Hjelp:Politikere

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Blue check.svg

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Stilmanual for politikere inneholder tips og forklaringer på hva en artikkel om politikere bør inneholde.

Krav om relevans[rediger | rediger kilde]

Personer som omtales i wikipedia i kraft av å være folkevalgt må som hovedregel tilhøre (eller ha tilhørt) en av gruppene nedenfor. Som hovedregel er kandidater ikke relevante for wikipedia, men av aktualitetshensyn regnes noen kandidater til sentrale verv som relevante.

Merk at personer som er politikere kan være kjent for andre forhold, bl.a. kan de ha fått en medieomtale som tilsier at omtale er riktig selv om de ikke er relevante etter nedenstående kriterier.

En stilling som ansatt rådgiver for kommunepolitikere regnes ikke som tilstrekkelig, heller ikke i kombinasjon med andre kommune- eller fylkespolitiske oppgaver

Kommunestyrer og fylkesting[rediger | rediger kilde]

Kommuner over 25 000 innbyggere og fylker[rediger | rediger kilde]

Se Liste over norske kommuner etter befolkning for innbyggertall
 • Ordførere og varaordførere
 • formannskapsmedlemmer og byrådsmedlemmer
 • partienes gruppeledere og partiledere (forutsatt de har pol. folkevalgte)
 • komitéledere (ikke nestledere)
 • evt andre folkevalgte heltidspolitikere

I landets 10–15 største kommuner, samt fylker[rediger | rediger kilde]

 • Kandidater til verv som ordfører/byrådsleder fra partier som har reell sjanse til å få vervet.

Kommuner under 25 000 innbyggere[rediger | rediger kilde]

 • Ordførere og varaordførere
 • evt andre folkevalgte heltidspolitikere

Rikspolitikk[rediger | rediger kilde]

 • Medlemmer av Stortinget og andre nasjonalforsamlinger (herunder representanter, partigruppenes ansatte rådgivere og fast møtende vararepresentanter)
 • Regjering (medlemmer, statssekretærer og rådgivere)
 • Ansatte ledere som generalsekretær og tilsvarende i partier som er representert på Stortinget (eller tilsvarende forsamling)
 • Sentralstyremedlemmer i partier som er representert på Stortinget
 • I partier som har stilt til valg til nasjonalforsamling regnes lederen som relevant.[1]
 • Andre som har vært gjenstand for omfattende dekning eller som hyppig har deltatt i debatter i nasjonale mediekanaler.
I forkant av stortingsvalg regnes dessuten disse som relevante
 • Nye kandidater til antatt sikre plasser (dvs som antas å arve et sete etter en fratredende representant)
 • Førstekandidater i alle fylker for parti som er representert på Stortinget
Store, landsdekkende partier utenom nasjonale valg
 • I landsdekkende partier som har hatt eller har representanter i mange kommunestyrer og flere fylkesting (eller tilsvarende utenfor Norge) regnes den nasjonale partilederen som relevant.[2]
  • Veiledning: Det forutsettes at det er etablert en landsdekkende partiorganisasjon (jf også partiloven kapittel 2) og at partilederen er offentlig kjent gjennom omtale i uavhengige kilder. Kommuner er veldig ulike i størrelse og må det legges vesentlig større vekt på representasjon i de største byene/kommunene. Representasjon i kommunestyrer i noen få, mindre kommuner vil alene ikke være nok.

Ungdomspartier[rediger | rediger kilde]

 • I ungdomspartier til partier som er representert på Stortinget eller tilsvarende nasjonalforsamling regnes ledertrioen som relevant.
 • I ungdomspartier til partier som har stilt til valg til nasjonalforsamling regnes lederen som notabel.[3]
 • Fylkes- og lokallag av ungdomspartier regnes ikke som relevante, det gjør heller ikke fylkes- og lokallagsledere i ungdomspartier.

Oppslagsord, innledende tekst og bilde[rediger | rediger kilde]

Oppslagsordet skal være det mest kjente navnet på politikeren, men i starten av artikkelen skal det stå fullt navn. Oppslagsordet settes i fet for å få dette til å fremtre tydelig. Se Hjelp:Biografier#Innledningen for forenklet variant av den innledende setningen der bare fødselsår og eventuelt dødsår fremgår.[4]

'''Ivar Kristiansen''' (født [[18. august]] [[1956]] i [[Hadsel]]) er en [[Norge|norsk]] [[Norges politiske system|politiker]] ([[Høyre|H]]).
Han ble innvalgt på [[Stortinget]] fra [[Nordland]] i [[Stortingsvalget 1997|1997]].

Ivar Kristiansen (født 18. august 1956 i Hadsel) er en norsk politiker (H). Han ble innvalgt på Stortinget fra Nordland i 1997.

Hvis det finnes et bilde av personen så legges dette inn, fortrinnsvis i øvre høyre hjørne. Et godt bilde viser personen på en talerstol eller et portrettfoto. Bruk normalformen av en thumb hvis det ikke er sterke grunner til å gjøre dette på noe annet vis.

Artikkelen bør inneholde litt om hvilken utdanning og yrkeserfaring/jobb personen har og evt. hva som fikk personen inn i politikken. Det er også viktig å få med om politikeren er eller var politiker (er vedkommende aktiv nå?). Få gjerne også med om vedkommende sluttet av eget valg, tapte nominasjon/valg eller andre årsaker. Foreldrebakgrunn/berømte slektninger (som har artikler) kan også få plass her. Kjærester og andre opplysninger som lett kan endres bør ikke taes med, navn på barn bør som hovedregel ikke nevnes.

Politikere er sjelden politikere hele livet, og noen er bare politikere på deltid. Det vil derfor være nyttig å opplyse om hva vedkommende er utdannet som / jobber med / gjør til daglig.

Etter valg[rediger | rediger kilde]

Hvem som blir stortingsrepresentanter er kjent dagen(e) etter stortingsvalget.

Når det gjelder kommunestyre- og fylkestingsvalg er navnene på kommunestyremedlemmene også kjent 1-2 dager etter valget. Men hvem som blir ordfører og varaordfører er ikke formelt avklart før det nye kommunestyret har hatt sitt første, konstituerende møte og valgt formannskap og ordfører . Det skjer vanligvis omkring første uke av oktober.

Wikipedia har valgt å legge seg på den praksis at vi venter med å oppdatere ordførerlister, infobokser i kommuneartikler o.l. til etter at slike konstituerende møter har vært avholdt. Vi har det ikke travelt, og vi vil vise respekt for de reelle politiske prosessene og beslutningsarenaene.

Valg av ny ordfører bør helst kildebelegges med referanser fra kommunens hjemmeside eller en avis.

Verv[rediger | rediger kilde]

Liste over folkevalgte verv, verv i partisystemet og verv i større organisasjoner. Dette må også tilpasses antallet, har personen svært mange verv bør de minste utelates. Føres opp som punktvis liste (Her kan også listes opp hva vedkommende har vært talsmann for i partiet):

*[[2005]]–[[2009]] medlem i [[Energi- og miljøkomiteen]].
*[[2005]]–[[2009]] medlem i [[Valgkomiteen]].
*[[2001]]–[[2005]] andre nestleder i [[Næringskomiteen]].
*[[2001]]–[[2005]] medlem i [[Fullmaktskomiteen]].
*[[2001]]–[[2005]] medlem i [[Valgkomiteen]].
*[[1997]]–[[2001]] medlem i [[Næringskomiteen]].

Har personen hatt lederverv kan det med fordel brukes {{verv}} for å vise hvem som hadde posisjonen før og etter. (Thorbjørn Jagland som eksempel)

{{startboks}}
{{Verv|Forgjenger=[[Jørgen Kosmo]]|Hva=[[Liste over norske stortingspresidenter|Stortingspresident]]|Startår=[[2005]]|Sluttår=–|Etterfølger=–}}
{{sluttboks}}


Forgjenger:
 Jørgen Kosmo 
Stortingspresident
(2005––)
Etterfølger:
 – 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Her bør det legges lenker til profiler hos parti og storting/kommunestyre. (Torbjørn Jagland)

* [http://epos.stortinget.no/biografi.aspx?initialer=TJ Stortinget.no – Biografi]
* [http://www.dna.no/index.gan?id=34369&subid=0 Arbeiderpartiets – Biografi]

Kategorier[rediger | rediger kilde]

{{DEFAULTSORT:Kristiansen, Ivar}}
[[Kategori:Høyre-politikere]]
[[Kategori:Bodøpolitikere]] (bare om det er mange fra samme område)
[[Kategori:Fødsler i 1956]] (skal være den siste kategorien i rekkefølgen, kun evt. død etter)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Diskusjon på Tinget i oktober 2020. Punktet manglet tidligere, men var med for ungdomspartier noe som er ulogisk. I diskusjonen ble det opplyst om at ett av vilkårene i den norske partiloven er at partiet har vått en «erklæring fra minst 5 000 personer med stemmerett ved stortingsvalg, om at de ønsker partinavnet registrert», jf partiloven § 3.
 2. ^ Diskusjon på Tinget oktober 2020.
 3. ^ Diskusjon på Tinget i oktober 2020: «I ungdomspartier til partier som ikke er representert på Stortinget og i tverrpolitiske organisasjoner regnes kun lederen som notabel.» endres til (ny tekst i fet) «I ungdomspartier til partier som ikke er representert på Stortinget har stilt til valg til nasjonalforsamling og tverrpolitiske organisasjoner regnes kun lederen som notabel.»
 4. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/februar#Infoboks_og_åpningssetning