Nofima

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nofima
Offisielt navnNofima AS
Org.formAksjeselskap
Org.nummer989278835
BransjeForskning og utvikling, akvakultur, sjømat
Etablert22. desember 2005
HovedkontorTromsø
LandNorge
StyrelederOlav Fjell
Adm.dir.Øyvind Fylling-Jensen
Antall ansatte393 [1]
Omsetning707 millioner kroner (2022)
Nettstednofima.no

Nofima er et norsk matforskningsinstitutt som driver næringsrettet forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat. Nofima eies av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (56,8 %), Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning (33,2%) og Akvainvest Møre og Romsdal (10,0%), og består av de tidligere forskningsinstituttene Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv. Nofima har vært operativt siden 1. januar 2008, frem til 1. juli 2011 som et konsern. Per 1. juli ble alle aksjeselskapene i Nofima-familien fusjonert til ett selskap.

Instituttet har sitt hovedkontor i Tromsø, mens forskningsvirksomheten foregår på fem ulike steder: Ås, Stavanger, Bergen, Sunndalsøra og Tromsø. Instituttet hadde per 31.12.2021 393 ansatte (58% kvinner og 42% menn). I 2022 var omsetningen 707 millioner norske kroner.

Noen nøkkeltall for 2021[rediger | rediger kilde]

 • 2011 vitenskapelige publikasjoner
 • 4 avlagte doktorgrader
 • 164 ansatte med doktorgrad

Nofima åpnet i 2013 to betydelige anlegg; Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering (NAMAB) og Patogenprosesshall. NAMAB ligger i Kaldfjorden i Troms, og er en minifabrikk der blant annet bedrifter kan få hjelp til å utvikle spesialprodukter av nye marine råvarer og av råstoff man ikke har klart å utnytte tidligere. I 2015 endret NAMAB navn til Biotep. Patogen prosesshall er den eneste prosesshallen i Europa der livsfarlige bakterier kan studeres i et realistisk produksjonsmiljø, alt for å forebygge alvorlige matforgiftninger.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Instituttet er delt inn i tre divisjoner:

 • Akvakultur som ledes av divisjonsdirektør Bente Torstensen, og består av fire forskningsavdelinger:

- Avl og genetikk Arkivert 16. mai 2013 hos Wayback Machine. - Fôr og ernæring [1] - Fiskehelse Arkivert 16. mai 2013 hos Wayback Machine. - Produksjonsbiologi [2]

 • Sjømat som ledes av divisjonsdirektør Bård Thomas Østvang, og består av fem forskningsavdelinger:

- Sjømatindustri[3] - Prosessteknologi Arkivert 31. mars 2013 hos Wayback Machine. - Marin bioteknologi Arkivert 15. mai 2013 hos Wayback Machine. - Næringsøkonomi [4] - Markedsforskning [5]

 • Mat som ledes av divisjonsdirektør Camilla Røsjø, og består av fire forskningsavdelinger:

- Mat og helse Arkivert 16. mai 2013 hos Wayback Machine. - Råvare og prosess [6] - Sensorikk, forbruker og innovasjon [7] - Trygg og holdbar mat Arkivert 15. mai 2013 hos Wayback Machine.

I Statsbudsjettet for 2010 ble Nofima tildelt ansvaret for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur. Arbeidet med dette ble påbegynt i 2009. Videre har Nofima sekretariats funksjonen i den nasjonale teknologiplattformen for norsk matindustri (NTP) i regi av NHO Mat og Drikke. Den nasjonale plattformen omfatter representanter fra både marin og landbasert matindustri og har som mål å bidra til å sikre forskningsstrategiske prioriteringer. Nofima har også hatt en sentral posisjon i prosjektet ”Ny nordisk mat” i regi av Nordisk ministerråd.

Nofima har en klar internasjonal profil. Dette ivaretas gjennom deltakelse i EU-finansierte forskningsprosjekter, og ved at Nofima er vertsorganisasjon for internasjonale forskere og stipendiater.

Historie[rediger | rediger kilde]

Røttene til Nofima går helt tilbake til 1931 da Norges Hermetikklaboratorium ble etablert. Laboratoriet, som senere fikk navnet Norconserv, var et av landets første bransjeinstitutter. Tidligere Akvaforsk, Matforsk og Fiskeriforskning har også eksistert lenge og har sin opprinnelse fra begynnelsen av 1970–tallet. Selskapene har i mange år bidratt sterkt med verdiskapende utvikling innenfor akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Etableringen av Nofima AS[rediger | rediger kilde]

 • 2003: Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet tok initiativ til en gjennomgang av respektive sektorers forskningsinstitutter.
 • 2004: Innstillingen om Den blå-grønne matalliansen; Samlet innsats og ny struktur ble lagt frem og i St. meld. nr. 19 Marin næringsutvikling Den Blå åker og St.meld. nr. 20 Vilje til forskning ble det fremmet forslag om å styrke samarbeidet mellom marin forskning og landbruksforskningen.
 • 2005: Regjeringen foreslår å etablere Nofima AS. Det ble opprettet et interimsstyre og ansatt en administrerende direktør for interimsperioden og ulike tiltak ble satt i gang for å forberede etableringen av det nye forskningskonsernet.
 • 2007: I forbindelse med revidert statsbudsjett la regjeringen Nofima-saken frem for Stortinget, som videre ga tilslutning til etableringen av Nofima. Høsten 2007 overtok Nofima aksjene i de ulike instituttene som la grunnlaget for etableringen av Nofima og ble dermed eier av disse. Omfattende arbeid med de ulike fusjonsprosjektene og organisasjonsstrukturen ble staket ut. Konsernsjef, kommunikasjonsdirektør og øvrige lederstillinger ble ansatt og konsernet ble operativt fra 1. januar 2008. Ørjan Olsvik ble da ansatt som konsernsjef.[2]
 • I 2011 besluttet Nofima å innfusjonere heleide datterselskaper i morselskapet Nofima AS. Bakgrunnen for fusjonen var å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen i konsernet. Den 4. april 2011 vedtok de involverte styrene å signere fusjonsplanen og styrets rapport i sin helhet, slik at Nofima Marin AS, Nofima Mat AS og Nofima Bergen AS gikk inn i morselskapet Nofima AS ved fusjon etter de forenklede regler i aksjelovens paragraf 13-23. Morselskapet, Nofima AS, overtok samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i datterselskapene.
 • Fusjonen ble gjennomført 6. juli 2011.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]