Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Organisasjonsform Aksjeselskap
Nøkkelopplysninger 985 321 884
Etablert 8. januar 2003
Hovedkontor Bergen
Styreleder Petter Aasen
Adm. dir. Bjørn Inge Henrichsen
Nettside nsd.uib.no

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (forkortes NSD)[1] ble opprettet i 1971 som et organ underlagt Norges forskningsråd. Etter vedtak i Stortinget ble NSD med virkning fra 1. januar 2003, fristilt og etablert som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS heleid av Kunnskapsdepartementet (daværende Kirke- og undervisningsdepartementet).[2][3] NSD AS har hovedkontor i Bergen, men med en tilstedeværende representant i Oslo, Trondheim og Tromsø. NSD AS utgir 4 ganger i året et nyhetsbrev kalt NSDnytt.

Formål og samarbeidspartnere[rediger | rediger kilde]

NSD AS ble opprettet med det formål å være et arkiv for forskningsdata (i første rekke kvantitative data), samt en tilrettelegger av disse dataene slik at de ble gjort tilgjengelig for forskere og studenter. I dag er NSD AS også tjenesteleverandør på en rekke områder, i første rekke overfor offentlig sektor. Blant annet har NSD AS vært sentral i gjennomføringen av skolevalgene. Viktige samarbeidspartnere nasjonalt inkluderer Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges forskningsråd, Datatilsynet, Kunnskapsdepartementet, samt hele universitets- og høyskolesektoren. Internasjonalt samarbeider NSD med dataarkiv over hele Europa på ulike felles europeiske prosjekter som for eksempel European Social Survey.

Ledelse[rediger | rediger kilde]

Med kun et kort opphold har Bjørn Henrichsen vært direktør/administrerende direktør for NSD siden starten. Styreleder for NSD AS er i dag Petter Aasen.

NSDs styre[rediger | rediger kilde]

 • Rektor Petter Aasen (leder)[4]
 • Professor Knud Knudsen
 • Professor Lawrence Rose
 • Fagdirektør Anne Skranefjell
 • Professor Sameline Grimsgaard

Varamedlem:

Ansattes representanter:

 • Katrine Utaaker Segadal
 • Dag Kiberg

Sentrale produkter og tjenester[rediger | rediger kilde]

 • NSDdata: tilgjengelige datasett fra dataarkivet
 • Personvernombud for forskning: behandler saker som gjelder personvern innen forskningsprosjekter hos tilknyttede institusjoner
 • NSDStat: programvare for enkel analyse av kvantitative data
 • Nesstar: programvare for dokumentasjon av og direkte webbasert analyse av data via verdensveven
 • Database for forskning og høgre utdanning (DBH): samler inn en rekke indikatorer fra alle statstøttete høyere utdanningsinstitusjoner i Norge
 • Samfunnsveven: læringsressurs for bruk i videregående skole. Inkluderer også administrasjons- og informasjonssystemet knyttet til skolevalgene, samt resultater fra skolevalgene.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
 2. ^ Beskrivelse om eierforhold fra Statens eierberetning 2006
 3. ^ Nøkkeltall og eierskap fra Selskapsdatabasen
 4. ^ NSDs – oversikt over styret

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]