Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 52°6′20,145″N 4°19′3,8593″Ø

Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia
Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia
Type Internasjonal domstol
Virkeområde Jugoslavia
Etablert 25. mai 1993
Hovedkontor Haag
Eier De forente nasjoner
Fokus Jugoslavia-krigene
Nettside icty.org
Tribunalets sete i Haag.

Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (egentlig Det internasjonale tribunalet for straffeforfølgelse av personer ansvarlige for alvorlige brudd på internasjonal humanitær lov begått på territoriet til det tidligere Jugoslavia siden 1991 og også kjent ved den engelske forkortelsen ICTY) er en internasjonal domstol. Den har som ansvar å etterforske og dømme i saker vedrørende krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia. Tribunalet er underlagt De forente nasjoner (FN) og har sete i Haag i Nederland.

Historie[rediger | rediger kilde]

Tribunalet ble opprettet gjennom FNs sikkerhetsråds resolusjon 827 den 25. mai 1993, etter et forslag fra Tysklands daværende utenriksminister Klaus Kinkel.

Saksområde[rediger | rediger kilde]

Tribunalet dømmer i saker som gjelder forbrytelser begått i det tidligere Jugoslavia etter 1991. Sakene gjelder grove brudd på Genèvekonvensjonen av 1949, brudd på krigens folkerett, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Det kan bare forfølge enkeltpersoner, ikke organisasjoner eller stater. Tribunalet kan gi straff inntil livsvarig fengsel. Forskjellige land har gått med på å fullbyrde straffene som tribunalet idømmer.

Praksis[rediger | rediger kilde]

Til sammen har tribunalet tiltalt 161 personer, og 149 av disse tiltalene var avgjort per mars 2016.[1] På samme tidspunkt foregikk prosesser mot tolv personer. Alle domstolens saker er ferdig etterforsket, og det vil ikke bli tatt ut nye tiltaler.

Nye saker om krigsforbrytelser i Bosnia-Hercegovina behandles av Domstolen i Bosnia-Hercegovina.[2]

Tribunalets organisasjon[rediger | rediger kilde]

Tribunalet består av domstolen, en påtaleavdeling og en domstolsadministrasjon.[3]

Domstolen ledes av en president. Den består av tre avdelinger som behandler sakene i første instans og i tillegg en ankeinstans.[3] Ankeinstansen (Appeals Chamber) består av sju fast ansatte dommere, hvorav to er ansatt i Jugoslavia-tribunalet og to er ansatt i Rwanda-tribunalet. Under en ankebehandling settes ankeinstansen med fem dommere.

Tribunalet har et årlig budsjett på 310 millioner dollar, som tilsvarer 1,6 milliarder kroner, og har 1 200 ansatte. Sjefsanklageren er den belgiske juristen Serge Brammertz, som tok over etter Carla del Ponte 1. januar 2008.

Norges forhold til tribunalet[rediger | rediger kilde]

Sitat Norge har aktivt støttet etableringen av og arbeidet i ICTY. Norge har inngått en soningsavtale med domstolen, og man har innført en lovgivning som fullt ut gjør Norge i stand til å samarbeide med og yte assistanse til domstolen. Norge har støttet domstolens informasjonsprogram, som ved å bringe rettsoppgjøret nærmere folket bidrar til økt kunnskap om, forståelse for og oppslutning om domstolen og dens rolle. Norge har også støttet opprettelsen av et eget krigsforbryterkammer i Bosnia-Hercegovina, som tar over saker fra domstolen. Fra norsk side vil man fortsatt arbeide for at domstolen sikres tilstrekkelige ressurser og gode arbeidsforhold, slik at den kan få fullført sitt mandat.[4] Sitat

Behandlete saker (utvalg)[rediger | rediger kilde]

  • Radovan Karadžić, tidligere president i Republika Srpska fikk en dom i på 40 års fengsel i mars 2016.[1] Dommen er ikke rettskraftig per mars 2016. Tiltaltes advokat sier at dommen vil bli anket,[5] og forsvarerne forventer at 30 dagers-fristen for å anke, blir forsøkt forlenget.[6]

Gjenstående saker i første instans (mars 2016)[rediger | rediger kilde]

Påankede saker (mars 2016)[rediger | rediger kilde]

Tidligere saker[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]