Folkevalgte i Sørum (2015–2019)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Den politiske ledelsen i Sørum kommune har i perioden 2015–19 vært styrt av et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet. Opposisjonen består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Ordfører er Marianne Grimstad Hansen fra Høyre, og varaordfører er Anette Carnarius Elseth fra Fremskrittspartiet. Sølve Sesseng er valgt til varaordfører i Elseths permisjonstid som politisk rådgiver i Erna Solbergs regjering.

For oversikt over den politiske ledelsen i perioden 2011 til 2015, se Folkevalgte i Sørum (2011-2015)

Politisk ledelse[rediger | rediger kilde]

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Sørum kommune. Kommunestyret skal bl.a. vedta kommuneplan, fireårig økonomiplan, årsbudsjett og reguleringsplaner. Sørum kommunestyre har 31 medlemmer.

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ og innstiller saker direkte til kommunestyret. Formannskapet skal bl.a. legge fram forslag til årsbudsjett og fireårig økonomiplan for kommunestyret, og har ellers fullmakt til å fatte vedtak i en lang rekke saksområder som er beskrevet i kommunens delegeringsreglement. Utvalget består av 9 faste medlemmer, men suppleres med 4 representanter for de ansatte i kommunen når utvalget inntar rollen som partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25. Møtene i formannskapet ledes av ordføreren. Formannskapet i Sørum het tidligere "Økonomi- og administrasjonsutvalget".

I perioden 2015-2017 hadde kommunen fem innstillingsutvalg med selvstendig vedtaksmyndighet innenfor sitt tildelte ansvarsområde og direkte innstillingsrett til kommunestyret:

  • Klima- og miljøutvalget (KM/U) - 7 medlemmer
  • Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget (KFN/U) - 7 medlemmer
  • Plan- og næringsutvalget (PN/U) - 7 medlemmer
  • Utdanningsutvalget (U/U) - 7 medlemmer
  • Omsorg- og velferdsutvalget (OV/U) - 7 medlemmer

Fra og med desember 2017 har antall innstillingsutvalg vært redusert til tre:

  • Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget - 9 medlemmer
  • Kultur-, helse- og omsorgsutvalget - 7 medlemmer
  • Utdanningsutvalget - 7 medlemmer

Kontrollutvalget er et utvalg bestående av fem representanter som fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kommunestyrevalget i Sørum i 2015 ga følgende resultat:

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 34,82 -5,46 2603 11 -2 Mona Granbakken Mangen, Heidi Westbye Nyhus, Morten Bekkeng, Sten Magne Berglund
Høyre 26,81 -1,88 2004 8 -1 Marianne Grimstad Hansen, Roy Thomas Merli
Fremskrittspartiet 12,34 +0,53 923 4 0 Anette Carnarius Elseth (2015, 2018-), Sølve Sesseng (2016-2017), Øivind Slora (2017-2018)
Senterpartiet 8,96 +1,22 670 3 +1 Jane Bråthen
Kristelig Folkeparti 5,02 +0,89 375 2 +1 Harald Ringstad
Sosialistisk Venstreparti 3,48 -0,24 260 1 0
Venstre 4,55 +0,91 340 1 0
Miljøpartiet De Grønne 4,00 +4,00 299 1 +1
Valgdeltakelse/Total 59,7 % 7474 31 9
Ordfører: Marianne Grimstad Hansen (H) Varaordfører: Anette Carnarius Elseth (2015, 2018-), Sølve Sesseng (2016-2017), Øivind Slora (2017-2018) (FrP)

Kommunestyrerepresentanter[rediger | rediger kilde]

Sørum kommunestyre har 31 seter og har følgende representanter i perioden 2015-2019:[1]

Navn Parti Fødselsår Varighet Tettsted Utvalg Kommentar
Mona Granbakken Mangen Arbeiderpartiet 1965 2015–2019 Sørumsand Formannskapet
Heidi Westbye Nyhus Arbeiderpartiet 1978 2015–2019 Blaker Formannskapet
Morten Bekkeng Arbeiderpartiet 1958 2015–2019 Frogner Formannskapet
Sten Magne Berglund Arbeiderpartiet 1976 2015–2019 Sørumsand Formannskapet
Mona Øyen Arbeiderpartiet 1969 2015–2016. Sørum Plan- og næringsutvalget (2015-2016), Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (2017-)
Frithjof Laupsa Arbeiderpartiet 1972 2015–2017. Frogner Utdanningsutvalget
Runa Kristine K. Fiske Arbeiderpartiet 1997 2015-2019 Sørumsand Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget (2015-2017), Kultur-, helse- og omsorgsutvalget (2017-)
Kjetil Hasselberg Arbeiderpartiet/Uavhengig 1966 2015-2017, 2017-2019 Sørumsand Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget (2015-2016)
Hallgeir Elstad Arbeiderpartiet 1964 2015–2019 Frogner Omsorg- og velferdsutvalget (2015-2017), Kultur-, helse- og omsorgsutvalget (2017-)
Lars Tallhaug Arbeiderpartiet 1962 2015–2019 Blaker Plan- og næringsutvalget (2015-2017), Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (2017-)
Laila Durrani Arbeiderpartiet 1967 2015-2019 Sørumsand Utdanningsutvalget (2015-)
Tom Berntsen Arbeiderpartiet 1957 2016-2019 Blaker Klima- og miljøutvalget (2015-2017), Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (2017-)
Sylvi Tallhaug Arbeiderpartiet 1962 2017-2019 Blaker Klima- og miljøutvalget (2015-2017)
Tore Kampen Arbeiderpartiet 1954 2017-2019 Sørum Kontrollutvalget Utvalgsleder
Marianne Grimstad Hansen Høyre 1973 2015–2019 Sørumsand Formannskapet Ordfører
Roy Thomas Merli Høyre 1977 2015–2019 Frogner Formannskapet
Helge Leander B. Jensen Høyre 1993 2015–2019 Blaker Klima- og miljøutvalget (2015-2017) Utvalgsleder (2015-2017)
Monica Trøen Volden Høyre 1973 2015-2019 Frogner Utdanningsutvalget (2015-2016) Utvalgsleder (2015-2016)
Tor-Arne Lie Jensen Høyre 1959 2015–2019 Frogner Kultur-, helse- og omsorgsutvalget (2017-)
Henriette Elise Hall Høyre 1966 2015–2019 Frogner Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget (2015-2017), Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (2017-) Utvalgs-nestleder (2015-2017)
Thomas Langholen Høyre 1974 2015–2019 Frogner Utdanningsutvalget (2016-) Utvalgsleder (2016-)
Peter André Haaland Høyre 1975 2015–2019 Frogner Plan- og næringsutvalget (2015-2017), Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (2017-) Utvalgs-nestleder (2015-2017), Utvalgsleder (2017-)
Anette Carnarius Elseth Fremskrittspartiet 1973 2015–2016 Sørumsand Formannskapet Varaordfører (2015, 2018-)
Sølve Sesseng Fremskrittspartiet 1956 2015–2019 Frogner Omsorg- og velferdsutvalget (2015), Formannskapet (2016-2017) Varaordfører (2016-2017)
Øivind Slora Fremskrittspartiet 1955 2015–2019 Blaker Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget (2015-2017), Plan- og næringsutvalget (2017), Formannskapet (2017-2018) Varaordfører (2017-2018)
Torbjørn S. Weisæth Fremskrittspartiet 1989 2015, 2016-2017. Sørumsand Utdanningsutvalget (2015-2017) Utvalgs-nestleder (2015-2017)
Marita Moe Fremskrittspartiet 1989 2016-2017. Frogner Plan- og næringsutvalget (2015-2017)
Brede Andreas Rørhus Fremskrittspartiet 1984 2016, 2017-2019 Frogner Omsorg- og velferdsutvalget (2015-2017), Kultur- familie og nærmiljøutvalget (2017)
Jane Bråthen Senterpartiet 1975 2015–2019 Blaker Formannskapet
Terje Fossen-Hellesjø Senterpartiet 1986 2015–2019 Sørum Plan- og næringsutvalget (2015-2017) Utvalgsleder (2015-2017)
Kari-Anne Hoel Senterpartiet 1979 2015–2019 Blaker Omsorg- og velferdsutvalget (2015-2017) Utvalgsleder (2015-2017)
Elisabeth Løvtangen Kristelig folkeparti 1986 2015–2019 Frogner Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget (2015-2017), Kultur-, helse- og omsorgsutvalget (2017-) Utvalgsleder (2015-)
Harald Ringstad Kristelig folkeparti/Uavhengig 1956 2015–2019 Sørumsand Formannskapet
Jim Cato Smestad Venstre 1994 2015–2019 Rånåsfoss Utdanningsutvalget (2015-)
Eline Stangeland Miljøpartiet De Grønne 1977 2015–2019 Sørumsand Klima- og miljøutvalget (2015-2017), Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (2017-)
Rune Viestad Sosialistisk Venstreparti 1970 2015–2019 Frogner Kontrollutvalget

Referanser[rediger | rediger kilde]