Hjelp:Liste

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne hjelpesiden forklarer hvordan man lager og redigerer lister på Norsk Wikipedia.

Grunnleggende om lister[rediger | rediger kilde]

Det finnes tre typer lister: ordnede lister, uordnede lister, og definisjonslister. I de følgende seksjonene er det brukt forskjellige typer lister i eksemplene, men andre listetyper gir generelt tilsvarende resultater.

Markering Gjengir dette
* Lister er lette å lage:
** start hver linje
* med en stjerne
** flere stjerner betyr
*** dypere nivåer • Lister er lette å lage:
  • start hver linje
 • med en stjerne
  • flere stjerner betyr
   • dypere nivåer
* Et linjeskift
* i en liste
markerer slutten av listen. Du kan
* selvfølgelig
* starte igjen. • Et linjeskift
 • i en liste

markerer slutten av listen. Du kan

 • selvfølgelig
 • starte igjen.
# Nummererte lister er gode
## meget organiserte
## lette å følge 1. Nummererte lister er gode
  1. meget organiserte
  2. lette å følge
Definisjonslister:
; Term : Definisjon
eller
; Term
: Definisjon
Kan brukes til mer enn termer og definisjoner.

Definisjonslister:

Term
Definisjon

eller

Term
Definisjon

Kan brukes til mer enn termer og definisjoner.

* Eller lag blandede lister
*# og nest dem
*#* på denne måten.
*#*; Frukter
*#*: Eple
*#*: Blåbær • Eller lag blandede lister
  1. og nest dem
   • på denne måten.
    Frukter
    Eple
    Blåbær
# Et linjeskift i et element gjøres med HTML<br />på denne måten.
# Hvis du setter inn et linjeskift ved hjelp av Enter, vil listen bli avsluttet
på denne måten.
# Det var meningen at dette skulle være element 3, ikke en ny liste.

&#xD;

 1. Et linjeskift i et element gjøres med HTML
  på denne måten.
 2. Hvis du setter inn et linjeskift ved hjelp av Enter, vil listen bli avsluttet

på denne måten.

 1. Det var meningen at dette skulle være element 3, ikke en ny liste.
* Et nytt avsnitt i et element er også HTML.<p>På denne måten.</p>
* Det samme gjelder<blockquote>"blokksiteringer"</blockquote>på den måten.
* Merk at disse lages uten linjeskift i wikimarkupen.

&#xD;

 • Et nytt avsnitt i et element er også HTML.

  På denne måten.

 • Det samme gjelder

  "blokksiteringer"

  på den måten.
 • Merk at disse lages uten linjeskift i wikimarkupen.

Avsnitt og andre skift[rediger | rediger kilde]

Alle teknikkene beskrevet i denne seksjonen kan brukes med hverandre og med en hvilken som helst type liste, på et hvilket som helst listenivå.

Avsnitt inne i listeelementer[rediger | rediger kilde]

For enkelhets skyld kan ikke listeelementer i ren wikimarkup være mer kompleks enn et grunnleggende avsnitt. Et linjeskift i wikimarkupen til et listeelement vil ikke bare avslutte elementet, men hele listen, og nullstille telleren i ordnede lister. Å separere uordnede listeelementer med tomme linjer kan se omtrentlig normalt ut på skjermen, men det skaper mange lister med ett element i hver, som er et problem for personer som bruker programmer som leser teksten på skjermen høyt (screen reader) og er forbudt av retningslinjene for tilgjengelighet for funksjonshemmede, og er også problematisk for maskinanalyse av artikkelen, og for gjenbruk av Wikipedia-innhold generelt.

Avsnitt kan lages inne i listeelementer ved hjelp av HTML <p></p> (paragraph) element rundt andre og følgende avsnitt, uten linjeskift i wikimarkupen:

Markering Gjengir dette
# Avsnitt 1.<p>Avsnitt 2.</p><p>Avsnitt 3.</p>
# Andre element.

&#xD;

 1. Avsnitt 1.

  Avsnitt 2.

  Avsnitt 3.

 2. Andre element.

Ikke bruk <br></br> som erstatning for <p></p>; de har forskjellige semantiske betydninger.

For økt lesbarhet av koden (forbedringen er tydeligere når avsnittene er lange, snarere enn med korte eksempler slik som disse), kan linjeskift lages med HTML-kommentarer, <!-- ... -->, som begynner på en linje mot slutten av den linjens kode og slutter på en annen linje, mot begynnelsen av den linjens kode:

Markering Gjengir dette
# Avsnitt 1.<!--
 --><p>Avsnitt 2.</p><!--
 --><p>Avsnitt 3.</p>
# Andre element.

&#xD;

 1. Avsnitt 1.

  Avsnitt 2.

  Avsnitt 3.

 2. Andre element.

Denne teknikken kan brukes med de andre eksemplene nedenfor.

Linjeskift inne i listeelementer[rediger | rediger kilde]

Bruk en enkelt <br></br> for et linjeskift, f.eks. der bruk av en nestet liste ikke er ønskelig på grunn av at underelementer allerede er nummerert.

Markering Gjengir dette
# Gather ingredients:<br />1{{frac|1|2}} tsp eye of newt (powdered)<br />2 bat wings<br />4&nbsp;cups mandrake root juice
# Stir in cauldron over low flame for 30 minutes

&#xD;

 1. Gather ingredients:
  112 tsp eye of newt (powdered)
  2 bat wings
  4 cups mandrake root juice
 2. Stir in cauldron over low flame for 30 minutes

Nestede blokker inne i listeelementer[rediger | rediger kilde]

Lignende HTML-bruk kan gi blokksitater inne i listeelementer:

Markering Gjengir dette
* Begynnelsen av første element.<blockquote>Et langt sitat.</blockquote>Resten av første element.<br /><br />
* Andre element.

&#xD;

 • Begynnelsen av første element.

  Et langt sitat.

  Resten av første element.

 • Andre element.
* Begynnelsen av første element.<!--
 --><blockquote>Et langt sitat.</blockquote><!--
 -->Resten av første element.<br /><br />
* Andre element.

&#xD;

 • Begynnelsen av første element.

  Et langt sitat.

  Resten av første element.

 • Andre element.

Wikipedia-spesifikk hjelp[rediger | rediger kilde]

Mal:Hjelpesider bunnboks