Hopp til innhold

Liste over Norges revisjonsministre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Mariboegården i Prinsens gate 20 i Oslo, der Revisjonsdepartementet holdt til fra 1852 til 1917. Foto: Oslo Museum (Ukjent fotograf)

Liste over Norges revisjonsministre er en liste over statsråder som har vært sjefer i det norske Revisjonsdepartementet. Departementet ble opprettet ved kongelig resolusjon 23. mars 1822 med virkning fra 1. august samme år. Departementet for Revisjonsvesenet, som var det opprinnelige navnet, fikk ansvaret for revisjon og desisjon av samtlige regnskaper som tidligere var revidert og desidert i Finansdepartementet og fagdepartementene. Noen utvalgte saksfelt ble imidlertid fortsatt behandlet utenom Revisjonsdepartementet.[1]

Det var opp gjennom årene en del disputter mellom Stortinget og regjeringen omkring revisjons- og desisjonsansvaret. Grunnlovens § 75k fastslo blant annet at Stortinget skulle «udnævne fem Revisorer, der aarligen skulle gjennemse Statens Regnskaber», men det forekom uenighet om hva som lå i begrepet «gjennemse» og hva som var de «Statens Regnskaber» statsrevisorene skulle ha tilsendt. Disse uoverensstemmelsene ble mindre med tida, men fortsatt ble det ansett som uheldig at det endelige desisjonsansvaret lå hos den utøvende myndighet (regjeringen), og ikke hos den bevilgende myndighet (Stortinget).

I desember 1917 fikk så § 75k en tilføyelse om at Stortinget også skulle «træffe Bestemmelser angaaende Ordningen af Decisionsmyndigheden overfor Statens Regnskabsbetjente». Dermed var det endelig avklart at desisjonsmyndigheten lå hos Stortinget. Dette var ledd i en større omorganisering: 30. januar 1918 vedtok Stortinget at Revisjonsdepartementet skulle nedlegges fra 1. juli 1918, og at Statsrevisjonen (som skulle få seg overført de ansatte i departementet) skulle ha ansvaret for både statens hovedregnskap og regnskapene i de enkelte departementene. I 1938 endret Statsrevisjonen navn til Riksrevisjonen.

Liste over statsråder

[rediger | rediger kilde]

Parlamentarismen i Norge ble innført som sedvanerett i 1884, før den ble grunnlovsfestet 20. februar 2007 i Grunnloven § 15. Denne listen er delt i to deler, en for tida før og en for tida etter innføringen av et de facto parlamentarisk system.

De hyppige statsrådskiftene på 1800-tallet skyldtes delvis regjeringsordningen under unionen med Sverige. Norge hadde da, i tillegg til regjeringen i Christiania, en statsrådsavdeling i Stockholm. Denne bestod av en formann (statsminister) og to statsråder. Regjeringsmedlemmene i Christiania vekslet på å innha statsrådspostene i Stockholm, idet disse skulle skifte årlig. Når derfor revisjonsministeren var utsett til en post i Sverige, måtte det oppnevnes en ny departemenstssjef i Norge. Det samme var tilfelle når revisjonsministeren var medlem i en av de såkalte interimsregjeringene.

Statsråder fra 1822 til 1884

[rediger | rediger kilde]
# Navn Fra Til Regjering
1 Motzfeldt, PeterPeter Motzfeldt
(1777–1854)
(første gang)
23. mars 1822 1. mai 1824 Wedel-Jarlsberg 1
2 Fasting, ThomasThomas Fasting
(1769–1841)
1. mai 1824 21. mai 1824
3 Falbe, Hans HagerupHans Hagerup Falbe
(1772–1830)
(første gang)
21. mai 1824 mai 1825
4 Motzfeldt, PeterPeter Motzfeldt
(1777–1854)
(andre gang)
mai 1825 september 1828
5 Falbe, Hans HagerupHans Hagerup Falbe
(1772–1830)
(andre gang)
september 1828 november 1829
6 Motzfeldt, PeterPeter Motzfeldt
(1777–1854)
(tredje gang)
november 1829 juni 1831
7 Krog, Nicolay JohanNicolay Johan Krog
(1787–1856)
(første gang)
juni 1831 januar 1832
8 Sibbern, ValentinValentin Sibbern
(1779–1853)
(første gang)
januar 1832 august 1832
9 Motzfeldt, PeterPeter Motzfeldt
(1777–1854)
(fjerde gang)
august 1832 september 1834
10 Sibbern, ValentinValentin Sibbern
(1779–1853)
(andre gang)
september 1834 september 1835
11 Motzfeldt, PeterPeter Motzfeldt
(1777–1854)
(femte gang)
september 1835 19. september 1836
19. september 1836 27. mai 1837 Wedel-Jarlsberg 2
12 Krog, Nicolay JohanNicolay Johan Krog
(1787–1856)
(andre gang)
27. mai 1837 mars 1838
13 Schouboe, Oluf Borch deOluf Borch de Schouboe
(1777–1844)
(første gang)
mars 1838 mai 1839
14 Krog, Nicolay JohanNicolay Johan Krog
(1787–1856)
(tredje gang)
mai 1839 september 1841
15 Schouboe, Oluf Borch deOluf Borch de Schouboe
(1777–1844)
(andre gang)
september 1841 september 1842
16 Krog, Nicolay JohanNicolay Johan Krog
(1787–1856)
(fjerde gang)
september 1842 september 1845 Løvenskiold/Vogt[2]
17 Sibbern, ValentinValentin Sibbern
(1779–1853)
(tredje gang)
september 1845 oktober 1846
18 Krog, Nicolay JohanNicolay Johan Krog
(1787–1856)
(femte gang)
oktober 1846 november 1848
19 Sibbern, ValentinValentin Sibbern
(1779–1853)
(fjerde gang)
november 1848 september 1849
20 Krog, Nicolay JohanNicolay Johan Krog
(1787–1856)
(sjette gang)
september 1849 september 1850
21 Vogt, Jørgen HermanJørgen Herman Vogt
(1784–1862)
(første gang)
september 1850 september 1851
22 Krog, Nicolay JohanNicolay Johan Krog
(1787–1856)
(syvende gang)
september 1851 juni 1852
23 Riddervold, HansHans Riddervold
(1795–1876)
(første gang)
juni 1852 juli 1852 (?)[3]
24 Krog, Nicolay JohanNicolay Johan Krog
(1787–1856)
(åttende gang)
juli 1852[3] oktober 1852
25 Holst, Poul ChristianPoul Christian Holst
(1776–1863)
oktober 1852 12. april 1853
26 Krog, Nicolay JohanNicolay Johan Krog
(1787–1856)
(niende gang)
12. april 1853 5. januar 1855
27 Møinichen, Erik RøringErik Røring Møinichen
(1797–1875)
(første gang)
5. januar 1855[4] juni 1855
28 Bretteville, Christian ZetlitzChristian Zetlitz Bretteville
(1811–1871)
juni 1855 21. april 1856
29 Manthey, August ChristianAugust Christian Manthey
(1811–1880)
21. april 1856 17. juni 1856
17. juni 1856 11. september 1856 Vogt
30 Diriks, Christian LudvigChristian Ludvig Diriks
(1802–1873)
(første gang)
11. september 1856 26. september 1856
31 Vogt, Jørgen HermanJørgen Herman Vogt
(1784–1862)
(andre gang)
26. september 1856 11. september 1857
32 Diriks, Christian LudvigChristian Ludvig Diriks
(1802–1873)
(andre gang)
11. september 1857 3. oktober 1857
33 Vogt, Jørgen HermanJørgen Herman Vogt
(1784–1862)
(tredje gang)
3. oktober 1857 4. desember 1858[5]
34 Birch-Reichenwald, ChristianChristian Birch-Reichenwald
(1814–1891)
16. desember 1858[5] 29. juli 1859 Sibbern/Birch/Motzfeldt
35 Petersen, Hans ChristianHans Christian Petersen
(1793–1862)
29. juli 1859 12. desember 1861
36 Riddervold, HansHans Riddervold
(1795–1876)
(andre gang)
12. desember 1861 17. desember 1861
37 Stang, FrederikFrederik Stang
(1808–1884)
(første gang)
17. desember 1861 juni 1868 Stang
38 Møinichen, Erik RøringErik Røring Møinichen
(1797–1875)
(andre gang)
juni 1868 oktober 1869
39 Stang, FrederikFrederik Stang
(1808–1884)
(andre gang)
oktober 1869 6. august 1873
40 Åll, JacobJacob Aall jr.
(1809–1879)
(første gang)
6. august 1873 26. mai 1875
41 Platou, Frederik Christian StoudFrederik Christian Stoud Platou
(1811–1891)
(første gang)
26. mai 1875 5. juni 1875
42 Åll, JacobJacob Aall jr.
(1809–1879)
(andre gang)
5. juni 1875 6. juli 1875
43 Platou, Frederik Christian StoudFrederik Christian Stoud Platou
(1811–1891)
(andre gang)
6. juli 1875 21. juli 1875
44 Åll, JacobJacob Aall jr.
(1809–1879)
(tredje gang)
21. juli 1875 13. juni 1879
45 Selmer, Christian AugustChristian August Selmer
(1816–1889)
13. juni 1879 13. oktober 1879
46 Jensen, ChristianChristian Jensen
(1823–1884)
13. oktober 1879 11. oktober 1880
11. oktober 1880 22. desember 1880 Selmer
47 Schweigaard, ChristianChristian Schweigaard
(1838–1899)
(første gang)
22. desember 1880 16. september 1881
48 Platou, Frederik Christian StoudFrederik Christian Stoud Platou
(1811–1891)
(tredje gang)
16. september 1881 26. september 1881
49 Schweigaard, ChristianChristian Schweigaard
(1838–1899)
(andre gang)
26. september 1881 september 1882
50 Bachke, OleOle Bachke
(1830–1890)
september 1882 26. mars 1884
51 Collett, Johan ChristianJohan Christian Collett
(1817–1895)
26. mars 1884 3. april 1884
52 Schweigaard, ChristianChristian Schweigaard
(1838–1899)
(tredje gang)
3. april 1884 26. juni 1884 Schweigaard

Statsråder fra 1884 til 1918

[rediger | rediger kilde]
# Navn Fra Til Parti Regjering
53 Sverdrup, JohanJohan Sverdrup
(1816–1892)
26. juni 1884 16. juli 1884 V Sverdrup (V)
54 Kildal, BirgerBirger Kildal
(1849–1913)
(første gang)
16. juli 1884 Juli 1886 V
55 Sverdrup, JakobJakob Sverdrup
(1845–1899)
Juli 1886 5. mars 1888 V
56 Liestøl, Lars KnutsonLars Knutson Liestøl
(1839–1912)
5. mars 1888 23. februar 1889 V
57 Schjøtt, Peter OlrogPeter Olrog Schjøtt
(1833–1926)
23. februar 1889 13. juli 1889 V
58 Stang d.e., EmilEmil Stang d.e.
(1834–1912)
(første gang)
13. juli 1889 6. mars 1891 H Stang I (H)
59 Nysom, Hans Hein TheodorHans Hein Theodor Nysom
(1845–1903)
6. mars 1891 28. november 1891 V Steen I (V)
60 Engelhart, Thomas von WestenThomas von Westen Engelhart
(1850–1905)
28. november 1891 Juli 1892 V
61 Lange, Jacob OttoJacob Otto Lange
(1833–1902)
Juli 1892 2. mai 1893 V
62 Stang d.e., EmilEmil Stang d.e.
(1834–1912)
(andre gang)
2. mai 1893 7. september 1894 H Stang II (H)
63 Furu, Ole AndreasOle Andreas Furu
(1841–1925)
7. september 1894 27. april 1895 H
64 Harbitz, Johannes WindingJohannes Winding Harbitz
(1831–1917)
27. april 1895 14. oktober 1895 H
65 Stang Lund, FredrikFredrik Stang Lund
(1859–1922)
14. oktober 1895 26. november 1896 V Hagerup I (H, MV, V)
66 Smedal, HaraldHarald Smedal
(1859–1911)
26. november 1896 August 1897 V
67 Hagerup, FrancisFrancis Hagerup
(1853–1921)
August 1897 17. februar 1898 H
68 Steen, JohannesJohannes Steen
(1827–1906)
17. februar 1898 29. februar 1900 V Steen II (V)
69 Qvam, Ole AntonOle Anton Qvam
(1834–1904)
29. februar 1900 6. november 1900[6] V
70 Konow (H), WollertWollert Konow (H)
(1847–1932)
6. november 1900 30. mars 1903[7] V Steen II (V)
Blehr I (V)
71 Knudsen, GunnarGunnar Knudsen
(1848–1928)
(konstituert)
(første gang)
30. mars 1903 9. juni 1903 V Blehr I (V)
72 Blehr, Otto AlbertOtto Albert Blehr
(1847–1927)
9. juni 1903 22. oktober 1903 V
73 Kildal, BirgerBirger Kildal
(1849–1913)
(andre gang)
22. oktober 1903 1. september 1904 V Hagerup II (Samlingsp., V, H)
74 Vogt, BenjaminBenjamin Vogt
(1863–1947)
1. september 1904 13. mars 1905 H
75 Knudsen, GunnarGunnar Knudsen
(1848–1928)
(andre gang)
13. mars 1905 7. juni 1905 V Michelsen (V, H, MV, Samlingsp.)
76 Bothner, HaraldHarald Bothner
(1850–1924)
7. juni 1905 27. november 1905 V
77 Michelsen, ChristianChristian Michelsen
(1857–1925)
27. november 1905 23. oktober 1907 Saml
78 Årrestad, SvenSven Aarrestad
(1850–1942)
23. oktober 1907 19. mars 1908 V Løvland (V, MV)
79 Knudsen, GunnarGunnar Knudsen
(1848–1928)
(tredje gang)
19. mars 1908 2. februar 1910 V Knudsen I (V)
80 Konow (SB), WollertWollert Konow (SB)
(1845–1924)
2. februar 1910 20. februar 1912 FV Konow (FV, V)
81 Bratlie, JensJens Bratlie
(1856–1939)
20. februar 1912 31. januar 1913 H Bratlie (H, FV)
82 Knudsen, GunnarGunnar Knudsen
(1848–1928)
(fjerde gang)
31. januar 1913 30. juni 1918 V Knudsen II (V)
  1. ^ Kirsten Isaksen: «Revisjonsdepartementet 1822–1918», i Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset: Håndbok for Riksarkivet, Oslo 1992.
  2. ^ Før innføringen av parlamentarismen var det ikke regjeringsskifter som i dag. Skillet mellom ulike regjeringer (ministerier) er konstruksjoner fra seinere tid. Kildene er uenige om hva som skal regnes som Løvenskiold/Vogt-ministeriets starttid – 27. august 1840 eller 8. mars 1844.
  3. ^ a b Kilden Debes har et spørsmålstegn ved oppføringen om Riddervold. Det er ikke presisert om dette gjelder det faktum at han faktisk ledet departementet denne perioden, eller om det bare gjelder fratredelsestidspunktet. Debes har ikke spørsmålstegn ved Krogs tiltredelsestidspunkt.
  4. ^ Kilden Debes oppgir at Møinichen ble utnevnt til statsråd 15. januar, slik at det ser ut til å ha vært en vakans i ledelsen av Revisjonsdepartementet. En seinere utgave av Det norske statsråd (Statsministerens kontor 1996) oppgir imidlertid utnevnelsesdato 5. januar.
  5. ^ a b Kildene har ikke opplysninger om hvem som ledet departementet fra Vogts avskjed til Birch-Reichenwalds tiltredelse.
  6. ^ Kilden Debes oppgir at Qvam gikk av som revisjonsminister 3. november, mens etterfølgeren tiltrådte 6. november. Samtidig opplyses det at Qvam satt som landbruksminister fram til 6. november.
  7. ^ Konow var offisielt statsråd fram til 9. juni, men hadde sykepermisjon fra 30. mars.

Litteratur

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]