Hopp til innhold

Ḷḷ (bokstav)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ḷḷ og ḷḷ (dobbel l med en prikk under hver) er en digraf som brukes på asturiansk, der den representerer et fonem som er avledet av ll som representerer en palatal lateral approksimant ([ʎ]). Avhengig av dialekt, kan den representere en stemt retrofleks plosiv ([ɖ]), en stemt retrofleks affrikat ([dʐ]), en ustemt retrofleks affrikat ([tʂ]) eller en ustemt alveolar affriket ([t͡s]).

P.g.a. vanskeligheter med å kode denne digrafen ḷḷ, brukes gjerne l.l (med punktum mellom), i stedet. (Merk at denne er forskjellig fra l·l (dobbel l med prikk mellom)).

Autoritetsdata