Hopp til innhold

Sedvanerett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sedvanerett er et juridisk begrep for rettsregler som har blitt dannet ved at et bestemt handlingsmønster, opptreden eller en oppfattelse av rettigheter og plikter har blitt fulgt over lang tid og blitt rettslig forpliktende for rettssubjektene.

For at en sedvane skal anses rettslig bindene kreves det normalt at den har blitt fulgt konsekvent i lang tid og at rettssubjektene på dette feltet har ansett den som bindende. Et annet sentralt moment er om andre rettskilder taler mot at sedvanen er gjeldende rett. Sedvanerett er særlig vanlig i land som har et dårlig utviklet rettssystem, men har fremdeles stor betydning også i bedre utviklede rettssystemer.

I norsk rett spiller fremdeles sedvanerett en stor rolle særlig innenfor kontraktsretten, forvaltningsretten og i statsretten, sistnevnte i form av konstitusjonell sedvanerett. I internasjonal rett er sedvanerett en faktor i internasjonal privatrett og i folkeretten (folkerettslig sedvanerett).

En form for sedvanerett er hevd, som reguleres av hevdsloven.