediger kilde]

Sersjant vil ligger på OR-5 nivå i Hæren og Luftforsvaret i forbindelse med innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte.[1][2]

Tilsvarende nivå i Sjøforsvaret kalles kvartermester.

Sersjant (OR-5) i ulike land[rediger | rediger kilde]

Sersjant brukes i en rekke andre land.

  • Canada: Master Corporal
  • Danmark: Sergent
  • Finland: Sergeant
  • Nederland: Sergeant
  • Sverige: Sergeant
  • Tyskland: Stabsunteroffizier/Unteroffizier
  • Storbritannia: Ingen tilsvarende grad
  • USA: Staff Sergeant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
  2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.