Nepal – Liste over kommunistpartier: 2 navn på norsk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Forklaring til denne lista: Se Liste over kommunistpartier: 1 innledning.

Dette er ikke ei liste over alle oversettelser av nepalske partinavn som fins i norsk Wikipedia, men bare navn som har vært brukt i noen grad i norsk presse og litteratur.

Først og fremst tre partier er blitt omtalt på norsk: NKP (stifta 1949), NKP (forente marxist-leninister) (stifta 1991) og NKP (maoistisk) (grunnlagt 1994).

Nepals Kommunistiske Parti[rediger | rediger kilde]

Fra 1949 til ca. 1965 – 1968.

NKP blei stifta i India i 1949. Partiet gikk i oppløsning på 1960-tallet. Fra ca. 1965 brøyt den landsomfattende organisasjonen i praksis sammen, og mange distrikter og avdelinger begynte å fungere som uavhengige lokale grupper. I ei stor partisplittelse i det som var igjen av partiet gikk majoriteten ut og stifta NKP (Pushpa Lal), mens den gamle partilederen T. L. Amatya fortsatte i en liten rest av partiet, som fra da av blei kalt NKP (Amatya). Etter dette regnes partiet som definitivt oppløst.

Partiledere var Pushpa Lal Shresta (1949 – 1952), Man Mohan Adhikari (1952 – 1956) Keshar Jung Rayamajhi (1956 – ekskludert 1962) og Tutsi Lal Amatya (1962 og resten av NKPs levetid.) . NKP var det første kommunistpartiet i Nepal, og enerådende fram til de første partisplittelsene ca. 1962 – 1963. Det blei største parti ved Nepals første lokalvalg i Kathmandu i 1953 (ved å stille formelt uavhengige kandidater, for partiet var forbudt) og fikk 4 mandater ved Nepals første parlamentsvalg i 1959.

Muligheter for forveksling:

Andre partier som på norsk har blitt kalt NKP, kommunistpartiet eller kommunistene, er

- De første partiene som splitta seg ut fra det opprinnelige NKP på 1960-tallet. f.eks. er NKP (Rayamajhi), som splitta seg fra NLP i 1962- 1963, omtalt som NKP i norsk Nepal-litteratur fra 1960-tallet. Lederne er også kalt kongelige kommunister på grunn av Rayamajhis nære forhold til kongen og diktatoren Mahendra, som gjorde statskupp og avskaffa demokratiet i desember 1961.

- De to største kommunistpartiene etter 1990 – UML og maoistpartiet, er også begge blitt kalt NKP. Se nedafor.

NKP (forente marxist-leninister) - UML[rediger | rediger kilde]

Fra januar 1991.

Partiet blei stifta ved sammenslåing av NKP(ML) og NKP(Marksbadi).

Partileder: President fra starten var Sahana Pradhan, men reell leder var generalsekretær Madan Kumar Bhandari (1991 til 1993.) Man Mohan Adhikari var partipresident i en periode på 1990-tallet, han var også UMLs eneste statsminister. Partisekretær fra 1993 Madhav Kumar Nepal.

UML har vært Nepals dominerende parlamentariske kommunistparti fra starten i 1991. Det var største opposisjonsparti i parlamentet i 1991, største parti i 1994 og igjen største opposisjonsparti i 1999. Fra 1994 har det vært regjeringsparti flere ganger. I Nepals overgangsparlament 2007 er det nest største parti. UML har seks ministre i Nepals overgangsregjering 2007.

UML hadde på 1990-tallet partiforbindelser med Arbeidernes Kommunistparti, seinere med Sosialistisk Venstreparti. Partiet har også forbindelser med Den sosialistiske internasjonale (den internasjonale sammenslutninga av sosialdemokratiske partier)

Muligheter for forvekslinger:.

På norsk er partiet kalt bl.a. forente marxist-leninister, marxist-leninistene, Nepals Kommunistiske Parti, kommunistpartiet, og, som nevnt, UML.

Fordi UML har bakgrunn i det pro-maoistiske NKP(ML), som bl.a. hogde hodet av godseiere på 1970-tallet, blir det noen ganger feilaktig skrevet at maoistpartiet kom fra en splittelse i UML. Alt dette kan føre til forvekslinger.

NKP (maoistisk)[rediger | rediger kilde]

  • NKP (maoistisk), på nepali Nepala Kamyunishta Parti (Maobadi), NKP (Maobadi), NKP(M), engelsk CPN (Maoist) CPN (M).

Fra mai 1994 (mars 1995).

Offisiell partihistorie regner NKP(M) som stifta ved en splittelse i NKP (Ekda Kendra) i mai 1994. Men partiet skifta først formelt navn til NKP (maoistisk) i mars 1995.

Partileder: Prachanda.

Starta opprør i februar 1996 som blei avslutta gjennom demokratirevolusjonen Jana Andolan 2006 i april 2006. Tok over mesteparten av landet fram til 2000, vokste til et stort parti – kanskje størst i Nepal – i løpet av opprøret. Fredsslutning med regjeringa i november 2006. 3. største parti i Nepals overgangsparlament 2007 fra 15. januar (like mange representanter som UML, men satte av 10 plasser til uavhengige som ikke er medlemmer av partiet og ikke underordna dets partidisiplin). 5 ministre i Nepals overgangsregjering 2007 fra 1. april.

Også kalt maoistene, maoistpartiet, Nepals Kommunistiske Parti, kommunistpartiet.

Andre kommunistiske partier og grupper har svært sjelden eller andri vært omtalt på norsk, og da ofte med engelske navn.

Andre underlister[rediger | rediger kilde]