ĸ

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

ĸ er en bokstav brukt i grønlandsk språk. Visuelt er den så å si helt lik majuskelen K og den greske bokstaven κ. Den er en av få latinske bokstaver som kun finnes som minuskel (en annen er tysk ß).

Frem til 1973, ble den brukt for å framstille lyden som blir skrevet [q] i det internasjonale fonetiske alfabetet, en plosiv uvular, siden 1973, har Q blitt brukt istedenfor ĸ. Når den sorteres i alfabetisk rekkefølge, er det dermed sammen med Q i stedet for med K.

I Unicode kodes den som U+0138.