Yogh

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stor bokstav yogh (venstre), liten bokstav yogh (høyre)

Yogh (Ȝ ȝ; Mellomengelsk: yoȝ), var en bokstav som i eldre tider ble brukt på mellomengelsk og mellomskotsk. Yogh representerte lydene som tilsvarer våre norske j, ng, g og andre lyder bak i strupen. Bokstaven var avledet fra den gammelengelske (angelsaksiske) formen for bokstaven g.

I mellomengelsk skrift ble bokstaven Z med hale utydelig i henhold til yogh. I mellomskotsk kom bokstaven yogh som representerte lyden j til å bli forvekslet med en kursiv z og tidlig skotske trykkere benyttet ofte z når yogh ikke var tilgjengelig i deres skrifter. Således har en del lavlandsskotske ord en z istedenfor en yogh.

Yogh er formet som det arabisk tallet tre (3), noe som er ofte er benyttet istedenfor bokstaven i referanseverker som er på Internett. Det er en del forvirring om bokstaven i litteraturen ettersom engelsk språk absolutt ikke var standardisert på denne tiden. Store og små utgaver av bokstaven yogh, Ȝ og ȝ, er representert i unicode med henholdsvis kodene U+021C og U+021D. I HTML er de representert med Ȝ og ȝ.