Ƒ

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ƒ og ƒ (F med krok) er en bokstav som baserer seg på den kursive utgaven av minuskelen til bokstaven f. Bokstaven brukes bl.a. i språket ewe, der den representerer en ustemt, bilabial frikativ [ɸ], og danner et motstykke til w som representerer den stemte bilabiale frikativen.

Minuskelen har også blitt brukt som tegn for myntenheter som nederlandske gylden, og dette har ført til at f opptrer med en egen kursiv minuskel i skrifter som ikke er kursive.

I Unicode kodes ƒ som U+10191 (Ƒ) og U+0192 (ƒ).