Hopp til innhold

Liste over norske statlige selskaper

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over norske statlige selskaper hvor den norske stat har direkte eierskap, som forvaltes direkte av departementene. Listen består av 71 selskaper per 31. mars 2013, og selskaper hvor eierskapet blir forvaltet av underliggende etater er utelatt.[1]

Selskap Eierandel
i %
Eierdepartement
Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 100,00 Forsvarsdepartementet
Aker Kværner Holding AS 30,00 Nærings- og handelsdepartementet
Ambita AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Andøya Space Center AS1 90,00 Nærings- og handelsdepartementet
Argentum Fondsinvesteringer AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Avinor AS 100,00 Samferdselsdepartementet
Baneservice AS 100,00 Samferdselsdepartementet
Bjørnøen AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Carte Blanche AS1 70,00 Kulturdepartementet
Den Nationale Scene AS1 66,70 Kulturdepartementet
Den Norske Opera & Ballett AS1 100,00 Kulturdepartementet
DNB ASA 34,00 Nærings- og handelsdepartementet
Eksportfinans ASA 15,00 Nærings- og handelsdepartementet
Eksportkreditt Norge AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Electronic Chart Centre AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Enova SF 100,00 Olje- og energidepartementet
Entra ASA 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Equinor ASA 67,00 Olje- og energidepartementet
Filmparken AS1 77,60 Kulturdepartementet
Flytoget AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Folketrygdfondet1 100,00 Finansdepartementet
Gassco AS 100,00 Olje- og energidepartementet
Gassnova SF 100,00 Olje- og energidepartementet
Graminor AS1 34,00 Landbruks- og matdepartementet
Helse Midt-Norge RHF 100,00 Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Nord RHF 100,00 Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF 100,00 Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Vest RHF 100,00 Helse- og omsorgsdepartementet
IC Particles AS1 38,00 Helse- og omsorgsdepartementet
Innovasjon Norge 51,00 Nærings- og handelsdepartementet
Investinor AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Kimen Såvarelaboratoriet AS1 51,00 Landbruks- og matdepartementet
Kings Bay AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Kommunalbanken AS 100,00 Kommunal- og regionaldepartementet
Kongsberg Gruppen ASA 50,00 Nærings- og handelsdepartementet
Mesta AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Nammo AS 50,00 Nærings- og handelsdepartementet
Nationaltheatret AS1 100,00 Kulturdepartementet
Nofima AS 56,80 Fiskeri- og kystdepartementet
Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM AS)1 49,00 Helse- og omsorgsdepartementet
Nordiske Investeringsbanken1 18,40 Finansdepartementet
Norfund 100,00 Utenriksdepartementet
Norges Bank1 100,00 Finansdepartementet
Norges sjømatråd AS 100,00 Fiskeri- og kystdepartementet
Norsk Helsenett SF 100,00 Helse- og omsorgsdepartementet
Norsk Hydro ASA 34,30 Nærings- og handelsdepartementet
Norsk rikskringkasting AS 100,00 Kulturdepartementet
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 100,00 Kunnskapsdepartementet
Norsk Tipping AS 100,00 Kulturdepartementet
Petoro AS 100,00 Olje- og energidepartementet
Posten Norge AS 100,00 Samferdselsdepartementet
Rogaland Teater1 66,70 Kulturdepartementet
Rosenkrantzgt. 10 AS1 3,00 Kulturdepartementet
Simula Research Laboratory AS 100,00 Kunnskapsdepartementet
SIVA SF 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Space Norway AS1 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Statkraft SF 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Statnett SF 100,00 Olje- og energidepartementet
Statskog SF 100,00 Landbruks- og matdepartementet
Staur gård AS1 100,00 Landbruks- og matdepartementet
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 100,00 Nærings- og handelsdepartementet
Telenor ASA 54,00 Nærings- og handelsdepartementet
Trøndelag Teater AS1 66,70 Kulturdepartementet
UNINETT AS 100,00 Kunnskapsdepartementet
Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) 100,00 Kunnskapsdepartementet
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 34,00 Landbruks- og matdepartementet
Vinmonopolet, AS 100,00 Helse- og omsorgsdepartementet
Vy 100,00 Samferdselsdepartementet
Yara International ASA 36,20 Nærings- og handelsdepartementet
Bane NOR SF 100,00 Samferdselsdepartementet

1 Selskaper som ikke er omtalt i eierberetningen.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata