Islams fem søyler

Denne artikkelen er semibeskyttet.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hajj er det arabiske ordet for pilegrimsreisen til Mekka

Islams fem søyler er de fem sentrale ritene innen islamsk trosutøvelse: trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten.

Shahadah (Trosbekjennelsen)

Trosbekjennelsen (shahadah) er den viktigste av de fem søylene. Å erklære at man er muslim skjer ved at man uttaler trosbekjennelsen:

'Ašhadu 'al-lā ilāha illā-llāhu wa 'ašhadu 'anna Muħammadan rasūlu-llāh.
Jeg bevitner at det finnes ingen gud utenom Allah, og at Mohammed er hans profet.

Denne erklæringen kalles også ash-shahadatan (de to vitnemålene) fordi den består av to deler.

Salah (Bønn)

Bønnen (salah) er den nest viktigste av de fem søylene. Fem ganger i døgnet skal muslimer utføre en fast rituell bønn.
Bønnen skal utføres qibla – dvs. vendt mot Mekka.
Ifølge Koranen er den rituelle bønnen en religiøs plikt som gjør det vanskeligere for den troende å synde, ettersom de vet at de må bøye seg ned og underkaste seg Gud fem ganger daglig.

Be regelmessig, for bønnen holder en tilbake fra skamfulle og umoralske handlinger

Koranen 29;45

Zakat (Almisse/Velferd)

Almisser eller Velferdsskatt er den barmhjertighetsplikt de troende har.
Zakat utgjør ca. 2,5% av inntekten, og fordeles mellom åtte verdige grupper.
Ordet zakat er tatt fra den arabiske roten zaka, som blant annet betyr «å vokse» eller «å bli renere».

Saum (Fasten)

Den månedslange fasten (saum) som gjennomføres i Ramadan er både en viktig tradisjon som preger muslimske samfunn og et uttrykk for tilbedelse, renselse og konsentrasjon. I løpet av fastemåneden skal man ikke spise eller drikke. Etter solnedgang gjelder fastebestemmelsene ikke. Det anbefales å spise og drikke før daggry, og å bryte fasten ved solnedgang med dadler og vann før man spiser et kveldsmåltid. De fleste muslimske samfunn har også utviklet spesielle mattradisjoner knyttet til fasten, Koranen resiteres i løpet av måneden, og fasten avsluttes med den store festen Id al-fitr.

Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige

Koranen; 2,183

Hajj (Pilegrimsreisen)

Pilegrimsreisen (hajj) innebærer å reise til Mekka i en bestemt periode (7. til 13. dhul hijjah), og der delta i noen ritualer. Det er et mål for enhver muslim som er i stand til det fysisk og økonomisk, å gjennomføre hajj minst en gang i livet. Ved slutten av hajj feires id al-adha («den store høytiden»).

Eksterne lenker