Samiske geografiske navn i Hamarøy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Plassering av Hamarøy i Nordland
1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk

Samiske geografiske navn i Hamarøy (knr 1849) angir stedsnavn i Hamarøy kommune som har en alternativ samisk form. Da stedsnavn kan referere til geografiske områder av noe utstrekning så kan de dekke flere kommuner.

De samiske stedsnavnene kan angis på forskjellig vis der det er etablert former på flere samiske språk. Dette skjer i grenseområder mellom språkene. Det er ni forskjellige former av samisk; sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, kildinsamisk og tersamisk. Det er også to utdødde former, kemisamisk og akkalasamisk. Bare lulesamisk er tatt med i denne oversikten for Hamarøy kommune.

Samiske stedsnavn[rediger | rediger kilde]

Norsk Lulesamisk
Austrelva Lulemusjåhkå
Elvkjosen Luoppar
Fagerbakken Goallarijdda
Femtvasselva (Storelva) Skilggájåhkå
Femtvatnet Vidátjávrre
Finnøya Dirvek
Fjerdvatnet, Kråkmovatnet Skilggájávrre
Forsvatnet Gårttjejávrre
Hoffmannselva Jåhkågasska
Kilvatnet Ráhpukjávrre
Kirkfjellet Girkkovárre
Kjerkfjell Girkkovárre
Kråkmo Skilggá
Kråkmotinden Skilggátjåhkkå
Kuvasstinden Gussagåptjåhkkå
Kvitbergvatnet Vielggisbáktejávrre
Kvitsteinelva Vielggisgiergejåhkå
Litle Rekvatnet Unnagåjvusj
Litlevatnet Unnajávrásj
Makkvasselva Suoksavuomjåhkå
Mellomelva Gasskajåhkå
Mellomfjellet Gaskkavárre
Midtifjellet Tjåhkultjårrå, Njárgavárre (smj)
Nedre Stuollovatnet Vuolep Stuollo
Oksereindalvatnet Hierggegåpjávrre
Reinokselva Hierggejåhkå
Reinoksfjellet Hierggevárre
Reinoksvatnet Hierggejávrre
Rekvatnet Goajvojávrre
Sagfjorden Rivtagvuodna
Sandnes Sáttojnjárgga
Sandnesvatnet Sáttojnjárgjávrre
Sildhopskardet Skuhtjamvágge
Sjettvatnet Gudátjávrre
Sjuendvatnet Skuhtjamjávrre
Skinberget Unnagåjvutjavárre
Slunkaelva Sluņkájåhkå
Steinfjellet Gierggevárre
Steingropa Hierggenjoasske
Steinvatnet Gierggejávrre
Strinda Tjoalmme
Strindfjellet Tjoalmevárre
Strindnes Gilda
Strindnesfjellet Gilldavárre
Strindvatnet Tjoalmejávrre
Tannøya Dattajsuoloj
Tømmerneset Vuohppe
Ulvsvåg Ulbasjváhke
Vestrelva Alemusjåhkå
Øvre Stolovatnet Bajep Stuollo
Øyvatnet Suolojjávrre
  • Steder knyttet til forskjellig geografisk lokalitet har to oppføringer selv om navnene er like.
  • Hver oppføring kan ha flere forskjellige navn.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]