Samiske geografiske navn i Tysfjord

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Plassering av Tysfjord i Nordland
1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk

Samiske geografiske navn i Tysfjord (knr 1850) angir stedsnavn i Tysfjord kommune som har en alternativ samisk form. Da stedsnavn kan referere til geografiske områder av noe utstrekning, kan de dekke flere kommuner.

De samiske stedsnavnene kan angis på forskjellig vis der det er etablert former på flere samiske språk. Dette skjer i grenseområder mellom språkene. Det er ti forskjellige former av samisk; sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, kildinsamisk, tersamisk og akkalasamisk. Noen forskere har hevder at den siste som snakket akkalasamisk døde i 2003, men ifølge ny forskning viser det seg at det fortsatt fins minst én taler igjen. Kemisamisk var også et samisk språk men som døde ut omkring 1850. Bare lulesamisk er tatt med i denne oversikten for Tysfjord kommune.

Samiske stedsnavn[rediger | rediger kilde]

Norsk Lulesamisk
Allmenningen Álmennik (smj)
Austerdalen Givddevuobme (smj)
Baisatinden Bájsátjåhkka (smj)
Bjerkneset Soahkenjárgga (smj)
Bjørkeneset Soahkenjárgga (smj)
Bjørntoppen Biernatjåhkkå (smj)
Bjørnvatnet Biernajávrre (smj)
Bjørnvatnet Biernnajávrre (smj)
Blomhola Sluodnerågge (smj)
Blomholatinden Sluodnerågtjåhkkå (smj)
Borgvika Buorgojluokta (smj)
Botnelva Vuodojåhkå (smj)
Botnvatnet Bájddajávrre (smj)
Brenneset Guornjunnje (smj)
Brynelva Sadjemjåhkå (smj)
Brynvatnet Sadjemjávrre (smj)
Bukta Bieggeluokta (smj)
Buktafjellet Bieggeluovtvárre (smj)
Buttvatnet Gielkájávrre (smj)
Dappafjellet Dáppavárre (smj)
Dappavatnet Unna Dáppajávrre (smj)
Daudmannsaksla Jábbmekoalgge (sme)
Dervonesset Dirvonjárgga (sme)
Dervoosen Dirvoluokta (sme)
Drag Ájluokta (sme)
Durmodalen Duomokvágge (sme)
Eidet Ájdevuolle (sme)
Eidet Rudnávuonájdde (sme)
Eidryggen Ájdetjårro (sme)
Eidskaret Ájdde (sme)
Eidvika Ájdeluokta (sme)
Eitervika Ráhkasluokta (sme)
Fagernes Njárgádde (sme)
Fagernesfjellet Råssenjárgvárre (sme)
Falkhaldran Buollda (sme)
Fordalvatnet Biehtselåptjávrre (sme)
Forneset Biehtsenjárgga (sme)
Forrhaugan Goahttse (sme)
Forrhaugelva Goahttsekjåhkå (sme)
Forrhågklakken Goahttsemade (sme)
Forrneset Biehtsenjárgga (sme)
Forrneset Biehtsenjárgga (sme)
Forsaneset Foarsonjárgga (sme)
Fredagsvika Ráhtáluokta (sme)
Fredagsvika Ráhtáluokta (sme)
Fredagsviknes Ráhtáluovtnjárgga (sme)
Fuglfjordeidet Låttevuonájdde (sme)
Fuglfjorden Låttevuodna (sme)
Funtafjellet Funnta (sme)
Gammeloftvatnet Gámalåptjávrre (sme)
Garvaneset Garváldahka (sme)
Geitvika Gájttsaluokta (sme)
Glemslauta Glensluokta (sme)
Grasvik Rásvássjá (sme)
Grindvika Gådjeluokta (sme)
Grindvika Gådjeluokta (sme)
Grindvika Gådjeluokta (sme)
Grunnfjordbotn Utsvuodna (sme)
Grunnfjorden Rudnávuodna (sme)
Grunnvoll Tsåhkulahka (sme)
Grytafjellet Ájluovtvárre (sme)
Haukøya Ávkke (sme)
Haukøyholmen Ávkijsuoloj (sme)
Hedningjorda Hejdigiedde (sme)
Helland Ájládde (sme)
Hellandstuva Ájlátvárre (sme)
Hellmobotn Vuodnabahta (sme)
Hellmofjorden Oarjjevuodna (sme)
Hestneset Råssenjárgga (sme)
Hestneset Råssenjárgga (sme)
Hestvika Råssegiedde (sme)
Hestvika Råssegiedde (sme)
Hulløya Vuollná (sme)
Hulløynes Suolojgiehtje (sme)
Hundholmen Benasuoloj (sme)
Hundhovudet Bednakoajvve (sme)
Hundodden Benanjárgga (sme)
Husvatnet Goahtejávrre (sme)
Indre Tysfjorden, Inner-Tysfjorden Gievsfierdda (sme)
Indre Vasja Sis-Vássjá (sme)
Inner-Bælka Sis-Bælgga (sme)
Inner-Musken Sis-Måsske (sme)
Inner-Straumen Sis-Strávve (sme)
Jalmaus Njallem (sme)
Josommarset Gidádibme (sme)
Junkajo-neset Juņkánjárgga (sme)
Kielva Gihttsejåhkå (sme)
Kikvika Tjihkkomluokta (sme)
Kilvatnet Ráhpukjávrre (sme)
Kjelkvika Gielkká (sme)
Kjelkvika Gielkáluokta (sme)
Kjelkvikfjellet Gielkávárre (sme)
Kjelomi Tjieloabme (sme)
Kjerr Slihppe (sme)
Kjerr Gállá (sme)
Kjerrfjellet Gállávárre (sme)
Kjerrskjæret Gálláskierre (sme)
Kjerrvatnet Gállájávrre (sme)
Kjerrvika Slihppe (sme)
Kjøpsnes Oaffe (sme)
Kjøpsvik Gásluokta (sme)
Klubben Nåråldakslubbo (sme)
Klubben Slubbo (sme)
Klubben Lunndo (sme)
Knappneset Boallonjárgga (sme)
Kongsnes Gåvsnojnjárgga (sme)
Kopptinden Gåhpetjåhkkå (sme)
Korsnes Hierenjárgga (sme)
Korsnesheia Hierenjárgoalgge (sme)
Korvika Goarvve (sme)
Korvikneset Goarvenjárgga (sme)
Krabbvika Ráppáluokta (sme)
Kråkvika Gárránisluokta (sme)
Kråkviktinden Gárránistjåhkkå (sme)
Kvassvika Gárjjelluokta (sme)
Kvassvikodden Gárjjelnjárgga (sme)
Langnes Guhkanjárgga (sme)
Langneset Guhkanjárgga (sme)
Langvatnet Tjoaddnejávrre (sme)
Langvatnet Guhkesjávrre (sme)
Langåsen Láņásse (sme)
Langåsen Láņásse (sme)
Lappgamgrunnen Gámánjuorra (sme)
Lappgamman Gámá (sme)
Lappgamneset Gábmánjárgga (sme)
Lapplægran Sámeluokta (sme)
Leirelva Smájlejåhkå (sme)
Leirelva Smájlle (sme)
Lemåsen Tjårro (sme)
Lento Lænndo (sme)
Lifjellet Gásluovtvárre (sme)
Litl-Hulløya Vuollnásuollu (sme)
Litl-Hundholmen Benasuollusj (sme)
Litle Kjerringvatnet Unnep Áhkásjjávrre (sme)
Lossvika Lásluokta (sme)
Lysvoll Lattásj (sme)
Mannelva Ålmmåjåhkå (sme)
Mannfjorden Spællá (sme)
Mannfjorden Spællábahta (sme)
Mannfjordneset Rigánjárgga (sme)
Mannvatnet Ålmmåjávrre (sme)
Mellaskáidi Gasskaskájdde (sme)
Mulbukta Muvlle (sme)
Mulbukttinden Muvlletjåhkkå (sme)
Mosken Spællámåsske (sme)
Musken Måsske (sme)
Muskenelva Måskejåhkå (sme)
Muskholmen Måskesuoloj (sme)
Muskvika Måskeluokta (sme)
Muskvikelva Måskejåhkå (sme)
Myrelva Tjierrekjåhkå (sme)
Myrjåkkelva Jieggejåhkå (sme)
Mølnelva Millojåhkå (sme)
Naustvika Návssteluokta (sme)
Navaren Nábár (sme)
Nedre Kuvatnan Vuolep Gussagåpjávrre (sme)
Nedre Tennvatnet Vuolep Tjierregjávrre (sme)
Nekkaelva Nikkájåhkå (sme)
Ner-Sørfjordvatnet Vuollejávrre (sme)
Nergåppe Vuollegåhpe (sme)
Nes Nássje (sme)
Nes Vuohpenjárgga (sme)
Nestinden Njoassketjåhkkå (sme)
Nevervika Biesseluokta (sme)
Nevervika Biesseluokta (sme)
Nevervika Biesseluokta (sme)
Nordbukta Tjierrekluokta (sme)
Norddalen Givdde (sme)
Norddalselva Givddejåhkå (sme)
Oksrapa Vuokságurssjo (sme)
Pollen Vuohppe (sme)
Pålsommarset Svernjunnjá (sme)
Rekvassfjellet Goajvovárre (sme)
Retgatdalen Ræhtjátvágge (sme)
Risvika Stáloluokta (sme)
Rundvatnet Jårbbåjávrásj (sme)
Russvika Gárjjelgoade (sme)
Russvikdalen Gárjjelvágge (sme)
Russviktinden Gárjjelvárre (sme)
Råna Rávnno (sme)
Råvifjellet Roavvevárre (sme)
Rørvik-Litlvatnet Ráluovtjávrásj (sme)
Rørvika Ráluokta (sme)
Rørvika Ráluokta (sme)
Røyshøgda Muvrratjårro (sme)
Røysvatnet Muvrrajávrre (sme)
Saltvopfjellet Sáltvuoptjåhkkå (sme)
Saltvopneset Sáltvuopnjárgga (sme)
Segelneset Bårjåsnjárgga (sme)
Segltinden Bårjåstjåhkkå (sme)
Sennmyra Suojnnejiegge (sme)
Sildpollneset Salletnjárgga (sme)
Skarberget Skárffabákte (sme)
Skjellesvika Siládemluokta (sme)
Skjellnes Skálltjonjárgga (sme)
Skjellnes Skálltjonjárgga (sme)
Skoppi Skåhpejåhkå (sme)
Skrovkjosen Rábekjukso (sme)
Skurka Skurttjo (sme)
Skurtja Skurttjo (sme)
Småsvartvatnan Dáppajávrre (sme)
Snellberget Rájggebávte (sme)
Sommarset Njoaskásj (sme)
Sommarsetvika Gidádimluokta (sme)
Spisstinden Smájleoajvve (sme)
Spisstinden Guomojtjåhkkå (sme)
Stabburselva Njallajåhkå (sme)
Stefjordbotn Vuodnagiehtje (sme)
Stefjorden Áhkávuodna (sme)
Stefjordneset Áhkávuonnjárgga (sme)
Stefjordnestinden Stádda (sme)
Steintoppen Gierggetjåhkkå (sme)
Stetinden Stáddá (sme)
Stolotindan Stuolotjåhkkå (sme)
Store Kjerringvatnet Stuoráp Áhkásjjávrre (sme)
Storelva Spællájåhkå (sme)
Storelva Vássjá (sme)
Storelva Vássjájåhkå (sme)
Storvatnet Spællájávrre (sme)
Storvika Stuorluokta (sme)
Storvika Stuorluokta (sme)
Storvika Stuorluokta (sme)
Storå Jågåsijdda (sme)
Storådalen Skåhppe (sme)
Straumen Strávve (sme)
Straumen Strávve (sme)
Strumpvika Strummbo (sme)
Styrgrunnen Stirnjuorra (sme)
Svarthammaren Tjáhppisbákte (sme)
Svartvatnet Dáppajávrre (sme)
Svenskfloget Gárjjelbákte (sme)
Sørelva Rávggajåhkå (sme)
Sørfjorden Slahpa (sme)
Sørfjorden Slabávuodna (sme)
Sørneset Oarjjelijnjárgga (sme)
Tenneset Tjierreknjárgga (sme)
Tennstranda Tsagán (sme)
Tjårrnes Tjårro (sme)
Tverrelva Doaresjåhkå (sme)
Tverrlandet Doaresgádde (sme)
Tysfjorden Divtasvuodna (sme)
Tysnes Diksná (sme)
Tysnesfjellet Dassnagiehtje (sme)
Tømmervika Ibboluokta (sme)
Tømmervikeidet Ibboluovtájdde (sme)
Tømmerviknes Ibboluovtnjárgga (sme)
Tømmerviktinden Ibboluovttjåhkkå (sme)
Tømmervikvatnet Ibboluovtjávrre (sme)
Tømmeråsen Dimbarásse (sme)
Tømmeråsfjorden Dimbarásvuodna (sme)
Tømmeråstinden Aktsevárre (sme)
Tørpelhågen Duorbundievvá (sme)
Tørpelvatnet Duorbunjávrre (sme)
Tørrnes Durrá (sme)
Ulvika Ulbegiedde (sme)
Ulvika Ulbbeluokta (sme)
Urdvika Juovvaluokta (sme)
Urvika Juovvaluokta (sme)
Vashalla Vássjhállá (sme)
Vika Garváldakluokta (sme)
Vika Luokta (sme)
Vika Garváldakluokta (sme)
Ytre Vasja Davve-Vássjá (sme)
Ytter-Bælka Davve-Bælgga (sme)
Ytter-Hulløynesgrunnen Suolojgiesjnjuorra (sme)
Ytter-Musken Davve-Måsske (sme)
Ytter-Straumen Davve-Strávve (sme)
Ytterbukta Davveluokta (sme)
Åttetinden Gáktsavárre (sme)
Ørnnes Goasskemnjárgga (sme)
Øvergåppe Badjegåhpe (sme)
Øversåma Badjesoabmo (sme)
Øvre Kuvatnan Bajep Gussagåpjávrre (sme)
Øvre Tennvatnet Bajep Tjierregjávrre (sme)
  • Steder knyttet til forskjellig geografisk lokalitet har to oppføringer selv om navnene er like.
  • Hver oppføring kan ha flere forskjellige navn.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]