Ý

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ý og ý (Y akutt aksent er den 27. bokstaven i det færøyske alfabetet mellom y og æ, den 29. bokstaven i islandske alfabetet, mellom y og þ og den 29. bokstaven i det turkmenske alfabetet, mellom y og z. På færøysk representerer den lyden diftongen [ʊi] eller [ʊiː] før kort konsonant og [ʊ] før lang konsonant eller konsonantforbindelse, mens den på islandsk representerer lyden [i:]. På turkmensk representerer den lyden [j].

tsjekkisk og slovakisk, brukes også ý, men her er akutt aksent et diakritisk tegn som markerer lang uttale av y-en, og den anses ikke for å være en egen bokstav.

I Unicode kodes ý som U+00DD (Ý) og U+00FD (ý).