Folkeavstemningen om videreføring av Innlandet fylkeskommune

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Folkeavstemningen om videreføring av Innlandet fylkeskommune
10. - 17. februar 2022
Innlandet folkeavstemning 2022 grafikk.png
Stemmeflertall i kommuner som støtter (grønn) og er imot (rød) deling av Innlandet fylke. Den tidligere fylkesgrensen i heltrukken sort linje.
Blank1,2%
Deles50,7%
Videreføres48,1%
———————————‏‏‎ ‎
Oppslutning/deltakelse46,7 %

Folkeavstemningen om videreføring av Innlandet fylkeskommune var en heldigital rådgivende folkeavstemning i Innlandet som fant sted mellom 10. og 17. februar 2022.[1] Stemmeberettigede var alle folkeregistrerte i Innlandet per 1. januar 2022[2] som hadde fylt eller ville fylle 16 år innen utgangen av 2022.[1] Også nordiske statsborgere og øvrige statsborgere som hadde vært registrert bosatt i Innlandet sammenhengende i tre år før 1. januar 2022 kunne stemme etter samme regler som norske statsborgere.[1] 46,7 prosent av de stemmeberettigede deltok i folkeavstemningen.[3]

Folkeavstemningen tok for seg følgende spørsmål: «– Mener du at Innlandet fylkeskommune skal videreføres eller deles?», der svaralternativene var videreføres, deles og blank.[4]

Et knapt flertall på 50,7% stemte ja til deling. 48,1% ville beholde storfylket. 1,2% stemte blankt.

Den 23. februar 2022 gikk fylkestinget inn for å se bort fra folkeavstemningen og beholde Innlandet fylke.[5]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

De tidligere fylkeskommunene Oppland og Hedmark ble vedtatt sammenslått til nye Innlandet fylkeskommune av Stortinget 8. juni 2017. Dette var et ledd i Solbergregjeringens regionreform. Det nye storfylket ble en realitet fra og med 1. januar 2020.

Etter Stortingsvalget 2021 fikk Stortinget en ny sammensetning som åpnet opp for reversering av tvangssammenslåtte fylker. Pådriveren i disse reverseringsbestrebelsene var Senterpartiet. Hurdalsplattformen til Jonas Gahr Støres regjering, satte 1. mars 2022 som siste frist for å søke om å reversere fylkessammenslåinger.[6]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Den 19. oktober 2021 sendte Erik Lillebakken og Marit Andrisdotter Kvam i Senterungdommen i Hedmark og Oppland et brev til Jonas Gahr Støres regjering hvor de ba om å reversere regionreformen og å oppløse Innlandet fylke.[7]

Holdningen til Arbeiderpartiet[rediger | rediger kilde]

Den 27. november 2021 sa representantskapet i Innlandet Arbeiderparti nei til å sende en søknad til regjeringen om oppløsning av fylket. Kun 6 av 82 delegater ville oppløse fylket. Ingen ville ha folkeavstemning. Arbeiderpartiet har sammen med Høyre, KrF og Venstre flertall i fylkestinget, og heller ikke disse partiene ønsket en oppløsning.[8]

Fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (f. 1988) fra Innlandet Arbeiderparti. Arbeiderpartiet og resten av flertallet i Fylkestinget gikk inn for å beholde Innlandet.

Lederen i Innlandet Arbeiderparti, Lise Selnes, begrunnet det med at sammenslåingen kostet 100 millioner kroner, og at det ble bygget en ny organisasjon med mye omstillinger. Dessuten ble NHO, LO og Bondelaget slått sammen i Innlandet. Å oppløse fylket ville ramme de som jobber der. Videre påpekte hun at samfunnsoppgaver som bygging og vedlikehold av veier, ikke stanser ved de gamle fylkesgrensene.[8] Allerede 26. januar 2020 sa daværende leder i Innlandet Arbeiderparti, Anita Ihle Steen, at det var uaktuelt å skrote regionreformen.[9]

Strid om sykehus[rediger | rediger kilde]

En reversering av regionreformen kunne også ha blusset liv igjen i en 18 år gammel sykehuskonflikt som har blitt beskrevet som en eneste lang «ørkenvandring». De stridende parter i denne konflikten har vært Hamar, Gjøvik, Elverum, Ottestad og Reinsvoll. Sykehus er et ansvar for Norges fylker, og en endring av denne strukturen vil påvirke sykehusdriften.[10]

Den 15. juni 2021 avsluttet daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie denne lokaliseringsstriden ved å avgjøre at det nye Mjøssykehuset skal ligge i Moelv i Ringsaker kommune, mens Hamar sykehus, Gjøvik sykehus, Sanderud psykiatriske sykehus og Reinsvoll psykiatriske sykehus i Vestre Toten skal legges ned. Også akuttmottaket i Elverum ble besluttet nedlagt. Bent Høies vedtak var en oppfølging av styrevedtak fra Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst.[11]

Den 22. september 2022 vedtok styret i Helse Sør-Øst nøyaktig det samme lokaliseringsforslaget på nytt.[12][13][14][15][16][17]

Denne «omkampen» var også et resultat av Hurdalsplattformen, hvor det het at «nullpluss alternativet» skulle utredes på nytt.[18] Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (f. 1978) fra Senterpartiet nektet å godta avgjørelsen til Bent Høie. Den 8. januar 2022 krevde han en ny utredning om bevaring av Hamar sykehus («nullpluss»).[19]

Styret i Helse Sør-Øst ville noe annet, og flere leger som tidligere var mot et nytt stort sykehus, hadde i mellomtiden endret oppfatning. Dagfinn Aarskog, overlege og spesialist i psykiatri ved Reinsvoll psykiatriske sykehus, var i 2020 talsmann for «Folkeopprøret for Reinsvoll sykehus». Den 31. mai 2021 hadde han endret oppfatning. Nå mente han at både Reinsvoll og Sanderud psykiatriske sykehus burde legges ned. «Tiden for det lille sykehuset på landet er over», sa han.[20]

Vedtaket i fylkestinget og samarbeidsbrudd[rediger | rediger kilde]

Den 8. desember 2021 gikk fylkestinget likevel inn for å legge spørsmålet om fylkesdeling ut for en rådgivende folkeavstemning, etter forslag fra Senterpartiet. Spørsmålet fikk 29 mot 28 stemmer, etter at en representant fra Innlandet Arbeiderparti brøt med sitt eget partis standpunkt.[21][22] Folkeavstemningen ble avholdt fra 10. til 17. februar 2022, og ga et knapt flertall for deling av fylket.

Den 20. februar 2022 vedtok fylkestingsgruppen til Arbeiderpartiet en innstilling om å beholde Innlandet fylke. Innstillingen fikk 14 stemmer; en alternativ innstilling om å dele fylket, fikk 5 stemmer.[23] Den 22. februar 2022 vedtok fylkespartiet å se bort fra folkeavstemningen og beholde Innlandet fylke. Beslutningen fikk 52 mot 50 stemmer.[24]

Fylkestinget gikk i sitt møte 23. februar 2022 inn for å beholde Innlandet fremfor å gjenopplive Hedmark og Oppland. Beslutningen fikk 34 mot 23 stemmer. Arbeiderpartiet (20), Høyre (7), Miljøpartiet De Grønne (3), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og to fra Fremskrittspartiet (2) stemte for å beholde storfylket. Senterpartiet (16), Sosialistisk Venstreparti (3), Rødt (2), Pensjonistpartiet (1) og en fra Fremskrittspartiet (1) stemte for splittelse.[25][5]

Den 24. februar 2022 meldte Aftenposten at Innlandet Arbeiderparti mistet 82 medlemmer under denne prosessen. De fikk også 10 innmeldinger.[26][27] Senterpartiet omtalte avgjørelsen om å beholde storfylket som en demokratisk skandale.[28]

Den 8. mars 2022 brøt Senterpartiet samarbeidsavtalen med Arbeiderpartiet i Innlandet fylkesting.[29][30]

Resultater[rediger | rediger kilde]

Kommune Stemme-

berettigede

Fremmøte-

prosent

Resultat
Blank Videreføres Deles
Kongsvinger 15 220 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Hamar 26 820 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Lillehammer 23 754 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Gjøvik 25 244 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Ringsaker 29 070 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Løten 6 403 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Stange 17 388 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Nord-Odal 4 362 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Sør-Odal 6 758 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Eidskog 5 252 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Grue 4 045 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Åsnes 6 247 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Våler 3 118 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Elverum 17 809 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Trysil 5 595 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Åmot 3 611 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Stor-Elvdal 2 001 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Rendalen 1 507 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Engerdal 1 101 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Tolga 1 250 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Tynset 4 613 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Alvdal 1 977 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Folldal 1 319 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Os 1 609 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Dovre 2 138 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Lesja 1 673 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Skjåk 1 860 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Lom 1 892 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Vågå 3 024 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Nord-Fron 4 783 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Sel 4 721 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Sør-Fron 2 549 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Ringebu 3 689 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Øyer 4 210 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Gausdal 5 180 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Østre Toten 12 404 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Vestre Toten 11 461 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Gran 11 505 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Søndre Land 4 727 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Nordre Land 5 524 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Sør-Aurdal 2 483 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Etnedal 1 086 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Nord-Aurdal 5 325 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Vestre Slidre 1 780 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Øystre Slidre 2 713 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Vang 1 284 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
Hele Innlandet 312 084 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c Strande, Marit Thobiassen. «Folkeavstemningen blir heldigital - Innlandet fylkeskommune». innlandetfylke.no. Besøkt 27. desember 2021. 
 2. ^ «Slik stemmer du - Innlandet fylkeskommune». innlandetfylke.no. Besøkt 21. januar 2022. 
 3. ^ Løkken, Halvor. «Innbyggerne delt om Innlandet - Innlandet fylkeskommune». innlandetfylke.no. Besøkt 23. februar 2022. 
 4. ^ Løvlund, Bjørn-Frode (14. desember 2021). «(+) 16-åringer får stemme når Innlandets skjebne avgjøres». Østlendingen (norsk). Besøkt 27. desember 2021. 
 5. ^ a b Mette Vollan, Ivar Arne Nordrum, Lars Erik Skrefsrud: Innlandets skjebne er bestemt – fylket skal bestå, nrk.no, 23. februar 2022, kl 13:97
 6. ^ Anne Næsheim, Arne Sørenes: Vil skilles etter to års ulykkelig ekteskap, nrk.no, 19. oktober 2021 kl 19:15, oppdatert kl 19:27
 7. ^ Mette Finborud Børresen: Senterungdommen raser mot folkeavstemming-nei fra Arbeiderpartiet, nrk.no, 15. november 2021 kl. 16:38, oppdatert kl 16:40
 8. ^ a b Trond Ivan Hagen: Får ikke tilbake hjemfylket, nrk.no, 27. november 2021 kl. 16:52, oppdatert 19:13
 9. ^ Trond Ivan Hagen: Sp-lederens drøm om å få tilbake hjemfylket knuses, nrk.no, 26. januar 2020 kl 15:20, oppdatert kl 21:02
 10. ^ Sykehusstrid fikk et punktum: Med ny regjering blusser konflikten opp igjen, nrk.no, 24. oktober 2021 08:07, oppdatert 25. oktober 2021 kl 09:59
 11. ^ Mette Finborud Børresen, Ola Bjørlo Strande, Jørgen Bae Nesset, Ivar Arne Nordrum:Bent Høie: Hovedsjukehuset i Innlandet skal bygges i Moelv, nrk.no, 15. juni 2021 10:35, oppdatert 15:09
 12. ^ Mette Vollan, Inger Johanne Solli og Enne Sørenes: Ny sjukehusstruktur for Innlandet er vedtatt. Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å gå inn for å bygge Mjøssjukehuset på Moelv, nrk.no, 22. september 2022 kl 11:39, oppdatert kl
 13. ^ Styremøte 22. september 2022, Helse Sørøst, 22. september 2022
 14. ^ >Styremøte i Helse Sør-Øst RHF, Styremøte torsdag 22. september 2022 kl. 09:15-16:00
 15. ^ Saksframlegg, Sak 102-2022, 22. september 2022
 16. ^ Går videre med Mjøssykehuset, helse-sorost.no, 22. september 2022
 17. ^ Michael Chr. A. Simonsen: Flertall for nytt sykehus i Moelv Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt med seks mot fire stemmer at Mjøssykehuset skal ligge i Moelv., dagensmedisin.no, 22. september 2022 kl 11:47
 18. ^ Thomas Strandby: Kjerkol: – Ny struktur med Mjøssykehuset i Moelv ligger fast, Ringsaker Blad, 4. februar 2022 kl 17:29
 19. ^ Mjøssykehuset, Innlandet | Klar beskjed fra Vedum: – Det skal være mulig å velge nullpluss. Det er det enighet om i regjeringen, www.oa.no, 8. januar 2022
 20. ^ Trude Dale: Dag Aarskog (64) gjorde helomvending i synet på Reinsvoll sykehus: – Tiden for det lille sykehuset på landet er over, oa.no, 31. mai 2021 kl 19:15
 21. ^ [1], nrk.no, 8. desember 2021 kl 15:52, oppdatert 8. desember 2021 kl 21:28
 22. ^ Jørgen Bae Nesset, Arne Sørenes, Marte Iren Noreng Trøen: Hun mener man bør vurdere å kaste Winther ut av Ap etter det hun kaller tillitsbrudd, nrk.bo, 9. desember 2021 kl 21:53, oppdatert 9. desember 2021 kl 22:15
 23. ^ Marte Iren Noreng Trøen, Ola Bjørlo Strande, Lilla Sølhusvik: Arbeidarpartiet i Innlandet går inn for å bevare fylket, nrk.no, 20. februar 2020 kl 19:20, oppdatert 21. februar 2020 kl 13:02
 24. ^ Mette Finborud Børresen, Knut Røsrud, Eilin Spolèn Juva: Arbeiderpartiet sier ja til å beholde Innlandet, nrk.no, 22. februar 2022 kl 20:48
 25. ^ Innlandet får leve - nei til oppdeling i Hedmark og Oppland, vg.no
 26. ^ Thomas Spence: 80 utmeldt av Ap etter vedtaket om Innlandet, 24. januar 2022 kl 16:59
 27. ^ 24. februar 2022 kl. 15:43 82 har meldt seg ut av Ap, nrk.no, 24. februar 2022 kl. 15:43
 28. ^ Frank Ertesvåg. «Innlandet får leve - nei til oppdeling i Hedmark og Oppland». www.vg.no. Besøkt 23. februar 2022. 
 29. ^ Marte Iren Noreng Trøen, Mette Finborud Børresen, Elin Fossum: Senterpartiet avsluttar samarbeidet med Ap i Innlandet, nrk.no, 8. mars 2022 kl 21:46, oppdatert 9. mars 2022 kl 19:12
 30. ^ Helle Therese Kongsrud: Senterungdommen: ­ – Bryt samarbeidsavtalen med Arbeiderpartiet, nrk.no, 23. februar 2022, kl. 18:13