Ĥ

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ĥ og ĥ (H med cirkumfleks) er den ellevte bokstaven i esperantos alfabet. Den har lydverdien /x/, altså den samme som «ch» har i Bach. Den er den minst brukte av esperantos fem «spesialkonsonanter». I begynnelsen ble ĥ ofte brukt til å representere «ch» fra greske lånord, men ettersom denne lyden er blitt til /k/ i de fleste europeiske språk, ble ĥ fjernet fra mange lånord med gresk opphav til fordel for k. Denne endringen var stort sett fullført før Første verdenskrig. Ĥ brukes fortsatt i en del lånord som ikke er av gresk opphav, samt i en del greske lånord, der dette ordet er i et minimalt par med et annet, og det er kun ĥ-en som skiller dem fra hverandre fonetisk. For eksempel ĥoro (kor) og koro (hjerte).

Se også: