Islamsk ordliste

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Islamsk ordliste er en liste over begrep, hovedsakelig fra arabisk, som er av betydning for islamsk lære, liv og historie.


A[rediger | rediger kilde]

 • Aashura – høytid til minne om Hussein ibn Alis død i 680
 • adhan (azan) – bønneropet som ropes ut før hver av de fem bønnetidene
 • Ahadith – flertall av hadith
 • Ahlulbayt er et arabisk ord som direkteoversatt betyr «husets folk». Ahlulbayt er en betegnelse på Profeten Mohammed og hans nærmeste familie.
 • al-hajar al-aswad – (Den svarte steinen) er en himmelstein innmurt i Kaba
 • Allah – arabisk for Gud
 • Allahu Akbar (الله أكبر Al-Ḷāhu ’Akbar) betyr «Gud er den største». Islamsk uttrykk.
 • Arafatsletten – sted nær Mekka, stoppested under Hajj
 • Asr – den tredje av de fem bønnetidene i sunniislam
 • Ayatollah er en hederstittel for høyere rettslærde innenfor sjiaislam.

B[rediger | rediger kilde]

 • bayt al-haram – (det hellige hus) og bayt al-atiq (det gamle hus) er arabiske navn på Kaba

C[rediger | rediger kilde]

 • Chador er et ytterplagg som bæres av kvinner og menn

D[rediger | rediger kilde]

F[rediger | rediger kilde]

 • al Fajr – navnet på morgenbønnen og navnet på en sura i Koranen.
 • Fard – arabisk for obligatorisk, med referanse til religiøs plikt
 • Fatiha – den første sura i Koranen
 • Fatima al-Zahra – datteren til Muhammed og Ali's hustrue
 • Fatwa – en domsavsigelse, utstedt av en ekspert på religiøs jus
 • Fiqh – det lærde studiet av Sharia
 • Fitna (ord) – arabisk ord med referanse til strid og uenighet.
 • «Fred være med ham» – en troende muslim vil som regel tilføye «Fred være med ham» hver gang Profeten Muhammeds navn nevnes

G[rediger | rediger kilde]

H[rediger | rediger kilde]

 • Hadith – (arabisk: الحديث) Muhammeds utsagn
 • Hadj – (haji, al-hajd) en mann som har fullført pilegrimsreisen
 • Hadja – en kvinne som har fullført pilegrimsreisen
 • Hafiz – arabisk for beskytter, tittel gitt til en som har memorert hele Koranen
 • Hajar – Ibrahims andre kone, mor til Ismail.
 • hajar al-asad – (Lykkens stein ) er en rødlig stein innmurt i Kaba
 • Hajj – (hadj, hadjj, hadsj) pilegrimsreisen til Mekka, en av Islams fem søyler
 • Halal – arabisk for tillatt, med referanse til handlinger
 • Haram – det hellige området rundt Mekka, jf. Hajj
 • Haram arabisk for forbudt, som f.eks mat (gris, alkohol), handlinger (sex før ekteskap, sverge på andre enn Allah) og klesmåte (klær som viser private deler, tette klær)
 • Hidja – (hijja) den tolvte måned i islamsk kalender, måneden for Hajj
 • Hijab – hodeplagg for kvinner
 • Hijra – arabisk for emigrasjon, brukes i bestemt form om Muhammeds reise fra Mekka til Medina

I[rediger | rediger kilde]

J[rediger | rediger kilde]

 • * Jabal Rahma – sted nær Mekka, stoppested under Hajj

K[rediger | rediger kilde]

L[rediger | rediger kilde]

 • Lā 'ilāha 'illā llāha wa Muhammadun rasūlu llāhi. – er Shahādah, trosbekjennelsen.
 • Lykkens stein – (hajar al-asad) er en rødlig stein innmurt i Kaba

M[rediger | rediger kilde]

N[rediger | rediger kilde]

 • Namaz – persisk ord som tilsvarer Salat – tidebønnene
 • Niqab – heldekkende hijab; dekker ansiktet helt
 • Niyah – arabisk for intensjon, hensikt; ordet brukes bl.a. i forbindelse med sawm, faste

Q[rediger | rediger kilde]

 • Qadi – en dommer innenfor islamsk rettslære (Sharia)
 • Qadr – Guds «forsyn», eller dom og utvelgelse.
 • Qari – arabisk for resiterer med referansen til Koranen
 • Qibla – retningen mot Mekka, dvs bønneretningen
 • Qiyâmah – læren de siste tider
 • Qiswa – klesplaget som brukes for å dekke kaba
 • Qu'ran – se Koranen
 • Qutb – arabisk for overhode, leder

R[rediger | rediger kilde]

S[rediger | rediger kilde]

T[rediger | rediger kilde]

 • talbiya – en bønneformet erklæring om at man er rede til pilegrimsvandringen hajj: «Her er jeg, O Gud, til din tjeneste».
 • Tawaf – vandringen 7 ganger omkring den hellige bygningen Kaba under Hajj
 • Tawhīd – (arabisk: توحيد) er et uttrykk for islamsk forståelse av Guds enhet.

U[rediger | rediger kilde]

 • Umrah – den lille pilegrimsreisen, kortversjon av pilegrimsritualet hajj, kan gjennomføres hele året
 • usul al-fiqh – arabisk «lovens røtter», samlebetegnelse for Koranen og hadith

W[rediger | rediger kilde]

Z[rediger | rediger kilde]