Hjelp:Vise en formel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden handler om hvordan man skriver matematiske formler på Wikipedia. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du se på en:Help:Displaying a formula.

Matematikkmarkup må være innenfor taggene <math> ... </math>.

TEX koden må skrives bokstavelig: MediaWiki-maler, forhåndsdefinerte maler og paramtere kan ikke brukes innenfor math-tagger: par av doble klammeparenteser ignoreres og "#" gir en feilmelding. Math-tagger virker imidlertid i then og else-delen av #if, etc.

LaTeX-kommandoer[rediger | rediger kilde]

LaTeX-kommandoer skiller mellom store og små bokstaver, og tar ett av følgende to formater:

  • De starter med en backslash \ og deretter har et navn bestående av bare bokstaver. Kommandonavn avsluttes med et mellomrom, et tall eller et hvilket som helst annet tegn enn en bokstav.
  • De består av en backslash \ og eksakt ett tegn som ikke er en bokstav.

Noen kommandoer trenger et argument, som må gis mellom klammeparenteser { } etter kommandonavnet. Noen kommandoer støtter valgfrie parametere, som legges til etter kommandonavnet i hakeparenteser [ ]. Den generelle syntaksen er:

\commandname[option1,option2,...]{argument1}{argument2}...

Spesialtegn[rediger | rediger kilde]

Følgende symboler er reserverte tegn som enten har en spesiell betydning i LaTeX eller er utilgjengelig i alle fonter. Hvis du skriver dem direkte i teksten, vil de normalt ikke vises, men snarere gjøre ting du ikke ønsker.

# $ % ^ & _ { } ~ \

Disse tegnene kan skrives ved å sette en backslash før dem:

\# \$ \% \textasciicircum{} \& \_ \{ \} \~{} \textbackslash{}

De andre symbolene og mange flere kan vises med spesialkommandoer i matematiske formler eller som aksenter.

Backslashtegnet \ kan ikke skrives ved å legge til en annen backslash foran (\\); denne sekvensen brukes for linjeskift. For å introdusere en backslash i matematikkmodus, kan du bruke \backslash i stedet.

Kommandoen \~ gir en tilde som er plassert over neste bokstav. For eksempel gir \ñ resultatet ñ. For å skrive bare tegnet ~, bruk \~{} som plasserer en ~ over en tom boks. Alternativt gir \sim en stor sentrert ~ som kan være mer passende i noen situasjoner, men vises kanskje ikke riktig i enkle uttrykkk som konverteres til HTML.

På samme måte gir kommandoen \^ en hatt over neste karakter, for eksempel \^{o} gir ô. Hvis du vil vise tegnet ^ må du bruke \textasciicircum.

Mellomrom[rediger | rediger kilde]

"Blanktegn" slik som mellomrom og tabulator, behandles likt som "mellomrom" av LaTeX. Mange blanktegn etter hverandre behandles som ett "mellomrom".

Formatering med TEX[rediger | rediger kilde]

Funksjoner, symboler, spesialtegn[rediger | rediger kilde]

Diakritiske tegn[rediger | rediger kilde]

\dot{a}, \ddot{a}, \acute{a}, \grave{a}
\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{a}
\hat{a}, \widehat{a}, \vec{a}

Standard numeriske funksjoner[rediger | rediger kilde]

\exp_a b = a^b, \exp b = e^b, 10^m
\ln c, \lg d = \log e, \log_{10} f
\sin a, \cos b, \tan c, \cot d, \sec e, \csc f
\arcsin h, \arccos i, \arctan j
\sinh k, \cosh l, \tanh m, \coth n
\operatorname{sh}\,k, \operatorname{ch}\,l, \operatorname{th}\,m, \operatorname{coth}\,n
\operatorname{argsh}\,o, \operatorname{argch}\,p, \operatorname{argth}\,q
\sgn r, \left\vert s \right\vert
\min(x,y), \max(x,y)

Grenser[rediger | rediger kilde]

\min x, \max y, \inf s, \sup t
\lim u, \liminf v, \limsup w
\dim p, \deg q, \det m, \ker\phi

Differensialer og deriverte[rediger | rediger kilde]

dt, \operatorname{d}\!t, \partial t, \nabla\psi
dy/dx, \operatorname{d}\!y/\operatorname{d}\!x, {dy \over dx}, {\operatorname{d}\!y\over\operatorname{d}\!x}, {\partial^2\over\partial x_1\partial x_2}y
\prime, \backprime, f^\prime, f', f'', f^{(3)}, \dot y, \ddot y

Bokstavlignende symboler eller konstanter[rediger | rediger kilde]

\infty, \aleph, \complement, \backepsilon, \eth, \Finv, \hbar
\Im, \imath, \jmath, \Bbbk, \ell, \mho, \wp, \Re, \circledS

Modulær aritmetikk[rediger | rediger kilde]

s_k \equiv 0 \pmod{m}
a\,\bmod\,b
\gcd(m, n), \operatorname{lcm}(m, n)
\mid, \nmid, \shortmid, \nshortmid

Rottegn[rediger | rediger kilde]

\surd, \sqrt{2}, \sqrt[n]{}, \sqrt[3]{x^3+y^3 \over 2}

Operatorer[rediger | rediger kilde]

+, -, \pm, \mp, \dotplus
\times, \div, \divideontimes, /, \backslash
\cdot, * \ast, \star, \circ, \bullet
\boxplus, \boxminus, \boxtimes, \boxdot
\oplus, \ominus, \otimes, \oslash, \odot
\circleddash, \circledcirc, \circledast
\bigoplus, \bigotimes, \bigodot

Mengder[rediger | rediger kilde]

\{ \}, \O \empty \emptyset, \varnothing
\in, \notin \not\in, \ni, \not\ni
\cap, \Cap, \sqcap, \bigcap
\cup, \Cup, \sqcup, \bigcup, \bigsqcup, \uplus, \biguplus
\setminus, \smallsetminus, \times
\subset, \Subset, \sqsubset
\supset, \Supset, \sqsupset
\subseteq, \nsubseteq, \subsetneq, \varsubsetneq, \sqsubseteq
\supseteq, \nsupseteq, \supsetneq, \varsupsetneq, \sqsupseteq
\subseteqq, \nsubseteqq, \subsetneqq, \varsubsetneqq
\supseteqq, \nsupseteqq, \supsetneqq, \varsupsetneqq

Relasjoner[rediger | rediger kilde]

=, \ne, \neq, \equiv, \not\equiv
\doteq, \doteqdot, \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}, :=
\sim, \nsim, \backsim, \thicksim, \simeq, \backsimeq, \eqsim, \cong, \ncong
\approx, \thickapprox, \approxeq, \asymp, \propto, \varpropto
<, \nless, \ll, \not\ll, \lll, \not\lll, \lessdot
>, \ngtr, \gg, \not\gg, \ggg, \not\ggg, \gtrdot
\le \leq, \lneq, \leqq, \nleqq, \lneqq, \lvertneqq
\ge \geq, \gneq, \geqq, \ngeqq, \gneqq, \gvertneqq
\lessgtr \lesseqgtr \lesseqqgtr \gtrless \gtreqless \gtreqqless
\leqslant, \nleqslant, \eqslantless
\geqslant, \ngeqslant, \eqslantgtr
\lesssim, \lnsim, \lessapprox, \lnapprox
\gtrsim, \gnsim, \gtrapprox, \gnapprox
\prec, \nprec, \preceq, \npreceq, \precneqq
\succ, \nsucc, \succeq, \nsucceq, \succneqq
\preccurlyeq, \curlyeqprec
\succcurlyeq, \curlyeqsucc
\precsim, \precnsim, \precapprox, \precnapprox
\succsim, \succnsim, \succapprox, \succnapprox

Geometrisk[rediger | rediger kilde]

\parallel, \nparallel, \shortparallel, \nshortparallel
\perp, \angle, \sphericalangle, \measuredangle, 45^\circ
\Box, \blacksquare, \diamond, \Diamond \lozenge, \blacklozenge, \bigstar
\bigcirc, \triangle \bigtriangleup, \bigtriangledown
\vartriangle, \triangledown
\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright

Logikk[rediger | rediger kilde]

\forall, \exists, \nexists
\therefore, \because, \And
\or \lor \vee, \curlyvee, \bigvee
\and \land \wedge, \curlywedge, \bigwedge
\bar{q}, \bar{abc}, \overline{q}, \overline{abc},

\lnot \neg, \not\operatorname{R}, \bot, \top


\vdash \dashv, \vDash, \Vdash, \models
\Vvdash \nvdash \nVdash \nvDash \nVDash
\ulcorner \urcorner \llcorner \lrcorner

Piler[rediger | rediger kilde]

\Rrightarrow, \Lleftarrow
\Rightarrow, \nRightarrow, \Longrightarrow \implies
\Leftarrow, \nLeftarrow, \Longleftarrow
\Leftrightarrow, \nLeftrightarrow, \Longleftrightarrow \iff
\Uparrow, \Downarrow, \Updownarrow
\rightarrow \to, \nrightarrow, \longrightarrow
\leftarrow \gets, \nleftarrow, \longleftarrow
\leftrightarrow, \nleftrightarrow, \longleftrightarrow
\uparrow, \downarrow, \updownarrow
\nearrow, \swarrow, \nwarrow, \searrow
\mapsto, \longmapsto
\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons
\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \rightarrowtail \looparrowright
\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \leftarrowtail \looparrowleft
\hookrightarrow \hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow \rightsquigarrow \twoheadrightarrow \twoheadleftarrow

Spesial[rediger | rediger kilde]

\amalg \P \S \% \dagger \ddagger \ldots \cdots
\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright
\diamondsuit, \heartsuit, \clubsuit, \spadesuit, \Game, \flat, \natural, \sharp

Usortert (nye greier)[rediger | rediger kilde]

\diagup \diagdown \centerdot \ltimes \rtimes \leftthreetimes \rightthreetimes
\eqcirc \circeq \triangleq \bumpeq \Bumpeq \doteqdot \risingdotseq \fallingdotseq
\intercal \barwedge \veebar \doublebarwedge \between \pitchfork
\vartriangleleft \ntriangleleft \vartriangleright \ntriangleright
\trianglelefteq \ntrianglelefteq \trianglerighteq \ntrianglerighteq

Større uttrykk[rediger | rediger kilde]

Senket skrift, hevet skrift, integraler[rediger | rediger kilde]

Feature Syntaks Hvordan det ser ut
Hevet skrift a^2
Senket skrift a_2
Gruppering 10^{30} a^{2+2}
a_{i,j} b_{f'}
Kombinasjon av senket og hevet med og uten horisontal atskilling x_2^3
{x_2}^3
Hevet hevet 10^{10^{8}}
Foregående og/eller tilleggs-senket og -hevet \sideset{_1^2}{_3^4}\prod_a^b
{}_1^2\!\Omega_3^4
"Stacking" \overset{\alpha}{\omega}
\underset{\alpha}{\omega}
\overset{\alpha}{\underset{\gamma}{\omega}}
\stackrel{\alpha}{\omega}
Deriverte x', y'', f', f''
x^\prime, y^{\prime\prime}
Understreking, overstreking, vektorer \hat a \ \bar b \ \vec c
\overrightarrow{a b} \ \overleftarrow{c d} \ \widehat{d e f}
\overline{g h i} \ \underline{j k l}
Bue (workaround) \overset{\frown} {AB}
Piler A \xleftarrow{n+\mu-1} B \xrightarrow[T]{n\pm i-1} C
Sum \sum_{k=1}^N k^2
Sum (fremtving \textstyle) \textstyle \sum_{k=1}^N k^2
Sum i en brøk (standard \textstyle) \frac{\sum_{k=1}^N k^2}{a}
Sum i en brøk (fremtving \displaystyle) \frac{\displaystyle \sum_{k=1}^N k^2}{a}
Produkt \prod_{i=1}^N x_i
Produkt (fremtving \textstyle) \textstyle \prod_{i=1}^N x_i
Koprodukt \coprod_{i=1}^N x_i
Koprodukt (fremtving \textstyle) \textstyle \coprod_{i=1}^N x_i
Grense \lim_{n \to \infty}x_n
Grense (fremtving \textstyle) \textstyle \lim_{n \to \infty}x_n
Integral \int\limits_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx
Integral (alternativ grensestil) \int_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx
Integral (fremtving \textstyle) \textstyle \int\limits_{-N}^{N} e^x\, dx
Integral (fremtving \textstyle, alternativ grensestil) \textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
Dobbelt integral \iint\limits_D \, dx\,dy
Trippelt integral \iiint\limits_E \, dx\,dy\,dz
Kvadrupelt integral \iiiint\limits_F \, dx\,dy\,dz\,dt
Snitt \bigcap_{i=_1}^n E_i
Unioner \bigcup_{i=_1}^n E_i

Brøker, matriser[rediger | rediger kilde]

Feature Syntaks Hvordan det ser ut
Brøker \frac{2}{4}=0.5 or {2 \over 4}=0.5
Små brøker \tfrac{2}{4} = 0.5
Store (normale) brøker \dfrac{2}{4} = 0.5 \qquad \dfrac{2}{c + \dfrac{2}{d + \dfrac{2}{4}}} = a
Store (nestede) brøker \cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + \cfrac{2}{4}}} = a
Binomialkoeffisienter \binom{n}{k}
Små binomialkoeffisienter \tbinom{n}{k}
Store (normale) binomialkoeffisienter \dbinom{n}{k}
Matriser
\begin{matrix}
 x & y \\
 z & v
\end{matrix}
\begin{vmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{vmatrix}
\begin{Vmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{Vmatrix}
\begin{bmatrix}
 0 & \cdots & 0 \\
 \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & \cdots & 0
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{Bmatrix}
\begin{pmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{pmatrix}
\bigl( \begin{smallmatrix}
 a&b\\ c&d
\end{smallmatrix} \bigr)

Parenteser rundt store uttrykk[rediger | rediger kilde]

Feature Syntaks Hvordan det ser ut
Dårlig ( \frac{1}{2} )
Bra \left ( \frac{1}{2} \right )

Du kan bruke forskjellige avgrensningstegn med \left and \right:

Feature Syntaks Hvordan det ser ut
Parenteser \left ( \frac{a}{b} \right )
Hakeparenteser \left [ \frac{a}{b} \right ] \quad
\left \lbrack \frac{a}{b} \right \rbrack
Klammeparenteser \left \{ \frac{a}{b} \right \} \quad
\left \lbrace \frac{a}{b} \right \rbrace
Vinkelparenteser \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle
"Bars and double bars" \left | \frac{a}{b} \right \vert \quad
\left \Vert \frac{c}{d} \right \|
Gulv- og takfunksjoner: \left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor \quad
\left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil
Skråstrek og backslash \left / \frac{a}{b} \right \backslash
Opp, ned og opp ned-piler \left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow \quad
\left \Uparrow \frac{a}{b} \right \Downarrow \quad
\left \updownarrow \frac{a}{b} \right \Updownarrow
Avgrensningstegn kan blandes,
så lenge \left og \right stemmer overens
\left [ 0,1 \right )
\left \langle \psi \right |

Bruk \left. og \right. hvis du
ikke vil ha et avgrensningstegn
\left . \frac{A}{B} \right \} \to X
Avgrensningstegnenes størrelse \big( \Big( \bigg( \Bigg( \dots \Bigg] \bigg] \Big] \big]
\big\{ \Big\{ \bigg\{ \Bigg\{ \dots
\Bigg\rangle \bigg\rangle \Big\rangle \big\rangle
\big\| \Big\| \bigg\| \Bigg\| \dots \Bigg| \bigg| \Big| \big|
\big\lfloor \Big\lfloor \bigg\lfloor \Bigg\lfloor \dots
\Bigg\rceil \bigg\rceil \Big\rceil \big\rceil
\big\uparrow \Big\uparrow \bigg\uparrow \Bigg\uparrow \dots
\Bigg\Downarrow \bigg\Downarrow \Big\Downarrow \big\Downarrow
\big\updownarrow \Big\updownarrow \bigg\updownarrow \Bigg\updownarrow \dots
\Bigg\Updownarrow \bigg\Updownarrow \Big\Updownarrow \big\Updownarrow
\big / \Big / \bigg / \Bigg / \dots
\Bigg\backslash \bigg\backslash \Big\backslash \big\backslash

Alfabeter og fonter[rediger | rediger kilde]

Texvc kan ikke vise vilkårlige Unicode-tegn. Støttede tegn kan skrives ved hjelp av uttrykkene nedenfor. For andre, slik som Kyrillisk, kan de skrives som Unicode eller HTML-entiteter i løpende tekst, men kan ikke brukes i formler.

Greske alfabet
\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta
\Eta \Theta \Iota \Kappa \Lambda \Mu
\Nu \Xi \Pi \Rho \Sigma \Tau
\Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega
\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta
\eta \theta \iota \kappa \lambda \mu
\nu \xi \pi \rho \sigma \tau
\upsilon \phi \chi \psi \omega
\varepsilon \digamma \varkappa \varpi
\varrho \varsigma \vartheta \varphi
Hebraiske symboler
\aleph \beth \gimel \daleth
"Blackboard bold/scripts"
\mathbb{A} \mathbb{B} \mathbb{C} \mathbb{D} \mathbb{E} \mathbb{F} \mathbb{G}
\mathbb{H} \mathbb{I} \mathbb{J} \mathbb{K} \mathbb{L} \mathbb{M}
\mathbb{N} \mathbb{O} \mathbb{P} \mathbb{Q} \mathbb{R} \mathbb{S} \mathbb{T}
\mathbb{U} \mathbb{V} \mathbb{W} \mathbb{X} \mathbb{Y} \mathbb{Z}
"Boldface"
\mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D} \mathbf{E} \mathbf{F} \mathbf{G}
\mathbf{H} \mathbf{I} \mathbf{J} \mathbf{K} \mathbf{L} \mathbf{M}
\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{Q} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{T}
\mathbf{U} \mathbf{V} \mathbf{W} \mathbf{X} \mathbf{Y} \mathbf{Z}
\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c} \mathbf{d} \mathbf{e} \mathbf{f} \mathbf{g}
\mathbf{h} \mathbf{i} \mathbf{j} \mathbf{k} \mathbf{l} \mathbf{m}
\mathbf{n} \mathbf{o} \mathbf{p} \mathbf{q} \mathbf{r} \mathbf{s} \mathbf{t}
\mathbf{u} \mathbf{v} \mathbf{w} \mathbf{x} \mathbf{y} \mathbf{z}
\mathbf{0} \mathbf{1} \mathbf{2} \mathbf{3} \mathbf{4}
\mathbf{5} \mathbf{6} \mathbf{7} \mathbf{8} \mathbf{9}
"Boldface" (gresk)
\boldsymbol{\Alpha} \boldsymbol{\Beta} \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{\Delta} \boldsymbol{\Epsilon} \boldsymbol{\Zeta}
\boldsymbol{\Eta} \boldsymbol{\Theta} \boldsymbol{\Iota} \boldsymbol{\Kappa} code>\int_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx\boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{\Mu}
\boldsymbol{\Nu} \boldsymbol{\Xi} \boldsymbol{\Pi} \boldsymbol{\Rho} \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\Tau}
\boldsymbol{\Upsilon} \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\Chi} \boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{\Omega}
\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\gamma} \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\zeta}
\boldsymbol{\eta} \boldsymbol{\theta} \boldsymbol{\iota} \boldsymbol{\kappa} \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\mu}
\boldsymbol{\nu} \boldsymbol{\xi} \boldsymbol{\pi} \boldsymbol{\rho} \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\tau}
\boldsymbol{\upsilon} \boldsymbol{\phi} \boldsymbol{\chi} \boldsymbol{\psi} \boldsymbol{\omega}
\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\digamma} \boldsymbol{\varkappa} \boldsymbol{\varpi}
\boldsymbol{\varrho} \boldsymbol{\varsigma} \boldsymbol{\vartheta} \boldsymbol{\varphi}
Kursiv (standard latinsk alfabet)
\mathit{0} \mathit{1} \mathit{2} \mathit{3} \mathit{4}
\mathit{5} \mathit{6} \mathit{7} \mathit{8} \mathit{9}
Gresk kursiv (standard for små greske bokstaver)
\mathit{\Alpha} \mathit{\Beta} \mathit{\Gamma} \mathit{\Delta} \mathit{\Epsilon} \mathit{\Zeta}
\mathit{\Eta} \mathit{\Theta} \mathit{\Iota} \mathit{\Kappa} \mathit{\Lambda} \mathit{\Mu}
\mathit{\Nu} \mathit{\Xi} \mathit{\Pi} \mathit{\Rho} \mathit{\Sigma} \mathit{\Tau}
\mathit{\Upsilon} \mathit{\Phi} \mathit{\Chi} \mathit{\Psi} \mathit{\Omega}
"Roman typeface"
\mathrm{A} \mathrm{B} \mathrm{C} \mathrm{D} \mathrm{E} \mathrm{F} \mathrm{G}
\mathrm{H} \mathrm{I} \mathrm{J} \mathrm{K} \mathrm{L} \mathrm{M}
\mathrm{N} \mathrm{O} \mathrm{P} \mathrm{Q} \mathrm{R} \mathrm{S} \mathrm{T}
\mathrm{U} \mathrm{V} \mathrm{W} \mathrm{X} \mathrm{Y} \mathrm{Z}
\mathrm{a} \mathrm{b} \mathrm{c} \mathrm{d} \mathrm{e} \mathrm{f} \mathrm{g}
\mathrm{h} \mathrm{i} \mathrm{j} \mathrm{k} \mathrm{l} \mathrm{m}
\mathrm{n} \mathrm{o} \mathrm{p} \mathrm{q} \mathrm{r} \mathrm{s} \mathrm{t}
\mathrm{u} \mathrm{v} \mathrm{w} \mathrm{x} \mathrm{y} \mathrm{z}
\mathrm{0} \mathrm{1} \mathrm{2} \mathrm{3} \mathrm{4}
\mathrm{5} \mathrm{6} \mathrm{7} \mathrm{8} \mathrm{9}
Sans serif
\mathsf{A} \mathsf{B} \mathsf{C} \mathsf{D} \mathsf{E} \mathsf{F} \mathsf{G}
\mathsf{H} \mathsf{I} \mathsf{J} \mathsf{K} \mathsf{L} \mathsf{M}
\mathsf{N} \mathsf{O} \mathsf{P} \mathsf{Q} \mathsf{R} \mathsf{S} \mathsf{T}
\mathsf{U} \mathsf{V} \mathsf{W} \mathsf{X} \mathsf{Y} \mathsf{Z}
\mathsf{a} \mathsf{b} \mathsf{c} \mathsf{d} \mathsf{e} \mathsf{f} \mathsf{g}
\mathsf{h} \mathsf{i} \mathsf{j} \mathsf{k} \mathsf{l} \mathsf{m}
\mathsf{n} \mathsf{o} \mathsf{p} \mathsf{q} \mathsf{r} \mathsf{s} \mathsf{t}
\mathsf{u} \mathsf{v} \mathsf{w} \mathsf{x} \mathsf{y} \mathsf{z}
\mathsf{0} \mathsf{1} \mathsf{2} \mathsf{3} \mathsf{4}
\mathsf{5} \mathsf{6} \mathsf{7} \mathsf{8} \mathsf{9}
Sans serif gresk (bare store bokstaver)
\mathsf{\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta}
\mathsf{\Eta \Theta \Iota \Kappa \Lambda \Mu}
\mathsf{\Nu \Xi \Pi \Rho \Sigma \Tau}
\mathsf{\Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega}
Kalligrafi/script
\mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{C} \mathcal{D} \mathcal{E} \mathcal{F} \mathcal{G}
\mathcal{H} \mathcal{I} \mathcal{J} \mathcal{K} \mathcal{L} \mathcal{M}
\mathcal{N} \mathcal{O} \mathcal{P} \mathcal{Q} \mathcal{R} \mathcal{S} \mathcal{T}
\mathcal{U} \mathcal{V} \mathcal{W} \mathcal{X} \mathcal{Y} \mathcal{Z}
"Fraktur typeface"
\mathfrak{A} \mathfrak{B} \mathfrak{C} \mathfrak{D} \mathfrak{E} \mathfrak{F} \mathfrak{G}
\mathfrak{H} \mathfrak{I} \mathfrak{J} \mathfrak{K} \mathfrak{L} \mathfrak{M}
\mathfrak{N} \mathfrak{O} \mathfrak{P} \mathfrak{Q} \mathfrak{R} \mathfrak{S} \mathfrak{T}
\mathfrak{U} \mathfrak{V} \mathfrak{W} \mathfrak{X} \mathfrak{Y} \mathfrak{Z}
\mathfrak{a} \mathfrak{b} \mathfrak{c} \mathfrak{d} \mathfrak{e} \mathfrak{f} \mathfrak{g}
\mathfrak{h} \mathfrak{i} \mathfrak{j} \mathfrak{k} \mathfrak{l} \mathfrak{m}
\mathfrak{n} \mathfrak{o} \mathfrak{p} \mathfrak{q} \mathfrak{r} \mathfrak{s} \mathfrak{t}
\mathfrak{u} \mathfrak{v} \mathfrak{w} \mathfrak{x} \mathfrak{y} \mathfrak{z}
\mathfrak{0} \mathfrak{1} \mathfrak{2} \mathfrak{3} \mathfrak{4}
\mathfrak{5} \mathfrak{6} \mathfrak{7} \mathfrak{8} \mathfrak{9}