Hopp til innhold

Søkshund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Sporhund»)
artikkelen inngår i
«serien om tamhunden»

Ruinhund (World Trade Center)
Andre artikler om hunder
Generelle artikler
Artikler om brukshundtyper
Artikler om hundegrupper
Artikler om hunderaser
Artikler om hundesport
Artikler om hundeforeninger
Artikler om hundeskoler
Lister over hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste

Søkshund er en fellesbetegnelse for en rekke søkekriterier som en hund kan trenes til å oppdage. Eksempler er narkotika, valuta, eksplosiver, næringsmidler, gasser og giftstoffer, sykdommer, mennesker, andre dyr og skadedyr med mer. Søkshundenes primærsans er dens høyt utvikla luktesans, men også hørsel og syn brukes i en viss grad.

Ulike hunder og hunderaser har ulike forutsetninger for trening og utdannelse til ulike oppdrag. I noen tilfeller teller fysikk og størrelse når man skal velge. Av hunderaser som har utmerket seg som spesielt godt egnet som søkshunder kan nevnes jaktlabrador, engelsk springer spaniel, beagle, schæferhund, malinois og blodhund, selv om alle hunder og blandinger kan brukes.

Søkshunder deles gjerne inn i to grunnleggende formålstyper; sivile og militære. I mange tilfeller er imidlertid målet sammenfallende. Allikevel kan hundene defineres med ulike begrep.

Sivile søkshunder

[rediger | rediger kilde]
Matsøkshund (fruktsøkshund) som leter etter ulovlig innført frukt på Tasmania

Bombehund

[rediger | rediger kilde]
En tjenestehund leter etter eksplosiver

En bombehund er betegnelsen på en hund som er trent i å finne eksplosiver som er plassert (gjemt) i den hensikt å skade mennesker og materiell.

I Norge er det først og fremt Forsvaret og politiet som trener og bruker slike hunder, men ellers i verden er det også vanlig at mange av de humanitære hjelpeorganisasjonene bruker og trener opp bombehunder. Bombehunder kan således være både en ordinær brukshund og en tjenestehund, herunder også militær tjenestehund. Pr. 1. mars 2005 var det 4 bombehunder i politiets tjeneste i Norge.

Ettersøkshund

[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Ettersøkshund

En ettersøkshund (også i noen grad kalt sporhund) er en hund som er trent til å finne mennesker og dyr i terrenget, enten ved å følge et spor eller gjennom systematisk søk (såkalt rundering) i et avgrenset område. Dette er hunder som primært bruker luktesansen når de leter, men også hørselsansen er viktig.

Når man jakter hjortevilt i Norge er man pålagt å ha tilgang til en godkjent ettersøksekvipasje til sporing av skadd vilt. Disse må ha bestått viltsporprøve og fersksporprøve. Ettersøkshunder brukes av såvel offentlige myndigheter, som sivile organisasjoner og enkeltpersoner. I offentlig tjeneste, for eksempel i politiet, kriminalomsorgen eller det militære, kan hundene ha en annen basistrening og derav være skarpe.

Utdypende artikkel: ID-hund

En ID-hund eller identifikasjonshund er en sporhund eller søkshund som er trent til å identifisere ettersøkte personer. Alle hunderaser kan benyttes, men blodhund har som rase vist seg å være den mest anvendelige. ID-hunder brukes først og fremst av politiet, og kan for eksempel brukes til å identifisere en gjerningsperson, eksempelvis dersom fingeravtrykk mangler.

Kriminalsøkshund

[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Kriminalsøkshund

Kriminalsøkshund eller åstedshund (av og til også kalt voldtektshund) er en politihund (ofte en patruljehund med tilleggsutdannelse) som er trent spesielt til å oppdage og markere på spor av blod, sæd og liklukt, både på land og i vann. Hundene trenes dessuten spesielt i å finne nedgravde gjenstander.

Lavinehund

[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Lavinehund

En lavinehund er en hund som er trent i å søke etter mennesker i laviner. Politiet, Norske Redningshunder og Forsvarets hundeskole utdanner lavinehunder i Norge, en utdannelse som tar ca. 3 år og fører til godkjennelse av hund og fører etter bestått eksamen.

En lavineekvipasje (hund og fører) skal kunne gjennomsøke ei lavine med størst mulig effektivitet. Det tar 20 mann normalt ca. 20 timer å søke igjennom ei lavine på 10 000m² (100 × 100m) med sondestenger. Til sammenligning tar det en trent lavinehund og fører ca. 20 minutter. Gevinsten er derfor enorm, og i mange tilfeller helt avgjørende for å redde liv. Lavinehunden markerer ved funn, slik at andre kan foreta utgravning mens hunden fortsetter søket i lavinen.

Utdypende artikkel: Likhund

En likhund eller kadaverhund er en hund som er spesialtrent til å markere på liklukt. Den har som oppgave å markere funn av lik eller steder der et lik har ligget.

Matsøkshund

[rediger | rediger kilde]

En matsøkshund er en hund som er trent i å finne mat og næringsmidler som forsøkes ulovlig importert til et land. Matsøkshunder er fortrinnsvis tolltjenestehunder, men slike hunder er ikke vanlig i Norge. I Storbritannia og Australia har slike spesialtrente hunder vært benyttet i flere år.

En helt spesiell type matsøkshund er trøffelhunden, opptrent til å finne sjeldne og kostbare ekte trøfler. Disse er spesielt brukt i Frankrike og Italia.

Narkotikahund

[rediger | rediger kilde]
Trening av narkotikahund

En narkotikahund eller narkohund er en hund som er trent i å kunne påvise narkotiske stoffer. Slike hunder må kunne gjennomsøke objekter som kjøretøyer, bygninger, båter, fly, bagasje, et cetera. Narkotikahunder er typisk energiske hunderaser med spesielt godt utviklet luktesans. Til å begynne med var labrador retriever og schäferhund populære raser til formålet, men med årene har det også kommet til flere andre raser. Blant annet har flere spanielraser blitt svært populære, fordi hundene ofte har en svært hendig størrelse.

Narkotikahunder benyttes av såvel politi og tollvesen som fengselsvesen og militærvesen. I andre land også av noen sivile organisasjoner. Narkotikahunder er gjerne både brukshunder, politihunder, tjenestehunder, militær tjenestehunder og i mange sammenhenger også familiehunder. Per 1. mars 2005 var det 64 godkjente narkotikahunder i politiets tjeneste i Norge.

En ruinhund eller ruinsøkshund er en hund som er trent i å finne personer i ruiner. Basis for å bli en ruinhund er gjerne godkjenning som ettersøkshund eller lavinehund. En ruinhund er således en tjenestehund med livreddende oppgaver. Ruinhunder utdannes blant annet av politiet, Norske Redningshunder og ved Forsvarets hundeskole. Disse kan ha forskjellige krav til opptak. Ruinhunder som er utdannet av Norske Redningshunder må opprettholde godkjenning som ettersøkshund eller lavinehund for å kunne opprettholde sin godkjenning som ruinhund. Det samme gjelder for politiet hunder.

Skadedyrhund

[rediger | rediger kilde]

En skadedyrhund er en hund som er trent til å oppdage og lokalisere skadedyr i hus og bygninger. Det kan være maur, kadavere (døde rotter og mus eller lignende) og veggdyr. Rotter og mus som har spist gift og dør ofte inne i konstruksjonen vil etter en tid kunne avgi vondt lukt. En skadedyrhund kan lokalisere kadaveret raskt, slik at det kan fjernes uten at man må rive opp hele gulv eller vegger. Ved bekjempelse av maur er ønskelig å bruke så lite gift som mulig. Gjennom at hunden kan lokalisere maursamfunnet vil man kunne bekjempe maurene direkte og på den måten bruke minimalt med gift.[1]

Skadedyrhunder kan brukes til å bekrefte og lokalisere veggedyr (Cimex lectularius).[2] Med tanke på moderne reisevaner, og at veggdyr er et stort problem i mange land, skal det lite til før et overnattingssted blir smittet. Veggdyr kan komme med bagasjen og infisere et bosted, hotell eller andre overnattingssteder. Ved mistanke kan man bruke spesialtrente hunder som på kort tid kan avdekke problemet, slik at veggdyrene ikke kan utvikle seg til et større problem.

Spesialsøkshund

[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Spesialsøkshund

En spesialsøkshund er en brukshund som har fått spesialtrening i å søke etter særskilte duftavsetninger, for eksempel dufter som avsettes av sykdommer som kreft og diabetes. Typen skiller seg således fra de fleste vanlige søkshunder, gjennom å være mer spesialisert.

Begrepet spesialsøkshund kan også benyttes som et samlebegrep om søkshunder som har fått spesialtrening i å søke opp og oppdage bestemte duftstoffer, herunder også eksplosiver, våpen og ammunisjon, brannkilder, gass- og oljelekkasjer, forurensninger, narkotika, valuta, skadedyr, råte, sopp, bestemte næringsstoffer og ulike giftstoffer med mer.

Valutahund

[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Valutahund

En valutahund eller pengehund er en hund som er trent til å søke opp valuta og verdipapirer som transporteres ulovlig over landegrensene. Valutahunder brukes helst av tolltjenesten, men det kan også være aktuelt for både politiet og skatteetaten å ta i bruk slik hunder. Man kan da tenke seg er scenario der hunden gjør søk hos private, som er mistenkt for å oppbevare svarte penger. Som oftest er hundene stasjonert på internasjonale flyplasser og fergesteder, samt ved grenseovergangene mellom ulike land.

Militære søkshunder

[rediger | rediger kilde]
En skarp våpensøkshund (bombehund) som søker etter eksplosiver (trening)

Militære søkshunder skiller seg fra de sivile gjennom at de i mange tilfeller også er trent for skarpe handlinger, både i defensiv og offensiv sammenheng. Ulike lands forsvar bruker også typisk flere av de sivile søkshundtypene i sin tjeneste, for eksempel narkotikahunder, ruinhunder og lavinehunder.

Militær patruljehund

[rediger | rediger kilde]

En militær patruljehund er en militær tjenestehund som er trent i å markere på lukt av mennesker, bevegelse og unormale lyder. Hundene er som oftest skarptrente. Siden lukten av menneske er vesentlig, vil slike hunder også markere på gjenstander som er blitt håndtert av et mennesker. Patruljehunder trenes enten opp til å utføre lydløs markering (várhund) eller halsende (bjeffende) avmelding. Militære patruljehunder får dessuten ofte opplæring som ettersøks-/sporhunder.

En várhund er en militær tjenestehund som er trent til å varsle på en lydløs måte, altså gjennom et lydløst kroppsspråk. Dette er typisk en militær patruljehund som skal brukes til oppdrag der det er viktig at hundefører og eventuelt patruljen ikke blir oppdaget, for eksempel under speiding eller sabotasjeoppdrag. Den er ofte skarptrent.

Minesøkerhund

[rediger | rediger kilde]

En minesøkerhund er en militær tjenestehund som er spesialtrent til å søke opp og markere miner og andre eksplosiver som er gjemt under bakkenivå. Den er sjelden skarptrent. En minesøkerhund kan i en viss grad sammenlignes med en bombehund.

Vannsøkshund

[rediger | rediger kilde]

En vannsøkshund er en militær tjenestehund som har fått trening i å søke etter stridsdykkere fra land eller båt, for derigjennom å påvise eventuelle skjulte angrep på militære installasjoner og forsvarsanlegg. Den er ofte skarptrent.

Vindsøkshund

[rediger | rediger kilde]

En vindsøkshund er en militær tjenestehund som har fått trening i å søke etter personell på land, i fra båt, for derigjennom å markere i hvilken retning menneskene befinner seg.

Våpensøkshund

[rediger | rediger kilde]

En våpensøkshund (også kalt våpenhund) er en militær tjenestehund som har fått spesialtrening i å finne skjulte våpen, ammunisjon og andre eksplosiver som er gjemt. En våpensøkshund kan sammenlignes med en bombehund. Den er ofte skarptrent.

Referanser

[rediger | rediger kilde]