Sersjant

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
sersjantgrad symboliseres i de fleste land med tre vinkler

Sersjant (sjt.) er rang som brukes i mange land innen militærvesen og/ eller politi. Ordet kommer fra latin serviens («den som tjener») via fransk sergent og engelsk sergeant.

I Norge er sersjant et befal som normalt har gjennomgått en ettårig befalsutdanning, eller et utskrevet befalskurs (UB-kurs) med 6 måneders utdanning og 6 måneder praksis.

Sersjanter er som oftest lagførere på troppsnivå i den «regulære» hæren, men disse kan også være menige eller vervede som har blitt gitt en midlertidig grad på grunn av stillingen de besitter.

Sersjant er den høyeste graden en vanlig menig kan få. Den er høyere enn korporal men lavere enn fenrik som er en offisersgrad. Sersjantgrad symboliseres med tre vinkler.


Tilsvarende nivå i Sjøforsvaret kalles Kvartermester.

Grad under:
Korporal

Hæren og Luftforsvaret
Militære grader

Grad over:
Fenrik

Grad under:
Korporal

Sjøforsvaret
Militære grader

Grad over:
Fenrik