Hopp til innhold

Klima- og miljødepartementet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Klima- og miljødepartementet
KLD
Offisielt navnKlima- og miljødepartementet, Miljøverndepartementet
TypeDepartement
VirkeområdeNorge
Etablert8. mai 1972; 52 år siden (1972-05-08)[1]
Org.nummer972417882
StatsrådAndreas Bjelland Eriksen (Ap)
HovedkontorKongens gate 20, Oslo
UnderlagtNorges regjering
FokusMiljøvern
Ansatte 286 (2013)[2]
JurisdiksjonNorge
Nettstedmd.regjeringen.no
www.regjeringen.no
Miljøverndepartementet holdt til i det vernede Myntkvartalet ved Akershus festning i Oslo fram til høsten 2013.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har ansvaret for blant annet klimapolitikk, bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold, friluftsliv, overgjødsling og oljeforurensing, helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer, og internasjonalt miljøvernsamarbeid. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for fire underliggende etater.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Forløperen Miljøverndepartementet ble opprettet 8. mai 1972 som det første i sitt slag i verden. Første statsråd ble Olav Gjærevoll fra Trygve Brattelis første regjering.

1. januar 2014 endret Erna Solbergs regjering navnet fra Miljøverndepartementet til Klima- og miljødepartementet.[3] Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtok ansvaret for det meste av plan- og bygningsloven. Ansvaret for statens kjøp av klimakvoter ble overført fra Finansdepartementet.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Departementet har i 2019 fem avdelinger, en kommunikasjonsenhet og en stabsenhet.[4]

 • Klimaavdelingen
 • Hav- og forurensningsavdelingen
 • Kulturminneavdelingen
 • Naturforvaltningsavdelingen
 • Organisasjonsavdelingen

Norske miljøvernministre[rediger | rediger kilde]

Minister Periode
Olav Gjærevoll 1972
Trygve Haugeland 19721973
Helga Gitmark 1973
Tor Halvorsen 19731974
Gro Harlem Brundtland 19741979
Rolf Hansen 19791981
Wenche Frogn Sellæg 19811983
Rakel Surlien 19831986
Sissel Rønbeck 19861989
Kristin Hille Valla 19891990
Thorbjørn Berntsen 19901997
Guro Fjellanger 19972000
Siri Bjerke 20002001
Børge Brende 20012004
Knut Arild Hareide 20042005
Helen Bjørnøy 20052007
Erik Solheim* 20072012
Bård Vegar Solhjell 20122013
Tine Sundtoft** 2013–2015

*Også utviklingsminister
**Klima- og miljøminister fra 16.10.2013.

Klima- og miljøministre[rediger | rediger kilde]

Minister Periode
Vidar Helgesen 20152018
Ola Elvestuen 20182020
Sveinung Rotevatn 20202021
Espen Barth Eide 20212023
Andreas Bjelland Eriksen 2023

Underliggende etater[rediger | rediger kilde]

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for åtte underliggende etater:[5]

 • Artsdatabanken er en faglig uavhengig kunnskapsbank for naturmangfold. Den formidler kunnskap om arter og naturtyper i Norge.
 • Meteorologisk institutt er et norsk statlig forvaltningsorgan med ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål.
 • Miljødirektoratet er Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende fagorgan innen naturforvaltning og har ansvar for å fremlegge det faglige beslutningsgrunnlag for departementet i arbeidet med klima- og forurensningsspørsmål.
 • Norsk kulturminnefond er siden 2002 et virkemiddel innen kulturminnearbeidet. Rentene av fondskapitalen tildeles fondet gjennom eget tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift av fondet.
 • Norsk polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjon for kartlegging og gjennomføring av praktiske og vitenskapelige undersøkelser i polarområdene.
 • Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltningen og Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Skaulen/Etnedal villreinnemd
 • Svalbards miljøvernfond

Tilknyttede virksomheter[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]