Servicehund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
artikkelen inngår i
«serien om tamhunden»
Andre artikler om hunder
Generelle artikler
Artikler om brukshundtyper
Artikler om hundegrupper
Artikler om hunderaser
Artikler om hundesport
Artikler om hundeforeninger
Artikler om hundeskoler
Lister over hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste

Servicehund er en fellesbetegnelse for hunder som har blitt spesielt opplært til å utføre en eller (som regel) flere nyttoppgaver for den personen den tjenestegjør hos. Det være seg å plukke opp gjenstander som for eksempel funksjonshemmede ikke kan nå, åpne dører, bære vesker eller for eksempel varsle og dempe fall for en epileptiker. En servicehund kan også ha rent terapeutiske oppgaver.

Servicehunder i Norge[rediger | rediger kilde]

Servicehunder er forholdsvis nytt i Norge, men er mer kjent i andre land, slk som Nederland,Sverige, Storbritannia og USA. I USA har servicehunder eksistert i over 30 år, og i Sverige er oppdrett og opplæring av denne type tjenestehunder for lengst vel etablert.

Prisen på en servicehund er 300.000 kroner når den er ferdig trent og har en tjenestetid på ti år.

Hundene blir trent fra de er om lag halvannet år gamle. Etter seks–åtte måneder, når de er om lag to år gamle, er de ferdige.

Anfalls- og reaksjonshunder hører også inn under begrepet servicehund. De reagerer på anfall gjennom å trykke på alarmknapp og kan eventuelt også bli kombinert med øvrige servicehundkombinasjoner.

Treningsopplegget for servicehunder er i utgangspunktet ganske likt førerhundtreningen. Forskjellen er at førerhunder må kunne operere helt selvstendig, uten å bare være avhengig av kommandoer, mens servicehunder nesten kun skal lystre (utføre) kommandoer. I Norge er det kun Hundeskolen Veiviseren AS som leverer servicehunder. De har et 3-årig prosjekt gående på trening av servicehunder, som avsluttes i år. Til nå er ingen servicehunder blitt dekket av rikstrygdeverket, men det jobbes med og få et opplegg for servicehunder som ligner det som allerede finnes for førerhunder.

Mellom 20012006 ble ordningen med servicehunder finansiert som forsøksprosjekt av stiftelsen Helse og Rehabilitering. 26 servicehunder har blitt utlevert gjennom midler fra denne stiftelsen 20012006.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har anmodet om en utredning av nytten samt behovet for servicehund.

Utredningen foreligger i 2008. Konklusjonen lyder blant annet på at ordningen bør bli etablert og finansiert via folketrygden.

Norske Servicehunder er en interesseorganisasjon for servicehundbrukere.

Eksempler på servicehunder[rediger | rediger kilde]

Diabeteshund[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Diabeteshund

Diabeteshund er en type servicehund eller signalhund som er trent til å varsle eieren når dennes blodsukker blir for høyt eller lavt.

Epilepsihund[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Epilepsihund

Epilepsihunder trenes til å dempe og hindre fall, varsle ved (helst før) et anfall og å hente hjelp. Den gir (kan gi) slike pasientgrupper stor trygghet i hverdagen.

Hjelpehund[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Hjelpehund

Hjelpehunder eller assistansehunder jobber med fysisk funksjonshemmede og kan for eksempel trenes til å åpne dører, slå av og på lys, åpne skuffer og dører, bære vesker, plukke opp ting, dra rullestol m.v.

Signalhund[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Signalhund

Signalhund er en fellesbetegnelse for hunder som har fått spesialtrening i å signalisere eieren eller andre om ulike farer eller lyder oppstår.

Terapihund[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Terapihund

Terapihunder en hund som er spesialtrent til å jobbe med mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. Hunden ledsages av en fører som veileder hunden og gir den oppgaver for å stimulere og kommunisere med pasienten.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]