Blodspor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Blodspor eller viltspor er både en bruksegenskap som nyttes av ettersøkshunder og en hundesport som utøves i konkurranseform av ekvipasjer. Når det jaktes hjortevilt i Norge er det påbudt å ha tilgang på en godkjent ettersøkshund, som kan søke opp skadd vilt.

Forutsetninger[rediger | rediger kilde]

Hunden skal vise evne og vilje til å spore et utlagt kunstig spor med blod som markering i cirka 600 meter. Utgangspunktet skal være en angitt skuddplass markert med blod. Fra skuddplassen skal fluktretningen være markert (i de første 25 meterne). Sporet skal markeres med cirka 0,3 liter blod og legges med naturleg forløp i terreng med normal tetthet av hjortevilt og på slik måte at det danner fire vinkler. På minst to steder skal markeringen med blod opphøre i minst 10 meter. Minst ett av disse skal være i vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Det skal også markeres et sårleie i sporet. Ved enden av sporet skal det legges ut en del av viltet som er merket med samme blod som ble brukt i sporet. Blodsporet skal være minst 12 timer gammelt. Sporet kan ikke legges på snø eller frossen mark.

Blodsporet legges (stemples med en såkalt sporstav) med vanlig skrittavstand (0,5-1 m) mellom stemplene. Sporstart og sporslutt markeres med oppsparking av marken og ekstra blod. Sårleiet markeres på samme måte som sporstart og sporslutt. I enden av sporet må det legges ut en del av et hjortevilt, for eksempel en fot eller en hudbit. Delen må markeres med ekstra blod. Et blodsporet skal være minst 12 timer gammelt. Det vanlige er at blodsporet legges ut dagen før og er mellom 12 og 24 timer gammelt. Hunden skal føres i ei line som er minst 5 meter lang. Det er ekvipasjen (altså hund og hundefører sammen) som godkjennes.

Bedømning[rediger | rediger kilde]

Dommeren vil vurderer følgende kriterier:

 • Helhetsinntrykket under prøven
 • Hundens vilje til å ta an sporet
 • Tempo og arbeidsmåte
 • Vilje og evne til å arbeide på tap
 • Vilje og evne til å samarbeide med fører på en slik måte at det blir en effektiv ekvipasje

I tillegg skal hunden skal vise at den er villig til å følge sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en «medfølgande skytter». Ved tap skal den klart vise det og ta seg inn igjen.

Ser hundeføreren at hunden har tap, kan denne hjelpe hunden ved å ta den med tilbake et stykke og sette den inn på sporet igjen. Hunden skal dessuten tydelig markere sporslutt.

Diskvalifiseringsgrunner[rediger | rediger kilde]

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert. Under prøven skal alle tilstedeværende følge gjeldende regler og bestemmelser og opptre i overensstemmelse med skikk og bruk.

 • Manglende evne til å ta an og følge sporet
 • Hissig og/eller vimsete arbeid
 • Halsing, høylytt piping eller støyende framferd av hund og/eller fører
 • Manglende evne til å utrede tap
 • Uakseptabelt høyt tempo
 • Hund som fører ikke har kontroll over
 • Førerens manglende forståelse for hundens arbeid

Se også[rediger | rediger kilde]