¢

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

¢ er symbolet for cent, en vanlig inndeling av myntenheten dollar. Tegnet består av en minuskel c med en foroverlent skråstrek gjennom, og baserer seg sannsynligvis på dollartegnet $ - en majuskel s med en strek gjennom. Tegnet brukes både i USA og Canada for å oppgi priser, der verdien er mindre enn en dollar. I motsetning til dollar-tegnet som skrives før summen, skrives cent-tegnet vanligvis etter summen. F.eks. $0.43 = 43¢. Ettersom inflasjon har ført til at det er svært få ting som koster mindre enn en dollar, har cent-tegnet blitt langt mindre vanlig, og der priser er lavere enn en dollar, oppgis de ofte med en komma-dollarverdi. Mens skrivemaskiner gjerne hadde en knapp for cent-tegnet, er denne blitt droppet på datamaskintastaturet. (Ønsker man å oppgi en pris i cent, brukes derfor bare en minuskel c, uten gjennomstreking, i stedet.)

I Unicode kodes ¢ som U+00A2 (¢).

Autoritetsdata