Militærpoliti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Japansk militærpoliti

Militærpoliti (MP) er politiet i en militær organisasjon, som regel ansvarlig for sikkerhet, styrkebeskyttelse, trafikkhåndtering, krigsfanger og håndhevelse av lover og orden.

Militærpolitiorganisasjoner kan ha mange forskjellige navn, og er ofte forskjellig mellom forsvarsgrenene. Eksempler på navn er Gendarmerie (den franske hæren), Feldjäger (den tyske hæren), Carabinieri (den italienske hæren), Marechaussee (det nederlandske forsvaret), Royal Air Force Police (det britiske flyvåpenet), Royal Navy Regulating Branch (den britiske marinen), Shore Patrol (den amerikanske marinen) og Security Forces (det amerikanske flyvåpenet).

Norge[rediger | rediger kilde]

Norsk militærpoliti

Det norske militærpolitiet ble etablert i moderne form under den andre verdenskrig i Skottland.

Det norske forsvarets militærpoliti består av i dag av Forsvarets militærpolitiavdeling som er underlagt Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. I tillegg kommer et titalls andre avdelinger spredt rundt i landet underlagt de ulike forsvarsgrenene samt Forsvarets logistikkorganisasjon.

Forsvarets militærpolitiavdeling holder til på Sessvollmoen, hvor rekruttering og opplæring av nye militærpolitisoldater foregår. Normalt utdannes militærpolitisoldater i seks måneder ved Sessvollmoen, før de blir sendt ut for videre utdanning og operativ tjeneste ved de ulike MP-avdelingene rundt omkring i landet. På Rena leir har man en egen befalsskolelinje for militærpoliti, hvor befalsskoleelever gjennomgår et års utdanning før de blir sendt ut som sersjanter til ulike MP-avdelinger innenlands. Militærpoliti er fast stasjonert på Akershus festning i Oslo, Rena leir i Hedmark, Ørland hovedflystasjon i Sør-Trøndelag, Bodø hovedflystasjon i Nordland, Bardufoss i Troms, Stavanger, Bergen og Garnisonen i Sør-Varanger ved Kirkenes i Finnmark.

I tillegg har militærpolitiet deltatt i de fleste utenlandsoperasjoner hvor Norge har bidratt med styrker, og er per i dag[når?] til stede med to offiserer i Afghanistan (ISAF), og én offiser i stillingen som Provost Marshall i Sudan.

Norsk militærpoliti sin hovedoppgave i Norge er å drive ordens- og etterforskningstjeneste, samt ivareta et fagansvar innenfor ulike fagfelt. I utenlandstjeneste er primæroppgaven til MP å ivareta rettssikkerheten til norsk personell samt være rådgivere ovenfor militære sjefer.

Danmark[rediger | rediger kilde]

Danske militærpolitisoldater

Det danske militærpoliti ble opprettet i mars 1947 som følge av at de allierte krevde at de danske styrker ble fulgt av sådant et korps. Selve ideen om et militærpolitikorps stammer tilbake fra det 16. århundre, da man hadde profossen og stokkeknægte.

Militærpolitisoldater kan gjenkjennes på tre ting: De bærer alle en rød beret, som er spesifikk for MPer. De tre forsvarsgrenene har forskjellige beretmerker. MPer bærer en fløytesnor over venstre skulder, og på høyreskulder forefinnes et såkalt MP-armbind. Det er lavet av sort lær og har påsydd bokstavene MP av hvitt lær.

MP fra både Søværnet, Flyvevåbnet og Hæren er avmerket på samme måte dog med den forskjell at Søværnets MP også har rund kaskett.

Militærpolitiet i Danmark har ingen selvstendig jurisdiksjon overfor sivile utenfor militære områder, men bistår ved særlige anledninger det sivile politiet med løsningen av oppgaver.

Referanser[rediger | rediger kilde]