Ynglingeætten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
«Kong Alv dreper sin bror kong Yngve», illustrasjon av Gerhard Munthe til Ynglingesoga, 1899

Ynglingeætten er det eldste kjente skandinaviske herskerdynasti. De er kjent fra tidlige skandinaviske kilder, i hovedsak Heimskringla, og det gammelengelske kvadet Beowulf. De regjerte i Uppsala, og er knyttet til kultstedet der, som blant annet er beskrevet av Adam av Bremen. Her ble det holdt et stort blot av menn og hester hvert niende år. De tidlige yngling-kongene var utvilsomt en type prestekonger i sitt område. Snorre setter dem opp mot Skjoldungene som skal ha hersket i Danmark på samme tid. Disse er også knyttet til et kultsted, LejreSjælland.

De første kongene i rekkefølgen er sannsynligvis mytiske, men det kan være at noen av dem har levd. De tidlige ynglingene, fra Njord og Frøy ned til Hygelac (Hugleik), har svært mange folkloristiske trekk, og krever en "mytologisk" forklaringsmodell. "Historisk" kan en ikke si kongerekka blir før med brødreparet Jørund og Eirik. Fortellingen om dem kan knyttes direkte til danene og deres ekspansjon på 400-tallet, og til den urolige folkevandringstiden i Skandinavia. Kongene Egil, Ottar Vendelkråke, Ale og Adils blir nevnt i flere kilder og kan ha vært virkelige konger. Tre av disse skal være hauglagt utenfor Uppsala. Kongeætta mistet retten til "Uppsalaaud" etter at Ingjald Illrådes sønn Olav Tretelgja ble jaget fra Svealand etter farens misgjerninger.

Forbindelsen mellom det norske kongehuset og ynglingene ble antagelig gjort for å forhøye statusen til de norske kongene ved å forbinde dem med et kjent dynasti, og ikke minst slektskapet med gudene. Tjodolv fra Kvine er kjent for kvadet Ynglingatal som æret den norske høvdingen Ragnvald Heidumhære ved å beskrive at hans ætt nedstammet fra den svenske Ynglingeætten og den norrøne fruktbarhetsguden Frøy, også kjent som Yngve eller Yngve-Frøy. Ettersom Snorre påstår at Ragnvald var en fetter av kong Harald Hårfagre, har kvadet hatt stor betydning for den tidligste norske historieskrivningen, og dermed også for Sveriges ettersom kvadet skildrer Ynglingeættens sveakonger. Senere bruker Snorre diktet som kilde til sin Ynglingasaga. Å koble Harald Hårfagres farsætt til Sverige kan ha vært politisk motivert.

I de norrøne kildene er ynglingene etterfølgere etter vanen Frøy (Yngve-Frøy). Yngling betyr etterkommer av Yngve, og i Gesta Danorum blir de kalt Frøys sønner. «Yngve» er også benyttet som en kjenning for en konge. Her kan det hevdes at guden Frøy har blandet seg sammen med stammeguden Ing som er nevnt i det gammelengelske runediktet. Ing var i følge Tacitus stamfar til folkegruppa Ingveonene som bodde på øya «Scandza» i nordhavet. Ingveonene er nærmere bestemt alle danere og sveere, anglere og jyder. Kombinasjonen av disse to er blitt «Ingve-frøy». I gammelgermanske kilder finnes han under navnet Ingwaz.

I Beowulf finner en igjen kongene Adils, Ale (Åle) og Ottar Vendelkråke (Eadgils, Onela og Ohtere), men her blir de kalt Skilfinger. Snorre hintet også til et mindre guddommelig opphav for dette dynastiet i Skaldskaparmål, her er Skilfingene etterkommere av Skelfir og herskere over landet i øst, som sannsynligvis må være Sverige. Skelfir er en variant av «Skjolv», som er et navn på Frøya. I Grimnesmål i Den eldre Edda er «Skilving» et av navnene Odin gir seg selv.

Ettersom Skilving-navnet finnes i Den eldre Edda, og forekommer i Grimnismål og i Hyndluljod, kan dette navnet være et eldre navn på ynglingene.

Ynglingkongene[rediger | rediger kilde]

1. Mytiske konger[rediger | rediger kilde]

Odin

Njord

Frøy

Fjolne

Sveigde

Vanlande

Visbur

Domalde

Domar

Dyggve

Dag den vise

Agne

Eirik og Alrek

Yngve og Alv

Hugleik Alvsson

2. Konger med mulig historisk bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Eirik og Jørund

Aun den gamle

Egil Aunsson

Ottar Vendelkråke – også nevnt i Beowulf.

Adils – også nevnt i Beowulf.

Øystein – samtidig med sagnkongen Rolf Krake.

Yngvar

Ånund

Ingjald Illråde

Olav Tretelgja

3. Konger med tilknytning til Norge[rediger | rediger kilde]

Halvdan Kvitbein – hauglagt på Skiringssal.

Øystein Halvdansson – konge i på Romerike og i Vestfold – hauglagt i Borre.

Halvdan Øysteinsson den gavmilde – hauglagt i Borre.

Gudrød Veidekonge (ca. 780 – ca. 821) – gift med Åsa Øysteinsdatter som etter sagnet ble gravlagt i Osebergskipet ved Tønsberg.

Olav Geirstadalv Gudrødsson (f. ca. 791) og Halvdan Svarte (ca. 810 – ca. 860).

Konger av Ynglingeætten[rediger | rediger kilde]

Beowulf

700900-tallet

Ynglingatal

siste del av 800-tallet

Íslendingabók

først på 1100-tallet

Historia Norvegiæ

sist på 1100-tallet

Ynglinga saga

ca. 1225

Hversu Noregr byggðist

1387

Burri
Burr
Óðinn Ásakonungr
Yngvi Tyrkjakonungr Ingui Freyr
Njörðr Svíakonungr Neorth Njörðr Njörðr
Freyr Froyr Yngvifreyr Freyr
Fjölnir Fjölnir Fiolnir Fjölnir Fjölnir
Sveigðir Svegðir Swegthir Svegðir Sveigðir
Vanlandi Vanlandi Wanlanda Vanlandi Vanlandi
Vísburr Visburr Wisbur Vísburr Vísburr
Dómaldi Dómaldr Domald Dómaldi Dómaldr
Dómarr Dómarr Domar Dómarr Dómarr
Dyggvi Dyggvi Dyggui Dyggvi Dyggvi/Tryggvi
Dagr Spaka Dagr Dagr Dagr Spaka Dagr
Agni Alrekr Alricr Agni Agni Skjálfarbóndi
Alrekr og Eiríkr Agni Hogni Alrekr og Eiríkr Alrekr
Yngvi og Álfr Yngvi Ingialdr Yngvi og Álfr Yngvi
Jörundr Jörundr Jorundr Jörundr og Eiríkr Jörmunfróði/Jörundr
Aun Aun inn gamli Auchun Aun hinn gamli Aunn inn gamli
Ongenþeow Egill Egill Vendilkráka Eigil Vendilcraca Egill Tunnudólgr Egill Tunnadólgr
Ohthere og Onela Óttarr Óttarr Ottarus Óttarr Vendilkráka Óttarr Vendilskráka
Eadgils og Eanmund Aðils Aðísl at Uppsölum Adils/Athisl Aðils Aðils at Uppsölum
Eysteinn Eysteinn Eustein Eysteinn Eysteinn
Yngvarr Yngvarr Ynguar Yngvarr Yngvarr inn hári
Önundr Braut-Önundr Broutonundr Brautönundr Braut-Önundr
Ingjaldr Ingjaldr inn illráði Ingialdr Ingjaldr hinn illráði Ingjaldr inn illráði
Óláfr Óláfr trételgja Olavus tretelgia Óláfr trételgja Ólafr trételgja
Hálfdan Hálfdan hvítbeinn

Upplendingakonungr

Halfdan hwitbein Hálfdan hvítbeinn Hálfdan hvítbeinn
Eysteinn Eustein Eysteinn Eysteinn
Hálfdan Halfdan Hálfdan hinn mildi Hálfdan inn mildi
Guðröðr Goðröðr Guthrodr Guðröðr veiðikonungr Guðröðr veiðikonungr
Ólafr Óláfr Halfdan niger Ólafr Hálfdan svarti
Rögnvaldr Helgi Haraldus Rögnvaldr heiðum hæra Haraldr inn hárfagri