Wikipedia:Konkurranser/Ukens konkurranse 2013-02

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Denne konkurransen er avsluttet
Konkurranse uke 2 2013
Tidsrom:7. januar–13. januar
Mål:Bedre deking av artikler omhandlende norske skip og rederier på bokmål, nynorsk og samisk.
Organisator(er):TorbjørnS (ʦ)
Vinner:Flest poeng
Premier:
 • Vinner
 • 1500 poeng
 • 800 poeng
 • 400 poeng
 • 150 poeng
Til sammen har vi
lagt til
131
kilobyte
lagt til
7409
brødtekstord
opprettet
29
artikler
lagt til
57
kilder
fjernet
4
opprydning-maler
fjernet
3
*stubb*-maler
Resultatgraf

Sjøfart i Norge er ukens konkurranse for uke 2.

Konkurransen legger vekt på forbedring av allerede eksisterende, og opprettelse av nye, artikler som som omhandler norske skip av alle typer og norske rederier.

Deltakere fra alle norske wikipediautgaver kan delta - og stiller likt. Det er et særlig behov for dekning av ukens tema på nynorsk- og samiskspråklig Wikipedia, og bidragene til disse ønskes spesielt velkommen.

Videre nedover på siden følger generell informasjon, oversikt over ressurser du kan bruke, gjeldende kategorier og noen spesielle punkter angående poenggivning/poengtrekk/regler du bør få et raskt overblikk over. Vinneren vil bli premiert. Lykke til!

Ressurser[rediger kilde]

 • Aktuelle nåværende rederiers hjemmesider
 • Nyhetssøk og søk i avisenes nettarkiver

Diverse aktuelle sider på Internett[rediger kilde]

Noen aktuelle boktitler på Nasjonalbibliotekets nettside[rediger kilde]

(Link til bok- eller forfattersøk)

 • «Norges rederforbund 1909-15. september-1934» av Sigurd A. Brækhus
 • «Ruteskibenes rederiforening 25 år: 1951-1976» - Generell jubileumsbok, lokalbåter/hurtigruten.
 • «Hurtigbåtenes rederiforbund 10 år: 1988-1998» - Generell historikk og omtale av noen båter.
 • «Langs kysten i femti år: kystart og fraktnæring 1946-1996» av Dag Bakka (skipsinfo og generell info)
 • «Storrederiet Nortraship: handelsflåten i krig» av Erling Mossige eller søk på «Handelsflåten i krig».
 • «Nødrop fra havet! Redningsselskapet gjennom 100 år»
 • «Uglandsrederiene: Verdensvirksomhet med lokale røtter» av Gunnar Nerheim. Omfattende 50-årsjubileumsbok om Uglands rederi.
 • FFR 75 år (1919-1991) av Leif A. Freiberg (Finnmark Fylkesrederi)
 • «A/S Kristiansands Dampskipsselskap: 1899-1999» av Jan Erik Taraldsen. (KDS drev bl.a. fergetransport til Danmark).
 • «De blå skipene - VDS langs...» av Leif B. Lillegaard (Vesteraalens Dampskibsselskab)
 • «Tolv på hel og tolv på halv: Rutelaget Askøy-Bergen a/s» av Erling Virkesdal
 • «I storm og stille på alle hav: Nordenfjeldske 125 år» av Leif B. Lillegaard (NFDS)
 • «Namdalens aktie-dampskibsselskap 1890-1970» av Nils Chr. Brandtzæg
 • «Cementbåtene: rederihistorie gjennom hundre år» av Erik Jakobsen (skipsomtaler m.m.)
 • «Bastøfergen: fra damplekter til...» (1892-1992) av Helge Ryggvik (Fergesambandet Moss–Horten)
 • «Langs vei og lei i Nordland...» Samferdsel gjennom 3000 år av Erling Svanberg
 • «Båtane i nord» av Helge Sunde og Gunnar Grytås - Fokus på Nord-Norge
 • «Eit eventyr frå Aa til Aa ...» Bok om båtbyggeriet Brødrene Aa (kan kreve noe leting for å finne konkurranserelevant info)
 • «Båter bygd og levert av Trosvik verksted...» av Johnny Sørensen. Sidene 58-130
 • «Om samferdsel i Møre og Romsdal...» av Ragnar Ulstein m.fl.
 • «Boknafjord-vegene» av Per Surnevik - omtaler også historikk om ferger/fergesamband i området i enkelte kapitler.
 • «Norge på havet: Skipsfartens ABC» av Einar J. Jensen - en bok om generell sjøfartshistorie fra vikingetiden til 90-tallet.
 • «Flytende kulturminner: en innføring i fartøyvern» - Med generell info om skipsterminologi etc.
 • «Ferjelandet» av Bjørn Foss - Flott bok som omhandler fergetrafikk i hele landet.
 • Tips til boksøk kan du også få på siden Ferjekiosken
 • Andre boksøk: «Jektfarten i Salten efter 1814», Kysttrafikken gjennom tusen år, «Vestlandsbåtar: frå oselvar til sunnmørsåttring», «Intertanko 25. anniversary book»,

Ressurser på Wikipedia[rediger kilde]

Galleri - Bilder av båter og skip. Opplastet av TommyG[rediger kilde]

TommyG har lastet opp bilder til Commons som kan være relevant men som det ikke nødvendigvis er funnet en passende artikkel til. Dem ligger i et galleri HER For å laste opp bilder fra Flickr bruk Flickr Upload bot på Commons.

Deltakere[rediger kilde]

Meld deg på ved å føre deg opp her (eller trykk på knappen til høyre hvis den er der)

Viktig informasjon om denne ukens konkurranse[rediger kilde]

 • Som norske skip regnes alle skip som tilhører, eller har tilhørt, et norsk rederi.
  • OBS! Sjekk ut at artikkelen du skriver ikke allerede fins under et annet navn. Dette gjelder i særlig grad for artikler omhandlende skip som har hatt flere navn opp gjennom historien.
 • Som norske rederi regnes alle rederi som har, eller har hatt, sitt hovedkontor i Norge.

Kort veiledning for nyoppretting av artikler[rediger kilde]

 • Artikler om skip bør opprettes under skipets første navn, eventuelt skipets første norske navn. Det viser seg at det gir best oversikt ved navnebytter.
 • Sjekk ut hvilken skipsbetegnelse (MS, BF etc.) som egner seg best hvis du har skrevet en ny artikkel.
 • Skipsteknisk informasjon legges helst i infoboks, som f.eks. her, eller i et eget avsnitt, som f.eks. her. Dette fordi slik «tung» info kan gjøre en ellers interessant artikkeltekst kjedelig.
 • Ha gjerne også, for oversiktens skyld, egne overskrifter med oppsummering, punktvis, av rederi- og sambandshistorikk.
 • Historikken til skip og rederier som har hatt flere navn, skal omtales under hovedartikkelen, selv det som omhandler skipet under tider med andre enn hovedartikkelens navn. Ikke opprett flere artikler på samme skip på de forskjellige navnene. Opprett heller omdirigeringer til hovedartikkel.
 • Skip kategoriseres normalt etter hvilke kategorier som passer kun for den perioden skipet har navnet artikkelen ligger under (med unntak av hvis man ikke lager omdirigeringer fra andre navn).
Vanlige kategorier er: Norske skip (eller en mer spesifik kategori, som Norske tankskip eller Norske ferger) > Skip fra XXXX (etter byggeår) > og eventuelt Skip sluttseilt XXXX (etter år) > I noen tilfeller er det en kategori for skipets rederi, for eksempel HSD-skip > Andre passende kategorier.
 • Deretter kategoriseres omdirigeringer etter samme system, etter de kategorier som passer inn i den perioden hadde det navnet det omdirigeres fra.

Poengberegning[rediger kilde]

Utvidelse av aktuelle artikler her på Wikipedia bokmål og riksmål (no:wp), på nynorsk (nn:wp) og på samisk (se:wp) er med i konkurransen, og teller likt.

Poengtrekk/diskvalifisering av bidrag[rediger kilde]

 1. Der samme bidragsyter oppretter «en rekke» stubber. Unngå stubber, om mulig - men ikke fyll artikkelen med «tøv» for å unngå at det blir en stubb.
 2. Når bidrag er uten, eller uten relevante, referanser eller kilder.
 3. Artikler bærer preg av slurv/hastearbeid eller har et «intetsigende innhold».
 4. Artikler med grove faktafeil.
 5. Klipp-og-lim-artikler, eller direkte avskrifter fra hjemmesider eller lignende. Husk at innhold i bøker/hjemmesider ofte er kopibeskyttet. Bruk egne ord i størst mulig grad - og bruk gjerne mer enn en kilde for å tilføre relevant info til artikkelen.
  UNNTAK! Regelen gjelder ikke i tilfeller der man skal putte inn skipsteknisk info/tabellmateriale/rederihistorisk oversikt eller sambandshistoriks oversikt for skip.
 6. Artikler som omhandler et skip/rederi som allerede har en eksisterende artikkel under et annet navn gir i beste fall kun de poengene som en fletting gir.

Arrangør vil i tilfeller der poengtrekk/diskvalifisering av bidrag er aktuelt informere om dette via brukerens diskusjonsside. Etterfølgende diskusjoner angående dette vil bli gjort på konkurransesidens diskusjonsside (for oversiktens skyld).

Bonuspoeng[rediger kilde]

 1. Ved utvidning, og deretter fjerning av stubbmerke, fra stubbmerkede artikler i gjeldende kategorier.
 2. Ved opprydning, og deretter fjerning av opprydningsmerke, fra artikler som er merket med at dem trenger opprydning.

Gjeldende kategorier[rediger kilde]

For Wikipedia på bokmål, teller artikler som ligger i minst en av kategoriene Norske skip, Norske båttyper eller Norske rederier -->
For Wikipedia på nynorsk, teller artikler som ligger i minst en av kategoriene Norske båtar eller Norske reiarlag -->
For Sámegiel Wikipedia, teller artikler som ligger i minst en av kategoriene Norgga fatnasat, Norgga rederiijat eller Norgga fanastiippat

Poengregler[rediger kilde]

Poeng gis basert på følgende poengregler:

 • Det gis 7 poeng for opprettelse av side (ikke omdirigeringsside)
 • Det gis 0,015 poeng for hver tilføyde byte, men maks 75 poeng per side
 • Det gis 0,08 poeng for hvert tilføyde ord i brødtekst (ikke i maler, tabeller, o.l.)
 • Det gis 5 poeng for hvert tilføyde bilde, men maks 10 poeng per side
 • Det gis 5 poeng for hver tilføyde kilde og 1 for hver henvisning til eksisterende (navngitt) kilde
 • Det gis 4 poeng for fjerning av {{opprydning}}
 • Det gis 4 poeng for fjerning av {{*stubb*}}
 • Det gis 5 bonuspoeng når det tilføres mer enn 200 ord til en side
 • Det gis 10 bonuspoeng når det tilføres mer enn 500 ord til en side
 • Det gis 15 bonuspoeng når det tilføres mer enn 850 ord til en side
 • Det gis 20 bonuspoeng når det tilføres mer enn 1000 ord til en side
 • Det gis 70 bonuspoeng når det tilføres mer enn 2000 ord til en side

(N.B: Bonuspoengene legges sammen slik at maksimal bonus er 120 poeng, som oppnås om man tilføyer tilsammen mer enn 2000 ord totalt i en og samme artikkel.)

Poengene regnes automatisk ut av UKBot. Gi beskjed på diskusjonssiden hvis du har mistanke om at boten regner feil, så får vi rettet det underveis eller korrigert resultatlisten til slutt. Husk å melde deg på som deltager!

Premiering[rediger kilde]

Det vil bli foretatt premiering fra Wikimedia Norge i form av et gavekort til vinneren. Vinneren, og andre deltakere, vil få en rosett som kan limes inn på brukersiden som vitner om en gode innsats.

Vinneren av denne ukeskonkurransen vil motta et gavekort på 200 kr. Premieringen vil skje samlet for hver måned etter at alle vinnere er forespurt om premie. Konkurranseperioden for januar omfatter uke 1 til 5 (fem uker). En bruker kan kun vinne ett gavekort per måned. Det betyr at om noen vinner UK to ganger i perioden, vil nummer to i den andre konkurransen premieres.

Merknader[rediger kilde]

Resultater[rediger kilde]

Konkurransen er nå avsluttet – takk til alle som deltok!

TorbjørnS (1060 p)[rediger kilde]

67 artikler, 42,70 kB

 1. «Bodil Knutsen» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  mandag, 01:48: 0.1 p (10 bytes)
  Totalt 10 bytes, 0 ord.
 2. MF «Rosendal» (1956) (2.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 01:58: 1.2 p (81 bytes)
  tirsdag, 04:45: 1.4 p (93 bytes)
  tirsdag, 04:47: 0.2 p (2 ord)
  Totalt 138 bytes, 2 ord.
 3. «Jewel of the Seas» (0.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip > Skip under Royal Caribbean International
  mandag, 02:00: 0.2 p (14 bytes)
  Totalt 14 bytes, 0 ord.
 4. «Monarch of the Seas» (0.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip > Skip under Royal Caribbean International
  mandag, 02:01: 0.2 p (14 bytes)
  Totalt 14 bytes, 0 ord.
 5. DS «Børøysund» (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske lokalbåter
  mandag, 02:11: 0.5 p (32 bytes)
  Totalt 32 bytes, 0 ord.
 6. FF «Gunnerus» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske forskningsskip
  mandag, 02:21: 0.1 p (10 bytes)
  Totalt 10 bytes, 0 ord.
 7. Fergeforbindelsen (93.6 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > Norske fergerederier
  mandag, 03:24: 7.0 p (ny side) + 58.5 p (3900 bytes) + 23.1 p (289 ord) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  Totalt 3 905 bytes, 289 ord.
 8. DS «Bastø» (1934) (3.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 03:57: 2.3 p (155 bytes) + 1.1 p (14 ord)
  Totalt 155 bytes, 14 ord.
 9. MS «Kommandøren» (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske hurtigbåter > Norled-hurtigbåter
  mandag, 04:02: 0.5 p (31 bytes)
  Totalt 31 bytes, -2 ord.
 10. Bil- og personferge Narvik-Ankenes (72.1 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > Norske fergerederier
  mandag, 15:22: 7.0 p (ny side) + 35.7 p (2382 bytes) + 14.4 p (180 ord) + 15.0 p (3 kilder)
  Totalt 2 383 bytes, 180 ord.
 11. Skips- A.S. Ferjedrift (3.7 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > Norske fergerederier
  mandag, 15:29: 3.7 p (245 bytes)
  Totalt 245 bytes, 0 ord.
 12. MF «Røberg» (29.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 15:53: 1.5 p (102 bytes)
  mandag, 17:14: 20.1 p (1340 bytes) + 3.3 p (41 ord) + 4.0 p (fjerning av {{*stubb*}})
  mandag, 17:17: 0.1 p (10 bytes)
  Totalt 1 350 bytes, 42 ord.
 13. MF «Melshorn» (45.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  mandag, 22:38: 7.0 p (ny side) + 27.9 p (1860 bytes) + 4.7 p (59 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  mandag, 22:43: 0.2 p (16 bytes) + 0.3 p (4 ord)
  Totalt 1 862 bytes, 63 ord.
 14. MF «Vardehorn» (38.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  mandag, 22:46: 7.0 p (ny side) + 26.5 p (1766 bytes) + 5.2 p (65 ord)
  Totalt 1 766 bytes, 65 ord.
 15. Torghatten Nord (2.5 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  tirsdag, 02:41: 2.5 p (168 bytes)
  Totalt 133 bytes, 0 ord.
 16. L. Rødne og Sønner (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > Norske hurtigbåtrederier
  tirsdag, 03:32: 0.6 p (39 bytes)
  Totalt 39 bytes, 0 ord.
 17. Nordtrafikk (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  tirsdag, 03:41: 0.4 p (29 bytes)
  Totalt 29 bytes, 0 ord.
 18. MF «Huglo» (18.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  tirsdag, 05:01: 5.1 p (337 bytes)
  tirsdag, 06:47: 3.1 p (207 bytes) + 6.4 p (80 ord) + 4.0 p (fjerning av {{*stubb*}})
  tirsdag, 06:48: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 551 bytes, 80 ord.
 19. Bjørklids Ferjerederi (73.0 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > Norske fergerederier
  tirsdag, 18:03: 7.0 p (ny side) + 43.6 p (2907 bytes) + 7.8 p (98 ord) + 10.0 p (2 bilder)
  tirsdag, 18:07: 2.6 p (172 bytes)
  tirsdag, 18:16: 1.3 p (89 bytes)
  onsdag, 17:24: 0.6 p (40 bytes)
  Totalt 3 214 bytes, 98 ord.
 20. MF «Gjemnes» (1979) (56.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  onsdag, 00:27: 7.0 p (ny side) + 21.0 p (1400 bytes) + 6.8 p (85 ord)
  onsdag, 00:33: 0.3 p (19 bytes)
  onsdag, 01:00: 12.1 p (807 bytes) + 0.2 p (3 ord)
  onsdag, 01:25: 1.5 p (101 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  onsdag, 01:28: 0.5 p (32 bytes)
  onsdag, 01:29: 1.8 p (118 bytes)
  Totalt 2 477 bytes, 88 ord.
 21. MF «Vaggasvarre» (2.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  onsdag, 01:30: 0.6 p (40 bytes)
  onsdag, 01:31: 1.8 p (119 bytes)
  Totalt 161 bytes, 0 ord.
 22. MF «Landegode» (9.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  onsdag, 10:07: 3.0 p (200 bytes) + 5.0 p (1 kilde)
  torsdag, 15:46: 1.9 p (126 bytes)
  Totalt 282 bytes, -1 ord.
 23. MF «Hamarøy» (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  onsdag, 10:13: 0.3 p (18 bytes)
  Totalt 18 bytes, 0 ord.
 24. MF «Solbakk» (1978) (18.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  onsdag, 16:00: 8.9 p (596 bytes) + 3.3 p (41 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  onsdag, 16:01: 0.6 p (43 bytes)
  onsdag, 16:01: 0.5 p (33 bytes)
  Totalt 672 bytes, 41 ord.
 25. MF «Stallovarre» (0.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  onsdag, 16:02: 0.9 p (57 bytes)
  Totalt 58 bytes, 0 ord.
 26. MF «Tau» (1982) (1.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  onsdag, 16:36: 1.1 p (74 bytes) + 0.5 p (6 ord)
  Totalt 74 bytes, 6 ord.
 27. MF «Jæggevarre» (2002) (52.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  onsdag, 17:51: 7.0 p (ny side) + 33.1 p (2206 bytes) + 6.7 p (84 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  onsdag, 17:57: 0.5 p (33 bytes)
  Totalt 2 239 bytes, 84 ord.
 28. MS «Ragnvald Jarl» (3.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Hurtigruteskip
  onsdag, 23:19: 2.0 p (134 bytes) + 1.0 p (12 ord)
  torsdag, 00:18: 0.5 p (34 bytes)
  Totalt 168 bytes, 12 ord.
 29. MS «Narvik» (0.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Hurtigruteskip
  onsdag, 23:31: 0.7 p (46 bytes)
  Totalt 27 bytes, -7 ord.
 30. MS «Gann» (1.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske skoleskip
  torsdag, 00:14: 1.7 p (116 bytes)
  Totalt 116 bytes, 0 ord.
 31. MS «Sjøkurs» (2.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske skoleskip
  torsdag, 00:17: 2.2 p (148 bytes)
  Totalt 148 bytes, 0 ord.
 32. MS «Gann» (1956) (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske skoleskip
  torsdag, 00:19: 0.6 p (37 bytes)
  Totalt 37 bytes, 0 ord.
 33. MS «Kongshavn» (1.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  torsdag, 00:29: 1.7 p (114 bytes)
  Totalt 114 bytes, 0 ord.
 34. MT «Polytraveller» (1979) (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  torsdag, 01:37: 0.6 p (39 bytes)
  Totalt 39 bytes, 0 ord.
 35. MT «Polyana» (1956) (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  torsdag, 01:37: 0.6 p (39 bytes)
  Totalt 39 bytes, 0 ord.
 36. Einar Rasmussens Rederier (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  torsdag, 01:47: 0.5 p (32 bytes)
  Totalt 32 bytes, 1 ord.
 37. MS «Polysaga» (1970) (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske lasteskip
  torsdag, 14:14: 0.6 p (39 bytes)
  Totalt 39 bytes, 0 ord.
 38. MT «Polyscandia» (1971) (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  torsdag, 14:14: 0.6 p (39 bytes)
  Totalt 39 bytes, 0 ord.
 39. MS «Polycrown» (1943) (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  torsdag, 14:15: 0.6 p (39 bytes)
  Totalt 39 bytes, 0 ord.
 40. MS «Polytrader» (1941) (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  torsdag, 14:15: 0.6 p (39 bytes)
  Totalt 39 bytes, 0 ord.
 41. MF «Goalsevarre» (1972) (82.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  torsdag, 16:55: 7.0 p (ny side) + 53.7 p (3579 bytes) + 12.1 p (151 ord) + 10.0 p (2 bilder)
  Totalt 3 579 bytes, 151 ord.
 42. MF «Salangen» (3.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  torsdag, 16:56: 1.1 p (75 bytes)
  torsdag, 16:57: 2.2 p (144 bytes)
  Totalt 219 bytes, 0 ord.
 43. MV «Island Valiant» (21.6 p 13.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske forsyningsskip
  torsdag, 20:49: 2.7 p (183 bytes)
  torsdag, 20:50: 0.4 p (26 bytes)
  torsdag, 22:33: 2.7 p (183 bytes)
  torsdag, 23:15: 4.0 p (fjerning av {{*stubb*}})
  torsdag, 23:19: 0.6 p (40 bytes)
  fredag, 08:19: 7.1 p (475 bytes) + 4.0 p (fjerning av {{opprydning}})
  Merknader:
  -8 p: Selvpåført stubbmerke som jeg selv fjernet, og deretter byttet med ryddemerke. Fjernet ryddemerke også.
  Totalt −136 bytes, -166 ord.
 44. FF «Harry Borthen» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske forskningsskip
  torsdag, 23:23: 0.1 p (10 bytes)
  Totalt 10 bytes, 0 ord.
 45. MK «Gunnerus» (1920) (1.0 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske forskningsskip
  torsdag, 23:24: 1.0 p (67 bytes)
  Totalt 67 bytes, 0 ord.
 46. MS «Fru Inger» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske lokalbåter > Norske kystruteskip
  torsdag, 23:25: 0.1 p (8 bytes)
  Totalt 8 bytes, 0 ord.
 47. MF «Kvaløy» (1977) (7.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  fredag, 05:13: 0.6 p (38 bytes)
  fredag, 05:25: 5.7 p (381 bytes) + 1.5 p (19 ord)
  Totalt 419 bytes, 19 ord.
 48. MF «Sundferja» (1977) (2.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  fredag, 05:09: 0.6 p (40 bytes)
  fredag, 05:11: 1.6 p (107 bytes)
  Totalt 148 bytes, 0 ord.
 49. Troms Fylkes Dampskibsselskap (0.2 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > Hurtigruterederier
  fredag, 07:41: 0.2 p (14 bytes)
  Totalt 14 bytes, 0 ord.
 50. Boreal Transport (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > Norske fergerederier
  lørdag, 08:08: 0.4 p (30 bytes)
  Totalt 30 bytes, 0 ord.
 51. MF «Røsund» (1970) (72.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  lørdag, 08:12: 7.0 p (ny side) + 28.7 p (1916 bytes) + 5.2 p (65 ord)
  lørdag, 08:13: 0.3 p (19 bytes)
  lørdag, 08:31: 10.8 p (723 bytes) + 2.5 p (31 ord)
  lørdag, 08:33: 1.7 p (115 bytes)
  lørdag, 16:36: 5.3 p (354 bytes) + 1.2 p (15 ord) + 10.0 p (3 bilder > maks)
  Totalt 3 125 bytes, 111 ord.
 52. MF «Lofotferje I» (1970) (5.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Boreal-ferger
  lørdag, 08:35: 0.6 p (40 bytes)
  lørdag, 08:37: 4.6 p (306 bytes)
  Totalt 311 bytes, 0 ord.
 53. MF «Tranøy» (2.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  lørdag, 09:06: 2.1 p (142 bytes)
  Totalt 134 bytes, -1 ord.
 54. MF «Lofotferje VIII» (2.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  lørdag, 09:42: 2.1 p (138 bytes) + 0.6 p (7 ord)
  Totalt 143 bytes, 6 ord.
 55. MF «Frøyaferja» (2.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  lørdag, 09:13: 0.6 p (41 bytes)
  lørdag, 09:44: 1.8 p (117 bytes)
  Totalt 158 bytes, 0 ord.
 56. MF «Leka II» (1.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  lørdag, 09:46: 1.8 p (119 bytes)
  Totalt 119 bytes, 0 ord.
 57. DS «Vegtind» (1912) (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 16:49: 0.1 p (9 bytes)
  Totalt 9 bytes, 0 ord.
 58. DS «Fagerstrand» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 16:52: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 7 bytes, 0 ord.
 59. DS «Eros» (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 16:55: 0.3 p (18 bytes)
  Totalt 18 bytes, 0 ord.
 60. DS «Tyssedal» (1912) (1.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 21:58: 1.2 p (80 bytes)
  Totalt 80 bytes, 0 ord.
 61. MF «Sigrid» (77.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Boreal-ferger
  lørdag, 22:58: 7.0 p (ny side) + 47.6 p (3172 bytes) + 7.8 p (97 ord) + 5.0 p (1 bilde) + 10.0 p (2 kilder)
  søndag, 22:21: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 3 174 bytes, 96 ord.
 62. MF «Oskarsborg» (1927) (48.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  søndag, 00:09: 7.0 p (ny side) + 31.8 p (2122 bytes) + 9.8 p (123 ord)
  Totalt 2 122 bytes, 123 ord.
 63. MF «Skjomen» (3.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  søndag, 00:28: 2.9 p (190 bytes)
  søndag, 01:03: 0.5 p (32 bytes)
  Totalt 212 bytes, 0 ord.
 64. MF «Bodø» (57.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  søndag, 14:26: 7.0 p (ny side) + 41.1 p (2738 bytes) + 9.0 p (113 ord)
  Totalt 2 733 bytes, 112 ord.
 65. MF «Fykan» (10.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  søndag, 15:40: 5.1 p (342 bytes) + 0.5 p (6 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 334 bytes, 7 ord.
 66. MF «Ørnes» (60.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Torghatten Nord-ferger
  søndag, 16:15: 7.0 p (ny side) + 39.1 p (2610 bytes) + 9.6 p (120 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 2 611 bytes, 120 ord.
 67. MF «Møysalen» (1993) (60.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Boreal-ferger
  søndag, 22:55: 7.0 p (ny side) + 40.5 p (2699 bytes) + 8.2 p (102 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 2 699 bytes, 102 ord.

91 (974 p)[rediger kilde]

17 artikler, 33,22 kB

 1. FLK «Solglimt» (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  onsdag, 15:43: 0.3 p (21 bytes) + 0.2 p (3 ord)
  Totalt 21 bytes, 3 ord.
 2. SS «Christian Radich» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske seilskip > Norske fullriggere
  onsdag, 15:51: 0.1 p (10 bytes)
  Totalt 10 bytes, 0 ord.
 3. Einar Rasmussens Rederier (59.9 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  torsdag, 01:22: 7.0 p (ny side) + 27.3 p (1819 bytes) + 19.1 p (239 ord) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  torsdag, 01:29: 0.3 p (23 bytes)
  torsdag, 01:30: 0.3 p (22 bytes)
  torsdag, 01:32: 0.2 p (14 bytes)
  fredag, 17:35: 0.6 p (39 bytes)
  Totalt 1 917 bytes, 239 ord.
 4. MT «Polytraveller» (1979) (0.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  torsdag, 01:27: 0.1 p (8 bytes)
  torsdag, 01:40: 0.4 p (30 bytes)
  Totalt 38 bytes, 0 ord.
 5. MT «Polyana» (1956) (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  torsdag, 01:40: 0.4 p (30 bytes)
  Totalt 30 bytes, 0 ord.
 6. Kristiansands Dampskibsselskap (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  fredag, 01:44: 0.4 p (29 bytes)
  Totalt 29 bytes, 0 ord.
 7. DS «Risøsund» (1904) (29.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 18:18: 7.0 p (ny side) + 19.7 p (1316 bytes) + 2.5 p (31 ord)
  Totalt 1 316 bytes, 31 ord.
 8. DS «Vegtind» (1912) (28.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 18:37: 7.0 p (ny side) + 19.1 p (1273 bytes) + 2.2 p (28 ord)
  Totalt 1 273 bytes, 28 ord.
 9. DS «Fagerstrand» (53.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 19:10: 7.0 p (ny side) + 29.0 p (1932 bytes) + 7.6 p (95 ord) + 10.0 p (2 kilder)
  fredag, 19:10: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 1 898 bytes, 35 ord.
 10. Oluf Skjelbred-Knudsen (99.8 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  fredag, 22:25: 7.0 p (ny side) + 43.5 p (2902 bytes) + 24.2 p (303 ord) + 20.0 p (4 kilder) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  Totalt 2 906 bytes, 303 ord.
 11. Skjelbreds Rederi (84.5 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  lørdag, 03:04: 37.0 p (2470 bytes) + 22.5 p (281 ord) + 20.0 p (4 kilder) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  Totalt 2 470 bytes, 281 ord.
 12. O.A.T. Skjelbred (skipsreder) (13.4 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  lørdag, 03:10: 3.7 p (247 bytes) + 5.0 p (1 kilde)
  søndag, 11:34: 2.9 p (193 bytes) + 1.8 p (22 ord)
  Totalt 431 bytes, 23 ord.
 13. DS «Eros» (73.0 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 12:46: 7.0 p (ny side) + 34.1 p (2271 bytes) + 11.5 p (144 ord) + 20.0 p (4 kilder)
  lørdag, 12:53: 0.4 p (27 bytes)
  Totalt 2 296 bytes, 144 ord.
 14. MF «Skagen» (110.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  lørdag, 23:50: 7.0 p (ny side) + 48.5 p (3235 bytes) + 23.0 p (287 ord) + 5.0 p (1 bilde) + 15.0 p (3 kilder) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  søndag, 00:52: 3.9 p (259 bytes) + 3.0 p (37 ord)
  Totalt 3 494 bytes, 324 ord.
 15. MF «Skagerak» (137.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  søndag, 11:17: 61.3 p (4089 bytes) + 30.2 p (377 ord) + 5.0 p (1 bilde) + 25.0 p (5 kilder) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  søndag, 12:18: 2.8 p (185 bytes) + 0.6 p (7 ord) + 5.0 p (1 kilde)
  søndag, 12:23: 0.9 p (58 bytes)
  søndag, 12:26: 0.7 p (44 bytes)
  søndag, 12:41: 0.6 p (43 bytes)
  søndag, 21:42: 0.5 p (36 bytes)
  Totalt 4 348 bytes, 384 ord.
 16. MS «Jylland» (106.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  søndag, 14:34: 7.0 p (ny side) + 52.6 p (3507 bytes) + 26.9 p (336 ord) + 5.0 p (1 bilde) + 10.0 p (2 kilder) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  søndag, 14:53: 0.2 p (15 bytes)
  Totalt 3 522 bytes, 336 ord.
 17. Liste over rederier i Kristiansand (175.5 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  søndag, 20:51: 7.0 p (ny side) + 75.0 p (7214 bytes > maks) + 63.5 p (794 ord) + 15.0 p (3 kilder) + 5.0 p (bonus 200 ord) + 10.0 p (bonus 500 ord)
  Totalt 7 214 bytes, 794 ord.

4ing (715 p)[rediger kilde]

50 artikler, 30,47 kB

 1. FLK «Solglimt» (267.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  mandag, 11:22: 7.0 p (ny side) + 75.0 p (10629 bytes > maks) + 94.2 p (1177 ord) + 10.0 p (2 bilder) + 5.0 p (1 kilde) + 5.0 p (bonus 200 ord) + 10.0 p (bonus 500 ord) + 15.0 p (bonus 850 ord) + 20.0 p (bonus 1000 ord)
  mandag, 12:05: 0.0 p (128 bytes)
  mandag, 12:22: 0.0 p (373 bytes) + 2.6 p (33 ord) + 5.0 p (1 kilde)
  mandag, 12:55: 0.0 p (99 bytes)
  mandag, 20:17: 0.0 p (710 bytes) + 3.8 p (47 ord) + 7.0 p (1 kilde, 2 kildehenvisninger)
  mandag, 20:27: 0.0 p (305 bytes)
  mandag, 20:28: 0.0 p (1 bytes)
  mandag, 20:29: 0.0 p (22 bytes)
  mandag, 20:40: 0.0 p (294 bytes) + 3.0 p (37 ord) + 5.0 p (1 kilde)
  tirsdag, 10:09: 0.0 p (20 bytes)
  Totalt 12 558 bytes, 1294 ord.
 2. DS «Forlandet» (0.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  mandag, 12:27: 0.2 p (11 bytes)
  Totalt 11 bytes, 0 ord.
 3. DS «Ariadne» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  mandag, 13:01: 0.4 p (24 bytes)
  Totalt 24 bytes, 0 ord.
 4. Bokbåten «Epos» (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  mandag, 13:02: 0.3 p (21 bytes)
  Totalt 21 bytes, 0 ord.
 5. MS «Pipervigen» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  mandag, 13:03: 0.4 p (26 bytes)
  Totalt 26 bytes, 0 ord.
 6. MV «Far Solitaire» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  mandag, 13:03: 0.4 p (30 bytes)
  Totalt 30 bytes, 0 ord.
 7. MS «Dyvi Swan» (0.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  mandag, 13:04: 0.7 p (44 bytes)
  Totalt 44 bytes, 0 ord.
 8. MT «Astrid» (0.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  mandag, 13:04: 0.3 p (23 bytes) + 0.6 p (7 ord)
  Totalt 21 bytes, 1 ord.
 9. MF «Eira» (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Fjord1-ferger
  mandag, 13:06: 0.3 p (20 bytes)
  Totalt 20 bytes, 0 ord.
 10. MF «Askøy» (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 13:06: 0.3 p (22 bytes)
  Totalt 22 bytes, 0 ord.
 11. MF «Hanstholm» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 13:07: 0.4 p (25 bytes)
  Totalt 25 bytes, 0 ord.
 12. MF «Herdla» (1972) (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 13:07: 0.4 p (29 bytes)
  Totalt 29 bytes, 0 ord.
 13. MF «Nordkapphorn» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 13:07: 0.4 p (28 bytes)
  Totalt 28 bytes, 0 ord.
 14. MF «Rennesøy» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 13:08: 0.4 p (25 bytes)
  Totalt 25 bytes, 0 ord.
 15. MF «Stavanger» (1990) (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 13:08: 0.5 p (32 bytes)
  Totalt 32 bytes, 0 ord.
 16. MF «Torulf» (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 13:08: 0.3 p (22 bytes)
  Totalt 22 bytes, 0 ord.
 17. MF «Ulla-Førre» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 13:08: 0.4 p (27 bytes)
  Totalt 27 bytes, 0 ord.
 18. FF «G.M. Dannevig» (0.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske forskningsskip
  mandag, 13:33: 0.2 p (11 bytes)
  Totalt 11 bytes, 0 ord.
 19. KNM «Heimdal» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip > Norske kystvaktskip
  mandag, 13:35: 0.4 p (24 bytes)
  Totalt 24 bytes, 0 ord.
 20. DS «Suldal» (1890) (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske lasteskip
  mandag, 13:36: 0.4 p (24 bytes)
  Totalt 24 bytes, 0 ord.
 21. MS «Haugesund» (1973) (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske skip i Australia
  mandag, 13:37: 0.3 p (18 bytes)
  Totalt 18 bytes, 0 ord.
 22. SS «Erato» (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske seilskip > Norske barker
  mandag, 13:38: 0.3 p (22 bytes)
  Totalt 22 bytes, 0 ord.
 23. MS «Henrik Ibsen» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  mandag, 13:39: 0.4 p (29 bytes)
  Totalt 29 bytes, 0 ord.
 24. MS «Hylsfjord» (0.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  mandag, 13:39: 0.8 p (51 bytes)
  Totalt 51 bytes, 0 ord.
 25. MS «Showtime» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  mandag, 13:40: 0.4 p (24 bytes)
  Totalt 24 bytes, 0 ord.
 26. «Patria» (1.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske polarskuter
  mandag, 14:51: 0.9 p (61 bytes)
  mandag, 14:55: 0.3 p (23 bytes)
  Totalt 84 bytes, 0 ord.
 27. «Cap Nor» (1.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske polarskuter
  mandag, 14:55: 1.5 p (97 bytes)
  Totalt 97 bytes, 0 ord.
 28. DS «Kolaastind» (2.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  mandag, 21:20: 2.2 p (149 bytes)
  Totalt 147 bytes, 0 ord.
 29. KNM «Lom» (P 993) (1.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip
  mandag, 22:07: 0.3 p (18 bytes)
  mandag, 22:08: 0.4 p (27 bytes)
  mandag, 22:08: 0.5 p (34 bytes)
  Totalt 79 bytes, 0 ord.
 30. FLK «Orwell» (1905) (140.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  tirsdag, 13:33: 7.0 p (ny side) + 54.7 p (3644 bytes) + 22.6 p (283 ord) + 5.0 p (1 bilde) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  tirsdag, 13:36: 0.7 p (44 bytes) + 0.5 p (6 ord)
  tirsdag, 20:56: 5.1 p (343 bytes) + 5.0 p (1 kilde)
  tirsdag, 21:18: 14.5 p (1029 bytes > maks) + 3.4 p (42 ord) + 17.0 p (3 kilder, 2 kildehenvisninger)
  onsdag, 09:36: 0.0 p (6 bytes)
  onsdag, 11:35: 0.0 p (29 bytes)
  Totalt 5 076 bytes, 330 ord.
 31. MT «Fernrose» (1957) (1.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  onsdag, 07:44: 1.4 p (93 bytes) + 0.2 p (3 ord)
  Totalt 93 bytes, 3 ord.
 32. MS «Blaaklokken» (1915) (1.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske lasteskip
  onsdag, 07:48: 0.7 p (44 bytes)
  onsdag, 07:50: 0.7 p (44 bytes)
  Totalt 88 bytes, 1 ord.
 33. DS «Borgund II» (1.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske lasteskip
  onsdag, 07:52: 1.9 p (125 bytes)
  Totalt 127 bytes, 0 ord.
 34. DS «Ebenezer» (1866) (1.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  onsdag, 07:56: 1.3 p (85 bytes) + 0.3 p (4 ord)
  Totalt 85 bytes, 4 ord.
 35. DS «Fotlandsvaag» (1.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  onsdag, 07:57: 1.9 p (125 bytes)
  Totalt 125 bytes, 0 ord.
 36. MT «Hallanger» (1960) (1.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  onsdag, 08:16: 1.1 p (71 bytes)
  Totalt 72 bytes, 1 ord.
 37. DS «Dido» (1879) (1.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  onsdag, 08:25: 1.1 p (70 bytes) + 0.2 p (2 ord)
  Totalt 70 bytes, 2 ord.
 38. DS «Jøna» (1908) (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  onsdag, 08:37: 0.3 p (22 bytes)
  Totalt 22 bytes, 1 ord.
 39. MT «Storanger» (1960) (1.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  onsdag, 08:41: 1.1 p (70 bytes) + 0.4 p (5 ord)
  Totalt 70 bytes, 5 ord.
 40. MT «Ida Knudsen» (1958) (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  onsdag, 08:42: 0.5 p (34 bytes)
  Totalt 34 bytes, 0 ord.
 41. MS «Sneklokken» (1915) (1.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske lasteskip
  onsdag, 08:43: 0.5 p (34 bytes)
  onsdag, 08:44: 0.6 p (43 bytes)
  Totalt 78 bytes, 1 ord.
 42. DS «Svenør» (1.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  onsdag, 08:45: 1.4 p (95 bytes)
  Totalt 95 bytes, 0 ord.
 43. MS «Polytrader» (1941) (1.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  onsdag, 08:56: 1.2 p (79 bytes) + 0.4 p (5 ord)
  Totalt 79 bytes, 5 ord.
 44. MS «Kronprinsessen» (1.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  onsdag, 08:57: 1.6 p (105 bytes)
  Totalt 105 bytes, 0 ord.
 45. FLK «Strombus» (169.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  onsdag, 09:17: 7.0 p (ny side) + 34.0 p (2267 bytes) + 4.9 p (61 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  onsdag, 09:19: 1.5 p (100 bytes)
  onsdag, 09:53: 5.3 p (355 bytes) + 3.6 p (45 ord)
  onsdag, 10:09: 1.2 p (83 bytes)
  onsdag, 10:44: 1.0 p (67 bytes)
  onsdag, 11:02: 5.2 p (350 bytes) + 3.7 p (46 ord) + 5.0 p (1 kilde)
  onsdag, 11:11: 6.6 p (440 bytes) + 3.5 p (44 ord) + 5.0 p (1 kilde)
  onsdag, 11:20: 0.6 p (37 bytes) + 0.2 p (3 ord)
  onsdag, 11:28: 0.5 p (31 bytes) + 0.5 p (6 ord) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  onsdag, 11:34: 1.0 p (1 kildehenvisning)
  onsdag, 12:51: 15.3 p (1023 bytes) + 12.1 p (151 ord) + 5.0 p (1 kilde)
  onsdag, 13:45: 0.1 p (8 bytes)
  lørdag, 21:42: 3.6 p (628 bytes > maks)
  lørdag, 22:02: 0.0 p (1026 bytes) + 10.4 p (130 ord) + 11.0 p (2 kilder, 1 kildehenvisning)
  lørdag, 22:05: 0.0 p (36 bytes) + 0.6 p (8 ord)
  lørdag, 22:14: 0.0 p (1 bytes)
  lørdag, 22:16: 0.0 p (15 bytes) + 0.2 p (3 ord)
  lørdag, 22:38: 0.0 p (39 bytes) + 0.5 p (6 ord) + 10.0 p (bonus 500 ord)
  Totalt 6 329 bytes, 501 ord.
 46. FLK «Admiralen» (3.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  torsdag, 14:37: 3.2 p (216 bytes)
  Totalt 216 bytes, 0 ord.
 47. MV «Island Valiant» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske forsyningsskip
  torsdag, 23:12: 0.4 p (27 bytes)
  Totalt 27 bytes, 0 ord.
 48. DS «Fagerstrand» (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 19:11: 0.5 p (34 bytes)
  Totalt 34 bytes, 0 ord.
 49. DS «Eros» (0.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 17:30: 0.5 p (34 bytes)
  lørdag, 17:30: 0.4 p (27 bytes)
  Totalt 65 bytes, 0 ord.
 50. FLK «Lancing» (98.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  søndag, 20:30: 7.0 p (ny side) + 34.1 p (2272 bytes) + 4.4 p (55 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  søndag, 21:47: 6.5 p (435 bytes) + 1.5 p (19 ord) + 10.0 p (2 kilder)
  søndag, 21:52: 5.7 p (379 bytes) + 1.0 p (13 ord) + 5.0 p (1 kilde)
  søndag, 21:57: 5.1 p (340 bytes) + 3.8 p (48 ord)
  søndag, 21:58: 9.4 p (628 bytes)
  Totalt 4 054 bytes, 136 ord.

TommyG (569 p)[rediger kilde]

69 artikler, 9,66 kB

 1. DS «Jupiter» (1856) (1.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 17:49: 1.2 p (82 bytes)
  Totalt 58 bytes, 0 ord.
 2. DS «Vikingen» (1900) (7.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 17:50: 2.1 p (138 bytes) + 0.5 p (6 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 138 bytes, 6 ord.
 3. DS «Orkla» (1869) (6.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 17:53: 1.9 p (126 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 124 bytes, 0 ord.
 4. Åfjordsbåt (8.2 p)
  Kategoritreff: Norske båtar > Norske båtar etter fylke > Båtar frå Sør-Trøndelag
  fredag, 17:55: 2.5 p (165 bytes) + 0.7 p (9 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 165 bytes, 9 ord.
 5. Bourbon Offshore Norway (6.2 p)
  Kategoritreff: Norske reiarlag
  fredag, 21:54: 1.0 p (67 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 67 bytes, 2 ord.
 6. MS «Bourbon Orca» (6.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske taubåtar
  fredag, 22:18: 1.0 p (67 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 67 bytes, 2 ord.
 7. FS «Marjata» (6.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske marinefartøy
  fredag, 22:25: 1.0 p (68 bytes) + 0.3 p (4 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 68 bytes, 4 ord.
 8. KNM «Tyr» (6.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske marinefartøy > Norske minesveiparar
  fredag, 22:27: 1.1 p (74 bytes) + 0.3 p (4 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 74 bytes, 4 ord.
 9. Korvetten KNM «Sleipner» (6.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske marinefartøy > Norske korvettar
  fredag, 22:28: 1.2 p (83 bytes) + 0.3 p (4 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 83 bytes, 4 ord.
 10. KNM «Hitra» (7.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske marinefartøy > Norske jagarar
  fredag, 22:30: 1.5 p (101 bytes) + 0.7 p (9 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 101 bytes, 9 ord.
 11. KNM «Bergen» (12.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske marinefartøy > Norske fregattar
  fredag, 22:31: 2.4 p (163 bytes) + 10.0 p (3 bilder > maks)
  Totalt 163 bytes, 0 ord.
 12. Oslo-klasse (6.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske marinefartøy > Norske fregattar
  fredag, 22:32: 1.2 p (79 bytes) + 0.6 p (8 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 79 bytes, 8 ord.
 13. KV «Andenes» (6.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip > Norske kystvaktskip
  fredag, 22:34: 1.0 p (65 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 65 bytes, 2 ord.
 14. KV «Svalbard» (7.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip > Norske kystvaktskip
  fredag, 22:35: 2.0 p (131 bytes) + 0.6 p (7 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 126 bytes, 7 ord.
 15. KV «Ålesund» (6.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip > Norske kystvaktskip
  fredag, 22:35: 1.5 p (97 bytes) + 0.3 p (4 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 97 bytes, 4 ord.
 16. MS «Nordkapp» (6.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Hurtigruteskip
  fredag, 22:42: 1.1 p (71 bytes) + 0.3 p (4 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 40 bytes, -4 ord.
 17. RS «Erik Farup» (6.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske redningsskøyter
  fredag, 22:49: 1.6 p (106 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 106 bytes, 0 ord.
 18. RS «Langesund» (5.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske redningsskøyter
  fredag, 22:50: 0.3 p (21 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 21 bytes, 0 ord.
 19. MS «Bohus» (5.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske handelsskip > Norske passasjerskip > Norske ferjer
  lørdag, 21:27: 0.3 p (17 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 17 bytes, -8 ord.
 20. MS «Prinsesse Ragnhild» (6.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske handelsskip > Norske passasjerskip
  lørdag, 21:37: 1.5 p (99 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 99 bytes, 0 ord.
 21. Hurtigruten ASA (14.3 p)
  Kategoritreff: Norske reiarlag
  lørdag, 22:15: 9.3 p (619 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 619 bytes, 0 ord.
 22. Odfjell (7.4 p)
  Kategoritreff: Norske reiarlag
  lørdag, 22:15: 1.7 p (115 bytes) + 0.6 p (8 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 115 bytes, 8 ord.
 23. Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Skjersholmane (7.9 p)
  Kategoritreff: Norske reiarlag > Tide
  lørdag, 22:20: 2.3 p (151 bytes) + 0.6 p (8 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 151 bytes, 8 ord.
 24. Husavik-Sandvikvåg (7.0 p)
  Kategoritreff: Norske reiarlag > Tide
  lørdag, 22:21: 1.6 p (110 bytes) + 0.4 p (5 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 110 bytes, 5 ord.
 25. Langevåg-Buavåg (6.3 p)
  Kategoritreff: Norske reiarlag > Tide
  lørdag, 22:23: 1.1 p (75 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 75 bytes, 2 ord.
 26. Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad (16.5 p)
  Kategoritreff: Norske reiarlag > Tide
  lørdag, 22:23: 6.5 p (431 bytes) + 10.0 p (5 bilder > maks)
  Totalt 431 bytes, 1 ord.
 27. Ranavik - Skjersholmane (13.1 p)
  Kategoritreff: Norske reiarlag > Tide
  lørdag, 22:25: 2.5 p (165 bytes) + 0.6 p (8 ord) + 10.0 p (2 bilder)
  Totalt 165 bytes, 8 ord.
 28. MS «Tysnes» (0.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske handelsskip > Norske passasjerskip > HSD-eigde fartøy
  lørdag, 22:34: 0.2 p (13 bytes)
  Totalt 13 bytes, -1 ord.
 29. DS «Saltdal» (7.0 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Hurtigruteskip
  fredag, 08:21: 2.0 p (132 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 132 bytes, 0 ord.
 30. Åfjordbåt (8.0 p)
  Kategoritreff: Norske båttyper
  fredag, 08:41: 2.3 p (154 bytes) + 0.7 p (9 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 160 bytes, 9 ord.
 31. MS «Håkon Jarl» (6.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Hurtigruteskip
  fredag, 09:54: 1.3 p (86 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 86 bytes, 0 ord.
 32. DS «Orkla» (1869) (7.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 10:05: 1.9 p (125 bytes) + 0.6 p (8 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 125 bytes, 8 ord.
 33. KNM «Heimdal» (15.0 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip > Norske kystvaktskip
  fredag, 10:16: 1.3 p (89 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  fredag, 10:20: 2.7 p (178 bytes) + 1.0 p (12 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 267 bytes, 12 ord.
 34. DS «Vikingen» (1900) (15.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 10:43: 2.0 p (133 bytes) + 0.5 p (6 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  fredag, 17:51: 2.1 p (140 bytes) + 0.7 p (9 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 279 bytes, 15 ord.
 35. DS «Ariadne» (6.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  fredag, 13:21: 1.9 p (124 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 124 bytes, 0 ord.
 36. DS «Mira» (7.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 13:28: 1.8 p (120 bytes) + 0.5 p (6 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 125 bytes, 6 ord.
 37. DS «Jupiter» (1856) (6.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Hurtigruteskip
  fredag, 13:33: 1.9 p (126 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 126 bytes, 0 ord.
 38. DS «Hera» (12.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  fredag, 13:49: 1.6 p (106 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  fredag, 13:51: 1.1 p (73 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 190 bytes, 1 ord.
 39. DS «Bastø» (1934) (7.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  fredag, 17:24: 1.3 p (85 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  søndag, 12:09: 0.3 p (18 bytes)
  søndag, 12:11: 0.5 p (34 bytes)
  Totalt 139 bytes, 0 ord.
 40. Bourbon Offshore Norway (6.2 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  fredag, 21:54: 1.0 p (67 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 67 bytes, 2 ord.
 41. Haugesund Dampskibsselskab (13.8 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  fredag, 22:05: 3.0 p (197 bytes) + 0.8 p (10 ord) + 10.0 p (2 bilder)
  Totalt 197 bytes, 10 ord.
 42. Færing (13.6 p)
  Kategoritreff: Norske båttyper
  fredag, 22:08: 2.7 p (178 bytes) + 0.9 p (11 ord) + 10.0 p (2 bilder)
  Totalt 178 bytes, 11 ord.
 43. Hardangerjakt (6.7 p)
  Kategoritreff: Norske båttyper
  fredag, 22:10: 0.8 p (51 bytes) + 0.2 p (3 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  fredag, 22:10: 0.7 p (48 bytes)
  Totalt 99 bytes, 3 ord.
 44. Sjark (6.6 p)
  Kategoritreff: Norske båttyper
  fredag, 22:12: 1.2 p (77 bytes) + 0.4 p (5 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 77 bytes, 5 ord.
 45. Nordvestlandsbåt (7.0 p)
  Kategoritreff: Norske båttyper
  fredag, 22:13: 1.8 p (120 bytes) + 0.2 p (3 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 120 bytes, 3 ord.
 46. Slupp (5.8 p)
  Kategoritreff: Norske båttyper
  fredag, 22:15: 0.6 p (41 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 41 bytes, 2 ord.
 47. Snedbetning (6.4 p)
  Kategoritreff: Norske båttyper
  fredag, 22:16: 1.1 p (75 bytes) + 0.2 p (3 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 75 bytes, 3 ord.
 48. Eidsvoldklassen (14.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip > Norske panserskip
  fredag, 22:37: 1.3 p (88 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  fredag, 22:38: 2.5 p (166 bytes) + 0.6 p (8 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 254 bytes, 10 ord.
 49. RS «Biskop Hvoslef» (8.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske redningsskøyter
  fredag, 22:49: 2.1 p (143 bytes) + 1.1 p (14 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 143 bytes, 14 ord.
 50. «Brødrene af Sand» (6.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske seilskip > Norske jekter
  fredag, 22:53: 1.1 p (75 bytes) + 0.4 p (5 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 75 bytes, 5 ord.
 51. MS «Bohus» (8.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  lørdag, 21:28: 0.7 p (44 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  lørdag, 21:29: 2.1 p (140 bytes) + 0.4 p (5 ord)
  Totalt 184 bytes, 7 ord.
 52. MF «Folgefonn» (1938) (13.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  lørdag, 21:34: 2.4 p (159 bytes) + 1.0 p (12 ord) + 10.0 p (2 bilder)
  Totalt 159 bytes, 12 ord.
 53. MS «Prinsesse Ragnhild» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  lørdag, 21:37: 0.4 p (24 bytes)
  Totalt 24 bytes, 0 ord.
 54. MF «Ullensvang» (4.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  lørdag, 21:48: 4.9 p (328 bytes)
  Totalt 324 bytes, -10 ord.
 55. DS «Tyssedal» (1912) (5.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 21:54: 0.8 p (53 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 53 bytes, 0 ord.
 56. DS «Kong Carl» (14.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 21:58: 3.3 p (223 bytes) + 0.9 p (11 ord) + 10.0 p (2 bilder)
  Totalt 223 bytes, 11 ord.
 57. DS «Rosendal» (8.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 22:04: 3.3 p (222 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 222 bytes, 0 ord.
 58. DS «Ullensvang» (10.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 22:05: 3.6 p (242 bytes) + 1.5 p (19 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 242 bytes, 19 ord.
 59. DS «Søndhordland» (10.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 22:06: 3.6 p (242 bytes) + 1.5 p (19 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 242 bytes, 19 ord.
 60. DS «Hordaland» (10.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 22:06: 3.6 p (242 bytes) + 1.5 p (19 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 242 bytes, 19 ord.
 61. DS «Ternen» (6.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 22:10: 1.5 p (98 bytes) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 93 bytes, 0 ord.
 62. Fedje-Sævrøy (8.4 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > HSD
  lørdag, 22:18: 2.4 p (159 bytes) + 1.0 p (13 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 159 bytes, 13 ord.
 63. Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Skjersholmane (7.9 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > HSD
  lørdag, 22:20: 2.3 p (151 bytes) + 0.6 p (8 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 151 bytes, 8 ord.
 64. Husavik-Sandvikvåg (7.0 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > HSD
  lørdag, 22:21: 1.6 p (110 bytes) + 0.4 p (5 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 110 bytes, 5 ord.
 65. Langevåg-Buavåg (6.3 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > HSD
  lørdag, 22:22: 1.1 p (76 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 75 bytes, 2 ord.
 66. Ranavik–Skjersholmane (13.1 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > HSD
  lørdag, 22:25: 2.5 p (165 bytes) + 0.6 p (8 ord) + 10.0 p (2 bilder)
  Totalt 165 bytes, 8 ord.
 67. Skånevik-Matre-Utåker (7.7 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > HSD
  lørdag, 22:26: 2.2 p (144 bytes) + 0.6 p (7 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 144 bytes, 7 ord.
 68. Våge-Halhjem (8.5 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > HSD
  lørdag, 22:26: 2.6 p (172 bytes) + 1.0 p (12 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 172 bytes, 12 ord.
 69. DS «Hardangeren» (17.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  lørdag, 22:47: 5.1 p (342 bytes) + 2.2 p (27 ord) + 10.0 p (2 bilder)
  Totalt 334 bytes, 27 ord.

Jpfagerback (232 p)[rediger kilde]

34 artikler, 7,74 kB

 1. SS «Christian Radich» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske seilskip > Norske fullriggere
  mandag, 00:01: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt −18 bytes, 0 ord.
 2. «Statsraad Lehmkuhl» (14.0 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske seilskip > Norske barker
  mandag, 00:02: 0.1 p (7 bytes)
  tirsdag, 01:57: 13.9 p (927 bytes)
  Totalt 516 bytes, -11 ord.
 3. SS «Sørlandet» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske seilskip > Norske fullriggere
  mandag, 00:03: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 7 bytes, 0 ord.
 4. Frontline (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske rederier
  mandag, 00:08: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 7 bytes, 0 ord.
 5. «Bodil Knutsen» (23.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske tankskip
  mandag, 01:25: 0.1 p (7 bytes)
  tirsdag, 02:32: 18.3 p (1220 bytes) + 0.2 p (3 ord) + 5.0 p (1 kilde)
  Totalt 1 202 bytes, 3 ord.
 6. MS «Nordvard» (11.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  tirsdag, 03:13: 11.4 p (762 bytes)
  Totalt 767 bytes, 0 ord.
 7. «Jewel of the Seas» (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip > Skip under Royal Caribbean International
  tirsdag, 03:28: 0.3 p (20 bytes)
  Totalt 2 bytes, 0 ord.
 8. MS «Jupiter» (Color Line) (10.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  tirsdag, 03:38: 10.7 p (714 bytes)
  Totalt 721 bytes, -2 ord.
 9. «Monarch of the Seas» (22.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip > Skip under Royal Caribbean International
  tirsdag, 04:15: 17.2 p (1145 bytes) + 0.2 p (3 ord) + 5.0 p (1 kilde)
  Totalt 1 004 bytes, 0 ord.
 10. MS «Hylsfjord» (0.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  mandag, 02:01: 0.2 p (15 bytes)
  Totalt 15 bytes, 1 ord.
 11. MS «Kongshavn» (0.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 02:25: 0.3 p (17 bytes) + 0.2 p (2 ord)
  Totalt −173 bytes, 2 ord.
 12. DS «Sarita» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  mandag, 02:31: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt −18 bytes, 0 ord.
 13. MK «Sjøliv» (0.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip
  mandag, 02:33: 0.4 p (27 bytes)
  mandag, 02:34: 0.4 p (27 bytes)
  Totalt 54 bytes, 0 ord.
 14. BF «Gamle Kragerø» (4.4 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 03:08: 0.2 p (14 bytes) + 0.2 p (2 ord) + 4.0 p (fjerning av {{opprydning}})
  Totalt 14 bytes, 2 ord.
 15. MF «Tau» (36.0 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  mandag, 03:23: 0.3 p (20 bytes) + 26.7 p (334 ord) + 4.0 p (fjerning av {{opprydning}}) + 5.0 p (bonus 200 ord)
  Totalt 20 bytes, 334 ord.
 16. MF «Ivar Aasen» (6.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger > Fjord1-ferger
  mandag, 03:33: 6.4 p (429 bytes)
  mandag, 03:35: 0.1 p (10 bytes)
  Totalt 439 bytes, -12 ord.
 17. MS «Kommandøren» (11.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske hurtigbåter > Norled-hurtigbåter
  mandag, 03:49: 7.9 p (525 bytes) + 4.0 p (fjerning av {{opprydning}})
  Totalt 525 bytes, -27 ord.
 18. DS «Antarctic» (1871) (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske polarskuter
  mandag, 14:44: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 7 bytes, 0 ord.
 19. «Jason» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske seilskip > Norske barker
  mandag, 14:49: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 7 bytes, 0 ord.
 20. DS «Morgenen» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  mandag, 14:50: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 7 bytes, 0 ord.
 21. DS «Vesleper» (11.8 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  mandag, 14:52: 0.1 p (7 bytes)
  tirsdag, 03:24: 11.7 p (781 bytes)
  Totalt 788 bytes, -5 ord.
 22. DS «Norvegia» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske polarskuter
  mandag, 14:53: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 7 bytes, 0 ord.
 23. «Polarstar» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske polarskuter
  mandag, 14:53: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt −18 bytes, 0 ord.
 24. MS «Polstjerna» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske polarskuter
  mandag, 14:54: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 7 bytes, 0 ord.
 25. DS «Quest» (0.1 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Nortraships flåte
  mandag, 14:55: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt 7 bytes, 0 ord.
 26. KNM «Haakon VII» (0.7 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip
  tirsdag, 01:12: 0.7 p (45 bytes)
  Totalt 45 bytes, 1 ord.
 27. MF «Rosendal» (1956) (16.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  tirsdag, 03:59: 16.3 p (1084 bytes)
  Totalt 812 bytes, -3 ord.
 28. MF «Huglo» (12.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske ferger
  tirsdag, 04:36: 12.3 p (822 bytes)
  Totalt 822 bytes, -5 ord.
 29. Galeas «Electra» (1876) (0.5 p 4.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske seilskip > Norske Galeaser
  tirsdag, 18:12: 0.3 p (18 bytes) + 0.2 p (3 ord)
  Merknader:
  4 p: 4 opprydningspoeng i bonus for rydding av kategori:Norske skip
  Totalt −10 bytes, 3 ord.
 30. MS «Majesty of the Seas» (41.0 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip > Skip under Royal Caribbean International
  onsdag, 22:14: 12.1 p (807 bytes)
  torsdag, 23:20: 8.9 p (592 bytes) + 20.0 p (1 kilde, 15 kildehenvisninger)
  Totalt 1 400 bytes, -5 ord.
 31. MS «Allure of the Seas» (0.2 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip > Skip under Royal Caribbean International
  onsdag, 22:17: 0.1 p (7 bytes)
  onsdag, 22:18: 0.1 p (7 bytes)
  Totalt −17 bytes, 0 ord.
 32. DS «Kristianiafjord» (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  onsdag, 23:47: 0.5 p (33 bytes)
  Totalt 33 bytes, 0 ord.
 33. DS «Bergensfjord» (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  onsdag, 23:47: 0.5 p (33 bytes)
  Totalt 33 bytes, 0 ord.
 34. DS «Stavangerfjord» (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske dampskip
  onsdag, 23:48: 0.5 p (33 bytes)
  Totalt 33 bytes, 0 ord.

Herkules69 (84 p)[rediger kilde]

3 artikler, 3,23 kB

 1. KNM «Kvikk» (28.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip
  mandag, 19:17: 0.4 p (27 bytes)
  mandag, 22:11: 16.7 p (1113 bytes) + 1.1 p (14 ord) + 10.0 p (3 bilder > maks)
  tirsdag, 01:30: 0.5 p (34 bytes)
  tirsdag, 19:01: 0.2 p (14 bytes)
  Totalt 1 188 bytes, 14 ord.
 2. Liste over den Kongelige Norske Marines skip (9.0 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip
  mandag, 20:14: 9.0 p (601 bytes)
  Totalt 601 bytes, 0 ord.
 3. KNM «Lom» (P 993) (45.6 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske krigsskip
  mandag, 20:25: 7.0 p (ny side) + 21.0 p (1401 bytes) + 2.1 p (26 ord) + 10.0 p (2 bilder) + 5.0 p (1 kilde)
  mandag, 21:40: 0.5 p (31 bytes)
  Totalt 1 434 bytes, 26 ord.

Mali (64 p)[rediger kilde]

4 artikler, 3,31 kB

 1. «Jewel of the Seas» (24.0 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip > Skip under Royal Caribbean International
  mandag, 08:50: 0.3 p (23 bytes)
  mandag, 09:03: 15.7 p (1045 bytes) + 8.0 p (1 kilde, 3 kildehenvisninger)
  Totalt 1 068 bytes, -8 ord.
 2. «Monarch of the Seas» (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip > Skip under Royal Caribbean International
  mandag, 08:50: 0.3 p (23 bytes)
  Totalt 23 bytes, 0 ord.
 3. MS «Oslofjord» (21.9 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip
  mandag, 10:36: 14.4 p (958 bytes) + 5.0 p (1 kilde)
  mandag, 10:40: 1.5 p (101 bytes) + 1.0 p (1 kildehenvisning)
  Totalt 1 059 bytes, -13 ord.
 4. MS «Sagafjord» (17.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske cruiseskip
  mandag, 19:29: 15.0 p (1001 bytes)
  mandag, 19:33: 0.2 p (16 bytes)
  mandag, 19:34: 2.1 p (138 bytes)
  Totalt 1 155 bytes, -5 ord.

Gálaniitoluodda (31 p)[rediger kilde]

1 artikler, 0,88 kB

 1. MS «Finnmarken» (30.9 p)
  Kategoritreff: Norgga fatnasat
  mandag, 15:00: 7.0 p (ny side) + 13.2 p (879 bytes) + 5.7 p (71 ord) + 5.0 p (1 bilde)
  Totalt 879 bytes, 71 ord.

Iselilja (5 p)[rediger kilde]

1 artikler, −0,65 kB

 1. Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (0.5 p)
  Kategoritreff: Norske rederier > Hurtigruterederier
  mandag, 09:57: 0.5 p (35 bytes)
  Totalt 35 bytes, 0 ord.

Ooo86 (0 p)[rediger kilde]

1 artikler, 0,02 kB

 1. DS «Antarctic» (1871) (0.3 p)
  Kategoritreff: Norske skip > Norske polarskuter
  mandag, 19:02: 0.3 p (18 bytes)
  Totalt 18 bytes, 0 ord.

Ulflarsen (0 p)[rediger kilde]

Ingen kvalifiserte bidrag registrert ennå

Resultatlisten oppdateres automatisk av UKBot én gang per time. Manuelle endringer i listen vil bli overskrevet. Hvis listen ikke har blitt oppdatert kan det skyldes at boten har kræsjet. Hvis det skulle skje vil alle bidrag bli talt opp så snart boten er igang igjen.
Listen ble sist oppdatert 14. jan. 2013, 10:26.