Hopp til innhold

Nepal Kamyunishta Parti (Mashal)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nepal Kamyunishta Parti (Mashal) (Communist Party of Nepal (Mashal), Nepals Kommunistiske Parti (Mashal)) var et kommunistisk parti i Nepal fra 1985 til 1990. Partiet blei den viktigste og største organisasjonen som gikk sammen med flere andre om å stifte det som etter hvert skulle bli maoistpartiet NKP (Maobadi).

Betydninga av en ekstra h[rediger | rediger kilde]

NKP (Mashal) var fra starten av leda av Mohan Pokharel Vaidya (navnet transkriberes også som Badiya).

Partiet blei danna da et flertall av medlemmer brøyt ut av NKP (Masal), leda av kommunistveteranen Mohan Bikram Singh.

Den forvirrende navnelikheta mellom de to partiene skyldes at parentesene – (Masal) og (Mashal) – på nepali egentlig betyr det samme, fakkel, bare stava på litt forskjellig måte. (Angivelig uttales ordet likevel likt, uansett stavemåte!)

Splittelse mot Mohan Bikram Singh[rediger | rediger kilde]

Politisk virker det heller ikke som om det i utgangspunktet var stor forskjell på de to partiene. Fra tilhengere av det nye partiet blei kritikk av Singh, hans autoritære stil og personlige og politiske feil, brukt til å forklare splittelsen.

Splittelsen mellom de to fakkel-partiene var ei videreutvikling av oppsplittinga av NKP (Chautho Mahadhiveshan) (parentesen betyr fjerde landsmøte), stifta i 1974, som var Nepals største og viktigste kommunistparti på 1970-tallet. Singh var fra starten av leder i partiet. NKP (Masal) blei danna etter at Singh blei kasta ut i 1983.

Splittelsene førte til at NKP (ML) i løpet av 1980-tallet tok over som landets største kommunistparti.

Mao Zedongs Tenkning eller maoismen?[rediger | rediger kilde]

Alle disse partiene definerte seg som revolusjonære kommunistpartier, som bygget på marxismen-leninismen Mao Zedongs Tenkning. Målsettinga var å forandre Nepal ved å starte et bondeopprør, med nydemokratisk revolusjon som mål.

NKP (Mashal) gjorde i 1986 ei programmatisk endring: De omdefinerte partiets grunnlag fra å være marxismen-leninismen-Mao Zedongs Tenkning (ei ortodoks formulering, som Kinas Kommunistiske Parti hadde insistert på at utlendinger skulle bruke på 1960 – og 1970-tallet) til marxismen-leninismen-maoismen.

Denne forskjellen, som virker uklar for utenforstående, har maoistene i Nepal seinere lagt stor vekt på. Ifølge dem betyr formuleringa at maoismen er et sprang framover i utviklinga av marxismen på linje med leninismen. På den andre sida har partier i Nepal og India som holder fast på formuleringa Mao Zedongs Tenkning, kritisert bruken av begrepet maoismen.

Seinere skulle denne programendringa føre til at etterfølgerpartiet til NKP (Mashal) tok navnet NKP (Maobadi) (parentesen betyr maoistisk). Partier i andre land har også kopiert denne navneforma. Det viktigste av dem er ei sammenslutning av revolusjonære, illegale partier i India, Communist Party of India (maoist).

Prachanda blir partileder[rediger | rediger kilde]

I mars 1986 gjorde NKP (Mashal) noe som virka som et mislykka forsøk på å starte et væpna opprør. Dette blei i partihistoria seinere kalt sektorhendninga (The Sector Incident).

Noen politiposter blei angrepet, og statuen av kong Tribuvan i Tripureshwor i Kathmandu blei farga svart. Etter aksjonene blei 50 – 60 aktivister fra partiets studentbevegelse arrestert som mistenkte.

Aksjonen blei internt oppsummert som feilaktig, bl. a. fordi det gjorde partiet kjent for offentligheta.

Sektorhendinga førte til at partisekretær Vaidya og mange andre i partiledelsen måtte gå.

Pushpa Kamal Dahal, som nå brukte partinavnet Prachanda, blei den nye generalsekretæren.

UNPF i revolusjonsåret 1990[rediger | rediger kilde]

Høsten 1989 stifta NKP (Mashal), sammen med Singhs NKP (Masal) og mindre grupper, fellesorganisasjonen Samyukta Rashtriya Janaandolan, også kjent som UNPM. Baburam Bhattarai fra Singhs parti blei leder for UNPM.

Dette var et mottrekk mot at flere i hovedsak moderate kommunistpartier hadde stifta fellesfronten som blei kjent som ULF.

Da det store demokratiopprøret (Jana Andolan) mot det kongelige diktaturet kom våren 1990, danna Nepals Kongressparti og ULF en tett allianse som forsøkte å styre revolusjonen. UNPF fungerte som ei revolusjonær venstrefløy, som tok mange initiativer som de store og moderate partiene ikke kunne eller ville ta.

Fra (Mashal) til (Ekda Kendra)[rediger | rediger kilde]

Etter at opprøret var over, politiske partier var tillatt og det blei varsla frie valg, sprakk UNPM, og NKP (Mashal] og NKP (Masal) gikk hver sin vei.

En viktig grunn var at Singh så det som prinsipielt feilaktig å delta i valga i 1991. Hans parti gjennomførte isteden en valgboykott, som inkluderte at partiet forsøkte å hindre politiske motstandere i å drive valgkamp.

Prachandas NKP (Mashal) derimot, gikk inn for å stille til valg. Det førte til at partiet i november 1990 slo seg sammen med NKP (Chautho Mahadhiveshan) (som hadde vært med i ULF på våren og sommeren) til et nytt parti: NKP (Ekda Kendra) (parentesen betyr enhetssenteret). Prachanda blei generalsekretær.

Baburam Bhattarai, som også mente det var riktig å stille til valget, gikk ut av Singhs NKP (Masal) sammen med ei gruppe tilhengere, og slutta seg til det nye partiet.

Fortsatt hovedfløy i maoistpartiet?[rediger | rediger kilde]

Et brudd i NKP (Ekta Kendra) i 1994, mellom Prachanda/Bhattarais majoritetsfløy og et mindretall rundt Nirmal Lama, førte til at majoriteten danna maoistpartiet NKP (Maobadi), som starta det store opprøret i 1996.

Under den åpne fraksjonskampen våren 2005 hevda B. Bhattarai at dette partiet fortsatt er prega av motsetninger mellom gruppene som gikk sammen om å stifte det. Dette kan tolkes som en anklage om at Prachandas tilhengere fra det gamle NKP (Mashal), som var den største enkeltgruppa som bidro til å danne NKP (Maobadi), fortsatt utgjør ei mer eller mindre samla, sterk gruppe innafor maoistpartiet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata