Norsk senter for forskningsdata

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
NSD – Norsk senter for forskningsdata
Organisasjonsform Aksjeselskap
Nøkkelopplysninger 985 321 884
Etablert 8. januar 2003
Hovedkontor Bergen
Styreleder Petter Aasen
Adm. dir. Bjørn Inge Henrichsen
Nettside nsd.uib.no

NSD – Norsk senter for forskningsdata er et nasjonalt dataarkiv og har som formål å sikre fri og åpen tilgang til forskningsdata og forbedre mulighetene for empirisk forskning.[1] Organisasjonen ble opprettet i 1971 som et organ underlagt Norges forskningsråd, og het frem til 1. mars 2016 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (forkortet NSD).[2][3] Etter vedtak i Stortinget ble NSD med virkning fra 1. januar 2003 organisert som et aksjeselskap heleid av Kirke- og undervisningsdepartementet, nå Kunnskapsdepartementet.[4][5] NSD har hovedkontor i Bergen, med representanter i Oslo, Trondheim og Tromsø. NSD utgir fire ganger i året nyhetsbrevet NSDnytt.[6]

Formål og samarbeidspartnere[rediger | rediger kilde]

NSD ble opprettet med det formål å være et arkiv for forskningsdata (i første rekke kvantitative data), samt en tilrettelegger av disse dataene slik at de ble gjort tilgjengelig for forskere og studenter. I dag er NSD også tjenesteleverandør på en rekke områder, i første rekke overfor offentlig sektor. Blant annet har NSD vært sentral i gjennomføringen av skolevalgene. Viktige samarbeidspartnere nasjonalt inkluderer Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges forskningsråd, Datatilsynet, Kunnskapsdepartementet, samt hele universitets- og høyskolesektoren. Internasjonalt samarbeider NSD med dataarkiv over hele Europa på ulike felles europeiske prosjekter som for eksempel European Social Survey.

Ledelse[rediger | rediger kilde]

Med kun et kort opphold har Bjørn Henrichsen vært direktør/administrerende direktør for NSD siden starten. Styreleder for NSD er i dag Petter Aasen.

NSDs styre[rediger | rediger kilde]

 • Rektor Petter Aasen (leder)[7]
 • Professor Knud Knudsen
 • Professor Lawrence Rose
 • Fagdirektør Anne Skranefjell
 • Professor Sameline Grimsgaard

Varamedlem:

Ansattes representanter:

 • Katrine Utaaker Segadal
 • Dag Kiberg

Sentrale produkter og tjenester[rediger | rediger kilde]

 • NSDdata: tilgjengelige datasett fra dataarkivet
 • Personvernombud for forskning: behandler saker som gjelder personvern innen forskningsprosjekter hos tilknyttede institusjoner
 • NSDStat: programvare for enkel analyse av kvantitative data
 • Nesstar: programvare for dokumentasjon av og direkte webbasert analyse av data via verdensveven
 • Database for forskning og høgre utdanning (DBH): samler inn en rekke indikatorer fra alle statstøttete høyere utdanningsinstitusjoner i Norge
 • Samfunnsveven: læringsressurs for bruk i videregående skole. Inkluderer også administrasjons- og informasjonssystemet knyttet til skolevalgene, samt resultater fra skolevalgene.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ NSDs strategi 2016-2019 vedtatt 16. oktober 2015.
 2. ^ nsd.uib.no NSD har fått nytt navn 1.3.2016
 3. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
 4. ^ Beskrivelse om eierforhold fra Statens eierberetning 2006
 5. ^ Nøkkeltall og eierskap fra Selskapsdatabasen
 6. ^ NSDnytt
 7. ^ NSDs – oversikt over styret

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]