Hopp til innhold

Wikipedia:Veiledning/Husk på

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Introduksjon   Redigering   Formatering   Wikipedia-lenker   Sitere kilder   Diskusjonssider   Husk på   Registrering   Mer info    

Wikipedias anbefalinger og retningslinjer har blitt utviklet over tid, og gjenspeiler erfaringene til tusener av brukere som hele tiden lærer hvordan man skaper balanserte, godt kildebelagte, informative artikler, og hvordan man arbeider med andre og løser konflikter når de oppstår. Disse reglene er prinsipper, ikke lover, på Wikipedia. Regler og retningslinjer eksisterer bare som grove tilnærminger av sine underliggende prinsipper. De må forstås i kontekst, ved bruk av sunn fornuft og slik du finner det best. Ikke desto mindre er det spesielle ting som Wikipedia ikke er og dessuten vanlige feil som bør unngås.

Kjerneretningslinjer for innhold[rediger kilde]

Nøytralt ståsted[rediger kilde]

Å opprettholde et nøytralt ståsted (NPOV) er en av Wikipedias fem søyler og founding principles. Denne retningslinjen sier at vi aksepterer alle betydelige synspunkter på en sak. Istedenfor å ganske enkelt konstatere ett perspektiv, forsøker vi å presentere alle relevante synspunkter uten å bedømme dem. Vårt mål er å være informative, ikke overbevisende. Våre retningslinjer betyr IKKE at våre artikler ventes å være 100 % objektive, siden i en hvilken som helst uenighet, vil alle sider tro at sitt synspunkt er sant.

Wikipedia oppnår ikke balanse ved å gi alle motstående synspunkter lik plass eller behandle dem som likeverdig gyldige. Synspunkter skal framstiles i den grad pålitelige kilder støtter dem.

Det er ok å konstatere meninger i artikler, men de må presenteres som meninger, ikke som fakta. Det er en god ide å attributtere disse meningene, for eksempel "Tilhengere av dette sier at..." eller "Den bemerkelsesverdige kommentatoren X tror at..."

Du kan høre at wikipedianere refererer til at en artikkel har en "POV"-problem. Dette er wikipediaslang for en tendensiøs artikkel, eller en som helt klart er skrevet fra ett enkelt perspektiv. Artikler som er skrevet som reklame faller i denne kategorien. I mindre ekstreme tilfeller, kan en artikkel ha "POV"-problemer hvis den bruker betydelig mer tid på å drøfte ett synspunkt enn et annet av likeverdig betydning, selv om hvert synspunkt er presentert nøytralt, eller hvis artikkelen gir overdrevet dekning av et mindre synspunkt.

Hvis du skal bruke tid på kontroversielle artikler i emner slik som religion eller politikk, er det viktig at du leser retningslinjesiden nøytral ståsted så snart som mulig. Hvis du skal bruke tid på mindre emosjonelle emner slik som matematikk eller matlaging, bør du likevel lese retningslinjene, men det er mindre presserende. Husk på rådene her, og les hele retningslinjen hvis et NPOV-problem oppstår.

For mer informasjon, se NPOV-veiledningen

Verifiserbarhet[rediger kilde]

Wikipedia krever verifisertbart innhold, noe som betyr at du bare kan skrive hva pålitelige kilder har sagt om emner. Hvis du ikke kan finne pålitelige kilder for å støtte opp om informasjonen din, kan det ikke tas med selv om det er "sant". Du må sitere kilder for en hvilken som informasjon du bidrar med hvis den er kontroversiell eller trolig blir utfordret, fortrinnsvis ved å legge til en fotnote, som drøftet i "Sitere kilder"-siden i denne veilednigen. Siteringer hjelper våre lesere til å verifisere hva du har skrevet og å finne mer informasjon.

"Paris er hovedstaden i Frankrike" er et eksempel på et utsagn som ikke nødvendigvis trenger å bli kildebelagt, fordi det er allmennkunnskap og alle vet at det er titalls kilder som kunne siteres. Informasjonen er attributterbar, selv om den ikke er attributtert.

Hvis noen nettsider er av spesiell interesse for leseren av en artikkel, bør de listes opp og lenkes til i en "Eksterne lenker"-seksjon. Bøker av spesiell interesse bør listes i en "Videre lesning"-seksjon, men bare hvis de ikke er brukt som kilder for artikkelen.

For mer informasjon, se Wikipedia:Sitere kilder

Ingen original forskning[rediger kilde]

Wikipedia er ikke stedet for original forskning – dvs. fakta, påstander eller ideer som det ikke eksisterer noen pålitelige, publiserte kilder for. Dette omfatter en hvilken som helst analyse eller syntese av publisert materiale som tjener for å fremme en posisjon som ikke er fremmet av kildene. Kilder må støtte materiale direkte og i kontekst. For eksempel må setningen "de fleste vitenskapsmenn tror at P ≠ NP" støttes av en pålitelig kilde som sier at de fleste vitenskapsmenn tror dette, ikke av fem siteringer av vitenskapsmenn som selv sier at de tror dette uten å tale på vegne av flertallet.

Rutinemessige utregninger, oversettelser fra andre språk og tro transkripsjoner av publisert lyd og video er generelt ikke betraktet som original forskning.

For mer informasjon, se Wikipedia:Ingen original forskning

Stilmanual[rediger kilde]

Stilmanualen dokumenterer Wikipedias husregler for stil. Dens mål er å gjøre Wikipedia brukervennlig og mer intuitiv ved å forfremme klarhet og sammenheng mens den hjelper brukere med å skrive artikler med konsekvent og presist språk, utforming og formatering. Stil og formatering bør være konsekvent innen en artikkel, selv om de ikke nødvendigvis er det gjennom hele Wikipedia. Der mer enn en stil er akseptabel, bør ikke brukere uten god grunn endre en artikkel fra en av de stilene til en annen.

Oppførsel[rediger kilde]

Wikipedia oppfordrer til en atmosfære av vennlighet og åpenhet. I praksis er det selvfølgelig noen ganger uenigheter og til og med hissige diskusjoner, men medlemmene av samfunnet forventes å oppføre seg på en høflig måte.

Det viktigste å huske på er at du alltid skal anta at andre handler i god tro. Ikke anta at noen handler av ondskap eller skadefryd. Hvis noen gjør noe som bekymrer deg, legg inn en høflig melding på den relevante diskusjonssiden eller brukerens diskusjonsside, og spør hvorfor. Du kan finne ut at du har unngått en misforståelse og spart deg for forlegenhet.

For en mer detaljert drøfting, se Wikipedia:Etikette

Emnet spiller en rolle[rediger kilde]

Wikipedia er en redigerbar encyklopedi (sammen med noen emner som typisk finnes i en almanakk). Derfor bør artikler bestå av encyklopedisk informasjon om relevante emner. Nøyaktig hva som utgjør relevans er gjenstand for konstant debatt på Wikipedia, men ikke i noe tilfelle skal det være en artikkel for hver eneste person på planeten, eller for hvert eneste selskap som selger noe, eller for hver gate i hver by i verden. Det finnes imidlertid søsterprosjekter for spesielle typer ikke-encyklopedisk innhold

Encyklopediartikler er primært om emnet, ikke ordene for emnet, så hver artikkel som ganske enkelt definerer og forklarer bruken av et ord, eller kort frase, som du finner i en typisk ordbok, skal bidras med på søsterprosjektet Wiktionary isteden.

Original kildetekst, slik som fra en public-domain-bok som du vil poste for å gjøre den mer tilgjengelig, skal bidras med på et annet av Wikipedias søsterprosjekter, Wikisource. For en liste over alle relaterte prosjekter, se Complete list of Wikimedia projects.

Vi har også en tendens til å fraråde forfattere å skrive om seg selv eller sine egne ferdigheter, ettersom dette er en interessekonflikt. Hvis du har noen bemerkelsesverdige ferdigheter, vil noen andre skrive en artikkel om deg (før eller siden). Wikipedia:Selvbiografi har flere detaljer om dette.

For mer informasjon, se Wikipedia:Hva Wikipedia ikke er

Copyrights[rediger kilde]

Som en tommelfingerregel, ikke kopier og lim inn tekst fra andre kilder. Å gjøre det utgjør både en copyrightkrenkelse og plagiat. Denne regelen inkluderer kopiering og innliming av materiale fra websider for veldedighet og non-profit organisasjoner, utdannings-, studie- og nyhetspublikasjoner, og alle kilder uten copyrightnotis. Hvis et verk ikke har copyrightnotis, gå ut fra at det er under copyrightbeskyttelse. Korte sitater av copyrightet tekst kan brukes for å illustrere et poeng, etablere kontekst eller attributtere et synspunkt eller ide.

For mer informasjon, se Wikipedia:Copyrights

Bokmål og riksmål[rediger kilde]

Wikipedia foretrekker generelt ikke noen spesiell målform blant bokmål og riksmål. Forsøk å anvende prinsippene listet nedenfor når du redigerer:

  1. Ikke rediger en side for ganske enkelt å "korrigere" en stavemåte som er korrekt i en annen målform, med mindre den er motstridende mot prinsippene listet her.
  2. Hvis artikkelens emne er sterkt tilknyttet en spesielt målform, bruk den målformen. Så bruk bokmål for artikler relatert til bokmål, og riksmål for artikler relatert til riksmål osv.
  3. Hvis artikkelens emne ikke er sterkt relatert til en spesiell målform (f.eks. "Astronomi"), bør den opprinnelige bidragsyterens bruk følges, og bruken skal være konsekvent gjennom hele artikkelen.
For mer detaljer se Wikipedia:Målform.
Fortsett veiledningen med Registrering