Ŷ

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ŷ og ŷ (Y med cirkumfleks) er en bokstav som brukes, bl.a. på walisisk og albansk. På walisisk markerer cirkumfleks lang uttale av vokalen, slik at ŷ indikerer lyden [i:], mens på albansk markerer cirkumfleksen nasal uttale i gheg-dialekten, altså lyden [ỹ].

I Unicode kodes den som U+0176 (Ŷ) og U+0177 (ŷ).