Samiske geografiske navn i Storfjord

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Plassering av Storfjord i Troms
1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk

Samiske geografiske navn i Storfjord (knr 1939) angir stedsnavn i Storfjord kommune som har en alternativ samisk form. Da stedsnavn kan referere til geografiske områder av noe utstrekning så kan de dekke flere kommuner.

De samiske stedsnavnene kan angis på forskjellig vis der det er etablert former på flere samiske språk. Dette skjer i grenseområder mellom språkene. Det er ni forskjellige former av samisk; sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, kildinsamisk og tersamisk. Det er også to utdødde former, kemisamisk og akkalasamisk. Bare nordsamisk er tatt med i denne oversikten for Storfjord kommune.

Samiske stedsnavn[rediger | rediger kilde]

Norsk Nordsamisk
Akeelva Áhkejohka (sme)
Akselbergan Oalggibávttit (sme)
Akselelva Oalggijohka (sme)
Aspebukta Suhpemohkki (sme)
Barasdalen Bárrásvuovdi (sme)
Bentsjorda Suollatvággi (sme)
Bentsjordbukta Suollatvákkiluokta (sme)
Bentsjorddalen Suollatvággi (sme)
Bentsjordelva Suollatvákkijohka (sme)
Bergbukta Bávttiluokta (sme)
Bergsbukta Báktemohkki (sme)
Bergsdalen Guolbanvággi (sme)
Bergselva Guolbanváhjohka (sme)
Bjørnberget Biertnabákti (sme)
Bjørnskardet Bierdnaskoarru (sme)
Bogefjell Dávgeleahki (sme)
Bogelva Čoamohasjohka (sme)
Bogelvvatnet Čoamohasjávri (sme)
Bogen Čoamohas (sme)
Breiddalen Govdavággi (sme)
Breiddalselva Govdajohka (sme)
Brenna Buollán (sme)
Brennfjellet Buollánvárri (sme)
Bukta Luokta (sme)
Bukta Luokta (sme)
Bukta Luokta (sme)
Bumbasteinen Bumbágeađgi (sme)
Bærfjellet Muorjevárri (sme)
Dalbotn Vággevuođđu (sme)
Døbukta Ávdinluokta (sme), Sorbmeluokta (sme)
Elsnesdalen Juomvággi (sme)
Elsnesdalselva Juomváhjohka (sme)
Elsneselva Juomváhjohka (sme)
Elvevolldalen Stállovággi (sme)
Elvevollelva Stállováhjohka (sme)
Elvevollelva (Storelva) Stuorajohka (sme)
Faddasnes Fáddásnjárga (sme)
Falsnesberget Falsnjárbákti (sme)
Falsnesfjellet Falsnjárvárri (sme)
Falsnesodden Falsnjárga (sme)
Falsnestinden Falsnjárčohkka (sme)
Finnelva Gievdneváhjohka (sme)
Finnelvvatnet Gievdneváhjávri (sme)
Finnvollen Sámegiettit (sme)
Forraneset Beahcenjárga (sme)
Fossen Guoika (sme)
Gappohytta Gáhppostohpu (sme)
Geitstein Gáicageađgi (sme)
Grasnes Rássenjárga (sme)
Guosgattaholmen Guoskat (sme)
Halsebakkan Čeabetluohkká|sme]])
Halsefjellet Čeabet (sme)
Hattefjellet Háhttavárri (sme), Háhttagáisi (sme)
Hatten Háhtta (sme)
Hatteng Háhtta (sme)
Hellaren Álli (sme)
Helligskogvatnet Basejávri (sme)
Horsnes Čohkkugieddi (sme)
Horsnes Čohkkugieddi (sme)
Horsnesfjellet Čohkkugiettivárri (sme), Horstagáisi (sme)
Horsnesvatnet Jávri (sme)
Huldergammen Háldigoahti (sme)
Hullberget Ráigebákti (sme)
Humpen Váráš (sme)
Indre Berg Guolbanvággi (sme)
Indre Markuselva Márkosvádjajohka (sme)
Iselva Jiekŋajohka (sme)
Kidalen Gihccevággi (sme)
Kielva Gihccejohka (sme)
Kiholmen Gihccesuolu (sme)
Kitdalen Čoaigedanvuovdi (sme)
Kitdalselva Čoaigedanvuovddijohka (sme)
Kjeledalen Gievdnevággi (sme)
Kjellarbukta Geallirluokta (sme)
Kjellarneset Geallirnjárga (sme), Gárggunjárga (sme)
Kjerkeneset Girkonjárga (sme)
Kløvenstein Luoddanangeađgi (sme)
Kvalnes Bossonjárga (sme)
Kvalnesfjellet Bossonjárvárri (sme)
Kvesmenes Vieksegieddi (sme)
Kvitlia Guvgesloapmi (sme)
Kvitlidalen Guvgesloapmevággi (sme)
Kvitlielva Guvgesloapmejohka (sme)
Kvitlifjellet Guvgesgáisi (sme)
Langdalselva Guhkesváhjohka (sme)
Langmyra Guhkesjeaggi (sme)
Langvatnet Guhkolašjávri (sme)
Langvatnet Guhkesjávri (sme)
Lappbrua Ráigegeađgi (sme)
Lappgropa Bahágurra (sme)
Larsberget Lárasbákti (sme)
Larsvollen Lássegieddi (sme)
Lilledalen Vákkáš (sme)
Litlebukta Uhcaluokta (sme), Unnamohkki (sme)
Lomvatnet Gáhkkorjávri (sme)
Lulleelva Lullejohka (sme)
Mannfjellaksla Geađgámas (sme)
Mannfjellet Olmmáivárri (sme)
Marketsfjellet Márkanvárri (sme)
Marketskogen Márkanroavvi (sme)
Markusfjellet Márkos (sme)
Masternes Sivlonjárga (sme)
Melen Mielli (sme)
Middagsfjellet Gaskabeaivárri (sme)
Middagsfjellet Gaskagáisi (sme)
Middagshaugen Gaskabeaičohkka (sme)
Midterdalen Gaskasuorgi (sme)
Mortendalselva Márttaváhjohka (sme)
Mortensdalen Márttavággi (sme)
Nasen Juomváhnjunni (sme)
Nedre Markuselva Skurčojohka (sme)
Nedstevatnet Vuolit Ivgujávri (sme)
Nervatnet Vuollejávri (sme)
Nerčahca Vuollečahca (sme)
Norddalen Gáranassuorgi (sme)
Norddalen Heargevággi (sme)
Norddalselva Nuortaváhjohka (sme)
Norddalsfjellet Nuortaváhoaivi (sme)
Oksefjellet Heargevárit (sme)
Okseneset Heargenjárga (sme)
Olderbakken Leaibeluohkká (sme)
Olderelva Leaibejohka (sme)
Ordaberget Ordabákti (sme)
Oteraksla Čávkosčohkka (sme)
Oteren Čavkkus (sme)
Otertinden Ivvárasággi (sme)
Paraselva Bárrásjohka (sme)
Perskogen Bierarohtu (sme)
Polvartinden Čiekŋaljávarregáisi (sme)
Ramnberget Ruovddagasbákti (sme)
Rasfjellet Ráššavárri (sme)
Reindalen Boazolanvággi (sme)
Reppenes Reahpennjárga (sme)
Reppidalen Riehppevággi (sme)
Reppielva Riehppejohka (sme)
Reppifjellet Reahpennjárggavárri (sme)
Revdalsvatna Reavččajávrrit (sme)
Rundfjellet Gáhppooaivi (sme)
Rundfjellet Jorbaoaivi (sme)
Rundskogen Jorbarohtu (sme)
Rundtinden Jorbaoaivi (sme)
Rundvatnet Jorbajávri (sme)
Røykenesbukta Ruikatmohkki (sme)
Røykeneselva Ruikatjohka (sme)
Røykeneset Ruikat (sme)
Salmenes Čoalmminjárga (sme)
Sandneset Sáttonjárga (sme)
Sandøra Stálugárgu (sme)
Sandørneset Stállugárggunjárga (sme)
Selnes Sálljanjárga (sme)
Signaldalelva Čiekŋaleatnu (sme)
Signaldalen Čiekŋalvuovdi (sme)
Signalnes Čiekŋalnjárga (sme)
Signalneselva Čiekŋaljávrrejohka (sme)
Signalnesvatnet Čiekŋaljávri (sme)
Skarelva Riehpijohka (sme)
Skibotn Ivgobahta (sme)
Skibotndalen Ivguvuovdi (sme)
Skibotnelva Ivgojohka (sme), Gálggojohka (sme)
Skredbekken Čáŋahatjohka (sme)
Skredvollen Riđđogieddi (sme)
Slettnesbukta Gossalaluokta (sme)
Slettneset Gossal (sme)
Slåttelva Bogijohka (sme)
Solnes Gieddenjárga (sme)
Solstrand Beaivegieddi (sme)
Sommarfjellet Geassevárri (sme)
Sommarsetelva Geassesajijohka (sme)
Sorpa Čorpa (sme)
Steindalen Gievdanvággi (sme)
Steindalselva Gievdanjohka (sme)
Storaksla Stuoraoalgi (sme)
Storberget Stuorabákti (sme)
Stordalen Didnovággi (sme)
Stordalselva Didnojohka (sme)
Stordalselva Bulljaraseatnu (sme)
Storeng Muorjenjárga (sme)
Storengelva Jeanssajohka (sme)
Store Rundfjellet Jorbavárri (sme)
Storfjorden Omasvuotna (sme)
Storgryta Stuoramohkki (sme)
Stormyra Stuorajeaggi (sme)
Storneset Stuoranjárga (sme)
Storsteinbukta Stuorageađgemohkki (sme)
Storurda Čoarddajuovva (sme)
Storvollen Stuoragieddi (sme)
Stubbeng Láđugieddi (sme)
Stælli Stealli (sme)
Svartberget Čáhppesbákti (sme)
Sørdalen Orjjessuorgi (sme)
Sørdalselva Orjjessuorggijohka (sme)
Taterneset Guoskat (sme)
Tillnes Cizášnjárga (sme)
Tverrbakken Doaresdievvá (sme)
Tverrdalen Doaresvággi (sme)
Tverrelva Doaresjohka (sme)
Tverrelva Váddásjohka (sme)
Tverrelva Doaresjohka (sme)
Vaddas Váddásbákti (sme)
Vassdalstinden Čáhceváhgáisi (sme)
Ytre Berg Sisgeahči (sme)
Øvervatnet Badjejávri (sme)
Øverčahca Badječahca (sme)
Øvre Finnelv Čorrováhjohka (sme)
Øvstevatnet Bajit Ivgujávri (sme)
  • Steder knyttet til forskjellig geografisk lokalitet har to oppføringer selv om navnene er like.
  • Hver oppføring kan ha flere forskjellige navn.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]