Hopp til innhold

Isa

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Isa (عيسىĪsā), ofte sett som Isa, sønn av Maria (`Īsā ibn Maryam) er det arabiske navnet for Jesus, som er en av islams profeter. Ifølge Koranen var han en av Guds mest elskede profeter sendt spesielt for å veilede Israels barn (Beni Israel). Kristne arabere refererer til Jesus som Yasu' al-Masih eller Isa al-Masih (يسوع المسيح Yasū`a al-Masīħ).

I Koranen er fortellinger om Jesu liv og lære vanlige. Koranen forteller om hans mirakuløse fødsel, hans lære, miraklene han utførte ved Guds tillatelse og hans liv som en respektert profet av Gud. Koranen sier gjentatte ganger at Jesus bare var en menneskelig profet sendt av Gud og ikke en del av Gud selv.

Muslimer tror at Isa ble sendt ned som en profet og for å være Messias. I likhet med jødedommen anser islam synd for å være en handling og ikke en tilstand og erkjenner derfor ikke ideen om arvesynden nedarvet til Adams etterkommere, så den islamske betydningen av Messias er forskjellig fra det kristne synet om en frelser. Islam aksepterer ikke at et menneske kan ofres til Gud for å forløse synden, og fordi de ser på Jesus som bare et menneske anser de derfor ikke Jesus som et offer for synd. Den islamske forståelsen av tilgivelse er at det gis på grunnlag av guddommelig nåde og anger. Ifølge islam kan intet offer legge noe til guddommelig nåde eller erstatte nødvendigheten av anger.

Koranverset nedenfor bruker uttrykkelig tittelen Messias om Isa. Verset sier at Allah (Gud) sendte beskjed til Maria om det, og det kaller ham også Guds Ord. Imidlertid er muslimer dypt uenige med kristnes tro på at Jesus selv var guddommelig som en del av treenigheten (Guds Sønn) og anser det som blasfemisk benektelse av tawhid (monoteisme). (Se nedenfor for relevante Koranvers.)

Hør! sa englene: O Maria! Gud gir tre glade tidender om et Ord fra Ham: Hans navn vil være Jesus, Marias sønn, æret i denne verden og etterlivet og om (selskapet med) dem som er nærmest Gud; (Koranen 3,45)

Muslimer ser Jesu prestedømme som en videreføring av et enkelt guddommelig budskap og trossystem som har blitt åpenbart over tid av Gud til menneskeheten. De anser ikke bare at Jesus, men også tidligere profeter som Abraham, Noa, Josef, Moses og David har vært muslimer, og ser Isa som en stor forgjenger til den siste profeten, Muhammed. Jesus mottok et evangelium fra Gud som (på arabisk) heter injil, tilsvarende Det nye testamente. Imidlertid anser muslimer at Det nye testamente i sin nåværende overlevering har blitt forandret og korrumpert og ikke nøyaktig gjengir originalen. Noen muslimer aksepterer evangeliet etter Barnabas som det mest nøyaktige testamentet om Jesus.

Grunnleggende muslimske trosartikler om Jesus

[rediger | rediger kilde]
 • Jesus (Isa i Koranen) var en av Guds høyest rangerte og mest elskede profeter. Han ble spesifikt sendt for å veilede Israels Barn.
 • Han var hverken Gud eller Guds sønn men mer en menneskelig profet, en av mange profeter sendt gjennom historien for å veilede menneskeheten. Jesu budskap til menneskeheten var opprinnelig det samme som alle de andre profetene hadde kommet med, fra Adam til Muhammed, men har blitt forvrengt av dem som påstår de er dets tilhengere.
 • Jesus ble mirakuløst født uten en menneskelig biologisk far gjennom Guds vilje. Hans mor, Maria («Mariam» på arabisk), er blant de mest helgenaktige, fromme, rene og dydige kvinner som har levd.
 • Jesus var i stand til å utføre mirakler, men bare etter Guds vilje. Ved siden av hans mirakuløse fødsel var hans første mirakel da han, bare noen dager gammel, snakket og forsvarte sin mor mot beskyldninger om utroskap. Koranen nevner, blant andre mirakler, at han reiste opp de døde, ga synet tilbake til de blinde, og kurerte spedalskhet.
 • Jesus sa fra seg alle jordiske eiendeler og levde et strengt ikkevoldelig liv der han avsto fra å spise dyrekjøtt og å drikke alkohol.
 • Jesus mottok et evangelium fra Gud som på arabisk heter injeel, og som tilsvarer Det nye testamente. Imidlertid mener muslimer at Det nye testamente som kristne har i dag har blitt forandret og ikke nøyaktig samsvarer med originalen. Noen muslimer aksepterer evangeliet etter Barnabas som det mest nøyaktige testamente om Jesus. Autentisitet og datering på denne teksten er omstridt i islamske, kristne og sekulære akademiske kretser.
 • Jesus ble hverken drept eller korsfestet. Imidlertid lot Gud det se slik ut for hans fiender. Noen muslimske skolastikere (spesielt Ahmad Deedat) fastholder at Jesus faktisk ble reist opp på korset, men at han ikke døde på det men ble hjulpet slik at han kom seg igjen og så siden ascenderte kroppslig til himmelen, mens andre sier at det faktisk var Judas som feilaktig ble korsfestet av romerne.
 • Jesus er i live i himmelen og vil komme tilbake til verden i kjødet etter Imam Mahdi for å overvinne dajjal («bedrageren», Antikrist i islamsk tro) når verden er blitt fylt opp av urettferdighet.
 • Islam går ikke med på ideen om en arvesynd som overføres til Adams etterkommere og som en følge av det blir heller ikke Jesus en Frelser av menneskeheten slik mange kristne tror at han er.

Isas fødsel

[rediger | rediger kilde]

Muslimer lærer at Maria var jomfru da hun fødte Jesus. Da englene forkynte for Maria Allahs løfte om at hun skulle få en sønn ble hun overrasket, ettersom hun var jomfru. «Hvordan kan dette ha seg?» tenkte hun, men hun ble minnet om at det er lett for Allah å skape det han måtte ønske. Faktisk var unnfangelsen av Jesus resultat av en kreativ forordning Gud hadde lagd: Guds skapelse av Jesus skjedde på samme vis som med Adam. Skapelsen av Adam var like storslagen som den av Jesus var.

Og (husk) henne som voktet sin renhet: Vi åndet inn i henne av Vår ånd, og Vi gjorde henne og hennes sønn et tegn for alle folkeslag. (Koranen 21:91)

Sum dere! sa englene, O Maria! Gud gir deg glade tidender om et Ord fra Ham. Hans navn vil være Jesus, Marias sønn, æret i denne verden og i den som kommer etter denne, og i (selskap med) dem som er nærmest Gud. Han skal snakke til folk i barndomstid og i moden alder.

Hun sa: Min Herre! Hvordan kan jeg ha et barn når ingen dødelig har rørt ved meg?

Han sa: Så (skal det være). Allah skaper hva Han vil. Hvis Han forordner en ting, sier Han bare til det: Vær! Og det er. (Koranen 3:47)

Isa som en profet

[rediger | rediger kilde]

Isa blir sett på som en av islams profeter og ikke som Gud eller del av treenigheten. Relevante vers fra Koranen inkluderer:

 • «Han (Jesus) sa: 'Jeg er virkelig en Guds tjener. Han har gitt meg åpenbaring og gjort meg til profet, Han har gjort meg velsignet uansett hvor jeg måtte være, og Han har formanet meg til alltid å være i Ham og til velgjørenhet så lenge jeg lever. Han har gjort meg vennlig mot min mor og ikke overbærende eller elendig. Så fred er på meg den dagen jeg ble født, den dagen jeg dør, og den dagen jeg skal bli reist opp til livet (igjen)!' Slik var Jesus, Marias sønn. Det er et utsagn om sannhet om hvilket de (nytteløst) disputerer. Det passer seg ikke (den høyeste storhet som er) Gud at Han skulle avle en sønn. Herlighet være til Ham! Når Han avgjør en sak sier Han bare til den, 'Vær,' og den er» (19:30-35)
 • «Da Jesus kom med Klare Tegn, sa han: 'Nå har jeg kommet til dere med Visdom og for å gjøre klart for dere noen av de (punkter) på hvilke dere disputerer. Derfor, frykt Gud og adlyd meg. Gud, Han er min Herre og deres Herre, så sett pris på Hans guddommelighet – dette er en Rett Vei.' Men sekter brøt av seg selv ut i uoverensstemmelser. Så ve til dem som handler galt, fra en Pinefull Dag!» (43:63-65)
 • «Jesus, Marias sønn, var ikke mer enn en budbringer, mange var de budbringere som gikk bort før ham. Hans mor var en kvinne av sannhet. De måtte begge spise sin (daglige) mat. Se hvordan Gud gjør Sine tegn tydelige for dem, likevel se hvilke måter de blir ledet bort fra sannheten på!» (5:75).
 • «Og sum dere! Gud vil si (dvs på Dommens Dag): 'Åh Jesus, Marias sønn! Sa du til mennesker, sett pris på meg og min mor som guder til Guds forkleinelse?' Han vil si: 'Herlighet til Deg! Aldri kunne jeg si hva jeg ikke hadde rett til (å si). Hadde jeg sagt slik en ting hadde Du visst kjent til det. Du vet hva som er i mitt hjerte, selv om jeg ikke vet hva som er i Ditt. For Du vet til fulle alt som er skjult. Aldri sa jeg til dem noe unntatt det Du befalte meg å si: 'Sett pris på Gud, min Herre og din Herre.' Og jeg var et vitne over dem mens jeg levde sammen med dem. Da Du tok meg opp var Du Våkeren over dem, og Du er et vitne om alle ting'» (5:116-117).

Litteratur

[rediger | rediger kilde]
 • Leirvik, Oddbjørn. «Kristus i islam» I: Norsk tidsskrift for misjon, nr 1, 1994
 • Leirvik, Oddbjørn. «Jesus som muslim» I: Religion og livssyn, nr 4, 2000

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Islams profeter i Koranen og deres forekomster i Bibelen
Adam Idris Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqoub Yousuf Ayoub
آدم ادريس نوح هود صالح ابراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henok Noah Eber Sjelah Abraham Lot Ismael Isak Jakob Josef Job

Shoaib Musa Haroun Dul kifl Daoud Sulaiman Ilias Al-Yasa Younus Zakaria Yahya Isa Muhammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى محمد
Jetro Moses Aron Esekiel David Salomo Elia Elisja Jona Sakarja,
Johannes' far
Johannes Jesus