Militærpoliti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Japansk militærpoliti

Militærpoliti (MP) er politiet i en militær organisasjon, som regel ansvarlig for sikkerhet, styrkebeskyttelse, trafikkhåndtering, krigsfanger og håndhevelse av lover og orden.

Militærpolitiorganisasjoner kan ha mange forskjellige navn, og er ofte forskjellig mellom forsvarsgrenene. Eksempler på navn er Gendarmerie (den franske hæren), Feldjäger (den tyske hæren), Carabinieri (den italienske hæren), Marechaussee (det nederlandske forsvaret), Royal Air Force Police (det britiske flyvåpenet), Royal Navy Regulating Branch (den britiske marinen), Shore Patrol (den amerikanske marinen) og Security Forces (det amerikanske flyvåpenet).

Norge[rediger | rediger kilde]

Norsk militærpoliti
En norsk militærpolitibil

Det norske militærpolitiet ble etablert i moderne form under den andre verdenskrig i Skottland.

Det norske forsvarets militærpoliti består av Forsvarets militærpolitiavdeling, som er underlagt Hæren.[trenger referanse] I tillegg kommer et titalls andre avdelinger spredt rundt i landet underlagt de ulike forsvarsgrenene samt Forsvarets logistikkorganisasjon.

Forsvarets militærpolitiavdeling holder til i Sessvollmoen leir, hvor rekruttering og opplæring av nye militærpolitisoldater foregår. Normalt utdannes militærpolitisoldater i seks måneder ved Sessvollmoen, før de blir sendt ut for videre utdanning og operativ tjeneste ved de ulike MP-avdelingene rundt omkring i landet. I Rena leir har man en egen befalsskolelinje for militærpoliti, hvor befalsskoleelever gjennomgår et års utdanning før de blir sendt ut som sersjanter til ulike MP-avdelinger innenlands. Militærpoliti er fast stasjonert på Akershus festning i Oslo, Rena leir i Innlandet, Ørland hovedflystasjon i Trøndelag, Bodø hovedflystasjon i Nordland, Bardufoss i Troms, Stavanger, Bergen og Garnisonen i Sør-Varanger ved Kirkenes i Finnmark.

I tillegg har militærpolitiet deltatt i de fleste utenlandsoperasjoner hvor Norge har bidratt med styrker, og er per i dag[når?] til stede med to offiserer i Afghanistan (ISAF), og én offiser i stillingen som Provost Marshall i Sudan.

Norsk militærpoliti sin hovedoppgave i Norge er å drive ordens- og etterforskningstjeneste, samt ivareta et fagansvar innenfor ulike fagfelt. I utenlandstjeneste er primæroppgaven til MP å ivareta rettssikkerheten til norsk personell samt være rådgivere ovenfor militære sjefer.

Danmark[rediger | rediger kilde]

Danske militærpolitisoldater

Det danske militærpoliti ble opprettet i mars 1947 som følge av at de allierte krevde at de danske styrker ble fulgt av et slikt korps. Selve ideen om et militærpolitikorps stammer tilbake fra det 16. århundre, da man hadde profossen og stokkeknægte.

Militærpolitisoldater kan gjenkjennes på tre ting: De bærer alle en rød beret, som er spesifikk for MPer. De tre forsvarsgrenene har forskjellige beretmerker. MPer bærer en fløytesnor over venstre skulder, og på høyreskulder forefinnes et såkalt MP-armbind. Det er lagd av sort lær og har påsydd bokstavene MP av hvitt lær.

MP fra både Søværnet, Flyvevåbnet og Hæren er avmerket på samme måte dog med den forskjell at Søværnets MP også har rund kaskett.

Militærpolitiet i Danmark har ingen selvstendig jurisdiksjon overfor sivile utenfor militære områder, men bistår ved særlige anledninger det sivile politiet med løsningen av oppgaver.

Sverige[rediger | rediger kilde]

Tjenestebevis for svensk militærpoliti.

I Sverige er militærpolitiet (militärpolisen) en del av Försvarsmakten, hovedsakelig gruppert i Livgardet i Kungsängen. I Försvarsmaktens innsatsorganisasjon inngår to rene MP-kompanier, 14. og 15. militærpolitikompani, men det forekommer også militærpoliti ved de fleste[1] av Försvarsmaktens ulike garnisoner. Videre inngår det også militærpoliti i 13. sikkerhetsbataljon, som står i frontlinjen for Försvarsmaktens arbeid for å avdekke, motvirke og bekjempe sikkerhetstruende virksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.[2] I Kungsängen er også Försvarsmaktens Militärpolisenhet[1] (MPE).

I Sverige har militærpolitiet i det vesentlige samme juridiske mandat som det sivile politiet, med den viktige forskjellen at militærpolitiet kun håndterer saker innen Försvarsmakten. Uttrykket «innen Försvarsmakten» defineres geografisk, materielt og personelt.[2] Dette innebærer imidlertid ikke at militærpolitiet kun agerer inne på militært område eller mot militært personell. Militærpoliti er dessuten å anse som overordnet med hensyn til disiplinansvarlige som tjenestegjør i Försvarsmakten.[3] En viktig forskjell fra det sivile politiet er at militærpolitiet ikke har rett til å lede egne etterforskninger, som i stedet skal ledes av Åklagarmyndigheten, eller i visse tilfeller av det sivile politiet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Försvarsmakten. «Försvarsmaktens militärpolisenhet». Försvarsmakten (svensk). Besøkt 2. mars 2016. 
  2. ^ a b «Om Militärpolisen | Militärpolisförbundet». militarpolisforbundet.militarpolis.org. Arkivert fra originalen . Besøkt 2. mars 2016. 
  3. ^ «Polislag (1984:387)». Besøkt 2. mars 2016.