Hopp til innhold

Desisjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Desisjon er et vedtak om godkjenning (eller ikke) av et regnskap.

Et regnskap (for eksempel for ei forening, et firma eller et offentlig organ) skal, etter at det er avslutta, gjennomgås av en revisor. Denne gjør et utvalg revisjonshandlinger for å undersøke at regnskapet er ført på forskriftsmessig måte, at førte beløp er i samsvar med dokumentasjon, at disposisjoner er gjort i henhold til fullmakt med videre. I ei avsluttende revisjonsberetning vil revisor fastslå om regnskapet er slik at det bør godkjennes. Regnskapet vil så – sammen med revisjonsberetninga – behandles av et organ med desisjonsmyndighet. I ei forening vil dette normalt være et årsmøte eller ei generalforsamling og i et firma ei generalforsamling. Om desisjonsvedtaket er at regnskapet godkjennes, tilføyes det tidvis at «styret kjennes ansvarsfritt». Om regnskapet ikke godkjennes, fattes det desisjonsvedtak om at ansvar skal gjøres gjeldende overfor en person eller et organ i samband med økonomiske disposisjoner.

Regnskapa for regjeringa og departementa revideres av Riksrevisjonen og desideres av Stortinget. Det er regjeringsmedlemmene som er ansvarlige for disse regnskapa, og i henhold til Grunnloven kan de bare stilles til konstitusjonelt ansvar gjennom riksrett. Dette er en reaksjonsmåte som ikke lenger er i praktisk bruk, og Riksrevisjonens strengeste anmerkning er derfor nå i praksis «kan passere». Tross den moderate ordlyden er dette å regne som en krass kritikk. Regnskap for underliggende statsorgan desideres av Riksrevisjonen sjølv.

Litteratur

[rediger | rediger kilde]
  • Håndbok for Riksrevisjonen (1988)
Autoritetsdata