Samiske geografiske navn (Berlevåg)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Plassering av Berlevåg i Finnmark
1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk

Samiske geografiske navn i Berlevåg (knr 2024) angir stedsnavn i Berlevåg kommune som har en alternativ samisk form. Da stedsnavn kan referere til geografiske områder av noe utstrekning så kan de dekke flere kommuner.

De samiske stedsnavnene kan angis på forskjellig vis der det er etablert former på flere samiske språk. Dette skjer i grenseområder mellom språkene. Det er ni forskjellige former av samisk; sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, kildinsamisk og tersamisk. Det er også to utdødde former, kemisamisk og akkalasamisk. Bare nordsamisk er tatt med i denne oversikten for Berlevåg kommune.

Samiske stedsnavn[rediger | rediger kilde]

Norsk Nordsamisk
Andsjøen Goalsejávri
Austerbotn Guohcagohppi
Bergvika Stábbeluokta
Berlevåg Bearalváhki
Bryggarielva Doaresjohka
Buefjell Dávgečearru
Buetjernet Dávgeluoppal
Dagenvannet Goikemuorjávri
Daudmannselva Njoammeljohka
Dikkevika Dihkkaviika
Djupbukta Goađášgohppi
Eidelva Suohpášjohka
Fugleberget Loddebákti
Fuglevika Sieiddeluokta
Fuglevikelva Sieiddeluovttjohka
Gaksevikfjellet Gákšovárri
Gaksevikneset Gákšonjárga
Gjerdeneset Várregoađenjárga
Grønneset Sarvvesnjárga
Gulgofjorden Vuođavuotna
Gulgoneset Vuođavuonnjárga
Gulgoodden Guođggotgeahči
Gåsvatnan Guhkesjávri
Haleelva Seaibejohka
Hanglefjellet Hakŋalančearru
Hanglevatna Hakŋalanjávrrit
Hattholmen Háhttasuolu
Hergeelva Heargejohka
Hergenæringen Heargevárnjárga
Hergevannet Heargejávri
Hergevasstoppen Heargevárri
Hornvika Hoartnasieiddeluokta
Hundelva Beatnatjohka
Hundtoppen Beatnatčohkat
Klippen Bákti
Kløftvatnet, l Uhca Loapmejávri
Kløftvatnet, store Stuorra Loapmejávri
Kobbkrokhøgda Goađáščohkka
Kobbkrokvannet Goađášjávri
Kongsfjorddalen Getnjeleahki
Kongsfjordelva Geatnja
Kongsfjorden Strommavuotna
Krøkebærneset Muorjegárnjárga
Kvitnes Guittanas
Kvitnesfjellet, Molvikfjellet Goahtu
Langvannet Guhkesjávri
Leirpollvatnet, l Reakčavuongeažejávri
Liboklubben Liibu
Lille Buevannet Uhca Dávgejávri
Litleskjeret Uhcalásis
Løkvikdalselva Ruovdajohka
Magerdalselva Silesjohka
Magerdalsvatna Silesjávrrit
Magerfjellet Silesvárri
Magertoppen Silesčohkka
Magistertoppen Mágisttarčohkka
Magistervannet Mágisttarjávri
Midtfjellet Ilis
Midtfjellet Guovdoaivi
Molvikbukta Guolleveaigohppi
Nikko-Per-dalen Nihkopierleahki
Nikko-Per-vannet Nihkopierjávri
Nordmannset Struhppu
Nålneset Nuovlu
Ordinneset Oardanjárga
Risfjorden Miennavuotna
Rundholmen Jorbalásis
Rundtjernet Jorbaláttu
Sandbukta Sáttogohppi
Skånsvikelva Spoatnajohka
Stigen Stiiga
Stigeneset Gálbbenjunni
Store Buevannet Stuorra Dávgejávri
Storelva Rákkojohka
Storskjeret Stuorralásis
Storsteinbukta Moššoluokta
Strømmen Rivdnji
Sørelva Mádjejohka
Tanafjorden Deanuvuotna
Tanahorn Hoartnavárri
Tarevika Stárraluokta
Trollfjordelva Stuorrajohka
Veddalselva Ákkeljohka
Veidnesodden Riššačilanjárga
Vesterbotn Sarvvesvuotna
Vidjebekken Sieđgajohka
Økseelva Meresjohka
Øster-Risfjordelva Loamejohka
  • Steder knyttet til forskjellig geografisk lokalitet har to oppføringer selv om navnene er like.
  • Hver oppføring kan ha flere forskjellige navn.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]